Gondolatok tízesével idő szerint csökkenő sorrendben.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |

Napi gondolatok

Értékesebb Jézus, mint a drága kenet


Jn 12, 1-11
Lázár, Mária és Márta Jézus barátai voltak. Hozzájuk mindig szívesen tért be Jézus. Mária az egyik alkalommal, drága kenettel kente be Jézus lábait, kifejezve, azt, hogy számára Jézus értékesebb legdrágább kenetnél is. Az ő szeretetének illata betöltötte a házat.
Ezzel szemben, Júdás szeretete szegény, számolgató szeretet: mi éri meg, és mi nem.
Ilyen szegényes lehet a mi szeretetünk is Jézus iránt, ha azt tartjuk szem előtt, hogy milyen előnyünk származik a Jézussal való kapcsolatunkból. A hivatásunkat is élhetjük úgy, hogy nem odaajándékozzuk magunkat, hanem azt nézzük, hogy miért jó nekünk ebben az életformában élni, s ha a hátrányok megsokasodnak, akkor máshol kezdjük keresni az előnyeinket.
Sok minden megváltozik a hozzáállásunkban, ha sikerül szeretetteljes imádással közeledni Jézushoz. Az oltáriszentségben, a szentáldozásban nem úgy tekintünk rá, mint akitől félni kell, nehogy méltatlanul vegyük magunkhoz, és magunkra hívjuk a haragját, mint akit rajongó szeretettel akarunk fogadni, mert ős is ilyen szeretettel ajándékozta nekünk önmagát.
Ilyen szeretettel pazaroljuk rá az időnket az Úr Jézusra az imádságban.
Ez segít abban is, hogy a testvéreinkkel való kapcsolatainkat ne a számolgatás, hanem a nagylelkű ajándékozás jellemezze.

2013-03-25


______________________________

Ma is


Jézust a hallgatói meg akarják kövezni. Ő azonban, ahelyett hogy próbálná csillapítani őket, ironikusan megkérdi, hogy melyik jó cselekedet miatt akarják megkövezni. Hallgatói nyíltan megvallják, hogy azért akarják megkövezni, mert Istennel egyenlővé tette magát.
Nem lennének hibások, ha Jézus nem bizonyította volna Isteni mivoltát a tetteivel.
Jézus magyarázkodni akar, hanem megerősíti állítását, nehogy valaki félreértse: én és az Atya egy vagyunk.
Erre ismét el akarják fogni, de ő kiszabadítja magát a kezükből. Jézust nem akkor fogják el, amikor akarják, hanem amikor ő szabadon a kezükre adja önmagát.
Miután eltávozik ezektől az emberektől, akik, bár látták azokat a tetteket, amelyek bizonyítják, hogy Ő Isten fia, mégsem hittek benne, elmegy a Jordán mellé, és ott olyan emberekkel találkozik, akik hisznek benne.
A mi életünkben is jelen vannak Jézus tettei, amelyek elég alapot képeznek arra, hogy az életünket átadjuk Jézusnak. Szabadon adjuk mi is oda, senki nem tudja azt erővel elvenni tőlünk.
Jézusban hinni nem egy elméleti döntés, hanem, mint ahogy Jézus tetteiben mutatkozott meg, hogy Ő Isten Fia, a mi konkrét tetteinkben mutatkozik meg, hogy hiszünk benne, és Krisztushoz tartozunk. A mai nap során is lesz alkalmunk arra, hogy tetteinkkel támaszthatjuk alá a hitünket.

2013-03-22


______________________________

Ha hinnék az örök életben


Jézus kijelenti, hogy mindenkinek az örök élete attól függ, hogy hallgat-e az Ő szavára. Ha Jézus szavától függ az emberek élete, ezzel azt mondja ki, hogy ő maga Isten, az élet és halál ura.
Elképzelhetjük, hogy mennyire botránkoztak hallgatói Jézus szavain. A történelem leghíresebb emberei is mind meghaltak. Ábrahám is meghalt. De Ábrahám már életében előre látta Jézus eljövetelét, és örvendett neki. Mit ért ez alatt Jézus? Hol találkozott Ábrahámmal- kérdezhetjük mi is együtt hallgatóival. Ábrahám a hit embere. A hitén keresztül Isten vezette döntéseiben. Akkor is tudott hinni, amikor Isten azt kérte, hogy a fiát áldozza fel neki. Elfogadta fia halálát, de ugyanakkor hitt Isten ígéretében, hogy megsokasítja ivadékát. Abban hitt, akit Isten megígért. Így lett Izsák Krisztus előképe, aki halálával és feltámadásával teljesíti be Isten ígéreteit. Így látta Ábrahám már előre Jézust és örvendett neki.
Ezzel az örömmel éljük napjainkat még akkor is, amikor szomorúság ér. Ma is azt jelenti, hinni, hogy mindent fel merni tenni egy kártyára, Krisztus halálára és feltámadására, és ne engedni, hogy a saját halálunktól való félelem megbénítson bennünket. Isten kezében van az életünk, annak a kezében, aki legjobban szeret minket, és aki nem csak jót akar nekünk, hanem azt meg is fogja valósítani, ha rá bízzuk magunkat. A hit szemével már látjuk Isten ígéreteinek beteljesedését a mi életünkben.
Biztos sok mindent másképp látnék, és másképp tennék, ha valóban hinnék az örök életben és oda is készülnék eljutni.

2013-03-21


______________________________

Félünk meggyógyulni


„Ha megmaradtok tanításomban, akkor lesztek igazán tanítványaim. Megismeritek az igazságot és az igazság szabaddá tesz benneteket.”
Mi az igazság? Pilátus óta sokan felteszik újra és újra a kérdést. Nem filozófiai kérdés akar lenni, hanem cinikus kérdés: létezik egyáltalán igazság? Meg lehet azt ismerni? A mai relativizált világban még inkább időszerű a kérdés, hisz ami az egyik számára igaz, a másik számára nem igaz.
Jézus kijelentése ma is érvényes: az ő szava az igazság, és ez az igaság szabaddá tesz. Az ő szavának a fényénél felismerjük magunkban az Isten képét, de felismerjük ugyannak a képnek a hasonmását másokban is.
Valaki azt mondta, hogy mi próbálunk nem venni tudomást az igazságról, azért, hogy ne szenvedjünk, azért, hogy ne gyógyuljunk, mert ha meggyógyulunk, azokká leszünk, akikké félünk lenni.
Valóban, Jézus kinyilatkoztatja nekünk, nem csak Istent, hanem azt is, akik mi vagyunk. Megtudjuk ebből, hogy nem vagyunk félistenek, hogy egy csomó hiányosságunk van, hogy korlátaink vannak, nem vagyunk mi a legjobbak, lehet, hogy még a jók közé sem tartozunk. Ha így tekintünk önmagunkra, ez fájdalommal tölt el, ezért menekülünk az igazságtól. Inkább áltatjuk magunkat, elképzeljük, hogy mi rendkívüliek vagyunk. Ha pedig szembesülünk gyengeségeinkkel, minden megomlik, semminek, értéktelennek érezzük magunkat.
De ha Jézus szemével nézzük önmagunkat, akkor gyógyulunk, mert ő bár jól ismer minket, mégis, így ahogy vagyunk, elfogad, és szeret.
Egymáson is akkor tudunk igazán segíteni, ha ezzel az elfogadó, ingyenes szeretettel tudunk egymásra tekinteni. Így tesz szabaddá bennünket az igazság.

2013-03-20


______________________________

Szent József


Mt 1, 16. 18-21. 24a
Szent József ünnepén nem olvassuk fel a Jézus családfáját teljes egészében, csupán azt emeljük ki, hogy Dávid utóda József. Bizonyítani akarja Szent Máté e családfával, hogy Izrael történetét és küldetését Jézus folytatja, és vele kezdődik az új Izraelnek a története. Benne teljesül mindaz, amit Isten választott népének ígért.
Egy igazi családfa úgy kellett volna, hogy folytatódjon, hogy Jákob nemzette Józsefet, és József nemzette Jézust. Ezzel szemben azt olvastuk, hogy Jákob nemzette Józsefet, aki jegyese volt Máriának, Jézus szülőanyjának.
Józsefről azt mondja, hogy igaz ember volt. Igaz, mert irgalmas, miként Isten is irgalmas.
József igaz azért is, mert teljesíti Isten tervét. Neki az volt a feladata, hogy általa legyen Jézus Dávid utódja. Az Úr ezért szólította fel arra, hogy vegye magához Máriát.
Egy fenséges tervnek a része, szereplője József. A saját terveit, elképzeléseit félre tudta tenni, azért, hogy teljesítse Isten tervét.
Azt gondolnánk, hogy szegény József jól megjárta. Nem élhetett Máriával igazi házas életet, nem lettek vérbeli gyermekei, nem örülhetett az unokáinak, és a fiú, akit felnevelt, nem folytatta a mesterségét. Mégsem volt áldozat József, mert Isten nem csak álmában beszélt hozzá, hanem a szívéhez is szólt. Szívébe készséget oltott, az ő tervének a megvalósításához.
Hasonlóképpen mondhatják rólunk is, hogy az életünket feláldoztuk, hogy mennyi mindenről lemondtunk, hogy nem nősülhetünk, nem lehetnek gyermekeink, mindig valakinek engedelmeskednünk kell, nincs saját tulajdonunk. Mégsem érezzük magunkat áldozatoknak, szerencsétleneknek, mert Isten a mi szívünkbe is vágyat oltott erre az életformára. Úgy érezzük, hogy boldogok vagyunk ebben az életformában. Örömmel vállaltuk, és nem szeretnénk elcserélni. Ez a jele a hivatásunknak. Ez nem azt jelenti, hogy néha nem lehet nehéz, de tudatában vagyunk annak, hogy a helyünkön vagyunk.

2013-03-19


______________________________

Mi a világosság?


Jn 8, 12-20
Azt hiszem, hogy ha nekem azt mondaná az Úr, hogy „te nem ismersz engem, sem az Atyát”, rosszul esne. Azt el tudnám fogadni, hogy még sok mindenben nem sikerül az Atya akarata szerint élni, vagy sok mindenben még nem sikerül Jézus példáját követni, de, hogy nem ismerem őket? Hogy ne ismerném, hisz gyermekkorom óta kapcsolatban vagyok Istennel. Az életemet Isten szolgálatára szenteltem. Hasonló felháborodást érezhettek ezek a farizeusok is, akiknek Jézus azt mondta, hogy nem ismerik sem őt, sem az Atyát, hisz a farizeusok az istenismeret szakemberei voltak, és igyekeztek teljes erejükből, megtartani Isten parancsait.
Jobban meg értük, mit akar mondani Jézus, ha figyelembe vesszük, amit a mai evangéliumi szakasz elején önmagáról mond: én vagyok a világ világossága. Egy másfajta ismeretet sejtet meg, mint az, amit tudással, tanulással lehet birtokba venni. Nem szép gondolatok, filozófiai eszmefuttatások, hanem élő tapasztalat segít oda, hogy megismerjük Jézust, mint a világ világosságát. mennyire nehéz szavakban elmondani valakiről, hogy ki is az. Érdekes, hogy minél kevésbé ismerjük az illetőt, annál könnyebben meg tudjuk határozni, hogy ki ő, mert elmondunk egy-két jellemvonást. Ám minél jobban megismerünk valakit, annál nehezebben tudjuk meghatározni, hogy ki is ő tulajdonképpen. S ha ez igaz emberekre nézve, annál inkább igaz Istenre.
Lelki életünk lényegében nem más, mint Isten fényének segítségével eljutni oda, hogy megtapasztaljuk Istent. Minél inkább megtapasztaljuk, minél közelebb kerülünk hozzá, annál kevésbé tudjuk megmondani, hogy ki is Ő, de annál inkább fontosabbá válik számunkra. Ez alapján tudjuk lemérni, hogy hol tartunk a lelki életben, hogy mennyire fontos számunkra Jézus, hogy mennyire ő a mi életünk világossága.

2013-03-18


______________________________

Aki meghallgatja, az átalakul


Jn 7, 40-53
Jézushoz az emberek különféleképpen viszonyultak. Voltak, akik Csodálták szavait, úgy gondolták, hogy próféta. Voltak, akik szavai hallatára felismerték, hogy ő a Messiás. Mások azonban nem akarták meghallani szavait, hanem csupán a maguk okosságára építettek: tudták, hogy a Messiás nem Galileából, hanem Betlehemből kellene, hogy érkezzen. Ésszerű érvekkel bizonygatják, hogy Jézust le kell tartóztatni, és el is küldik a katonákat, hogy elfogják Jézust. A katonák azonban, hallgatva Jézus szavait, nem képesek letartóztatni őt. Senki nem beszélt még úgy, mint ő – mondják.
Aki meghallgatja Jézust, oda meg figyelni Jézus szavaira, annak a szíve átalakul. A durva katonák szelídekké válnak.
A mi hivatásunk, hogy Jézust képviseljük az emberek között. Ehhez nem elég Jézusról sok mindent megtanulni, bár erre is szükség van. Nem elég Jézusról szép beszédeket, előadásokat tartani. Mindenekelőtt, és mindenekfelett szükséges engedni, hogy Jézus szava átalakítsa a mi szívünket is.

2013-03-16


______________________________

Előbb hallgasd meg!


Mk 12, 28b-34
Az első a parancsok közül ez: halld Izrael… Jézus csodálatosan összefoglalja a Tora tanítását: szeretni Istent és ebből a szeretetből forrásozik a másik, az embertársunk iránti szeretet.
Érdekes, hogy Jézus mielőtt a szeretet parancsáról beszélne, így szól: halld Izrael.
Azt mondják, hogy a mi korszakunk a nem hallás korszaka. Sokan beszélnek, írnak, de kevesen hallgatják.
Mielőtt valakiről kijelentenénk, hogy szeretjük, előbb hallgassuk meg. A szeretet első lépése a meghallgatás.
Istent akkor szeretjük, ha ráfigyelünk, ha nem csak mondunk neki imákat, hanem meghallgatjuk Őt, csendben. Meghallgatni Istent és meghallgatni testvérünket, hasonlít egymáshoz. Félre tudni tenni a saját gondolatainkat, saját elvárásainkat, azt, amit mi szeretnénk válaszolni arra, amit mond a másik, minden gondolatot félretenni és arra figyelni, amit gondol, amit érez, amit szeretne Isten.
Ezt akarjuk gyakorolni. Istenre figyelni, úgy hogy ne tévesszük össze Isten gondolatait a magunk gondolataival, a mi vágyainkkal, hanem nyitottnak lenni amennyire tőlünk telik arra, amit Isten közölni akar.
Meghallgatni embertársunkat, testvérünket… Amíg nem tudjuk átérezni azt, ami a másiknak a lelkében zajlik, amíg értetlenül hallgatjuk a másik szavait, addig nem hallgattuk meg igazából. Mielőtt bárkiért bármit is tenni szeretnénk, hallgassuk meg. Nagyobb jót senkivel nem tehetünk, mint amikor meghallgatjuk őket, megértjük, együtt érzünk vele, és meglátjuk benne azt a jót, amit még ő maga sem vett észre.

2013-03-08


______________________________

Jézus nem egy, hanem az egyetlen


Lk 11, 14-23
Aki nincs velem, az ellenem van. Aki nem gyűjt velem, az szétszór. Durván csengenek Jézus szavai. Azt várnánk el, hogy szelídebben szóljon ő a szelíd bárány. Ám a szelídség nem azonos a félénkséggel. Nem is lehetne félénken tudtára adni az embereknek, hogy Jézus nélkül az életük zsákutca. Jézus nem egy a sok próféta között. Nem egy a sok bölcs ember közül. Nem egy lehetőséget ajánl a sokféle életmód közül, hanem Jézus maga az élet. Csak aki vele együtt van, az él igazából. Aki nincs Jézussal, az nem csak Jézus ellen, de a saját élete ellen is van, mert nincs más élet. Ha vele vagyunk, akkor vagyunk igazán önmagunk.
Nem elég külsőleg Jézussal lenni. Nem elég szerzetesi ruhát viselni, nem elég kolostorban lakni, nem elég elvégezni az imákat, hanem Jézussal kell élni nap, mint nap, percről percre.
Nem az az igazi eredménye a nagyböjtnek, ha sikerült lelki programunkat bővíteni, hanem, ha sikerült közelebb kerülni Jézushoz.

2013-03-07


______________________________

Könnyebb volna...


Mt 5, 17-19
A választott nép életében a törvény nagyon fontos szerepet töltött be. Mondhatni, hogy maga a törvény által jött létre a nép. A századok során azonban a törvényre rárakodtak különféle hagyományok. Ezek elhomályosították Istennek a szándékát. Jézus nem törvénnyel helyezkedik szemben, hanem ezekkel az emberi szabályokkal.
A törvény maga is beteljesítésre szorult. Ugyan összefogta a népet, de nem tudta megszabadítani bűneitől. Jézus, akit az Atya küldött, beteljesíti az ószövetségi törvényt az új törvénnyel, a szeretet törvényével. Hogy mit is jelent a szeretet, azt Jézus életéből, az ő magatartásából értjük meg. A szeretet megnyitja a szívünket, hogy átöleljük Isten akaratát. Ahogy az apostol mondja: aki szeret, az teljesíti a törvényt. Isten országához most már nem a törvények betartása segít el, hanem a konkrét szeretet. Néha könnyebb lenne néhány szabályt betartani, mint életünket oda ajándékozni. Könnyebb lenne azt kérdezni, hogy nekem van-e igazam testvéremmel szemben, mint azt kérdezni magamtól, hogy a javát keresem-e. De ha már Jézust megismertük, számunkra nem létezik könnyebb út, csak Jézus útja, a kereszt útja.

2013-03-06


______________________________