Gondolatok tízesével idő szerint csökkenő sorrendben.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 |

Napi gondolatok

Hol a só?


Mk 9. 41-50
A bűnre csábításról, megbotránkoztatásról hallottunk a mai evangéliumban. Jézus mindig haragudott azokra, akik nem csak, hogy nem hittek, hanem másokat is abban, hogy hinni tudjanak. Jézus azt mondja róluk, hogy jobban járnának, ha malomkövet kötnének a nyakukba és vízbe dobnák őket, mint hogy ilyen szörnyűséget követnének el. Mennyire különböznek Jézusnak e kemény szavai attól, ahogy Jézus a bűnösökhöz viszonyulni szokott. Itt ugyanis nem bűnösökről van szó, hanem gonoszokról, akik a sátán munkáját végzik. Megrettenünk látva, hogy milyen nagy felelősség emberekkel dolgozni. Ám Jézus nem arra haragszik, aki néha téved, hanem a tudatos félrevezetésre.
Eszembe jutott, hogy milyen kegyetlenül elbánnak azokkal a papokkal, akik kicsinyekkel visszaéltek. Elég nagy számban voltak. nincs-e valami hiba a rendszerben, ami miatt az emberi gyengeség ilyen formákat ölthet? A lánc mindig a leggyengébb szemnél szakad el, de lehet, hogy túl nagy súlyt helyeztek rá. Lehet, hogy túl nagy súlyt hordoz ez a lánc.
Valóban, a papsággal járó terhet ember nem tudja elviselni.
Olyan radikális öncsonkításokra, melyekről az evangéliumban hallottunk, ember nem képes. Ezért mondja Jézus az evangéliumban, hogy legyen só bennetek, hogy békességben éljetek egymással. Az a természetes, hogy ne éljünk békességben. A só Isten kegyelme, amely képessé tesz bennünket arra, hogy békességben legyünk, hogy lemondjunk, mindarról, ami bűnbe visz, mindarról, ami megakadályoz minket abban, Isten terve szerint éljünk. Mielőtt kemény elhatározásokat tennénk, a sót keressük.

2013-05-23


______________________________

Aki nincs ellenünk, velünk van


Mk 9, 38-40
Jézus szavaira épül a más vallásúakhoz való viszonyulásunk. Azt keressük, ami összeköt bennünket, és nem azt, ami szétválaszt.
Minden jóakaratú emberrel együtt akarunk működni egy jobb világért, mert csak összefogva tudunk igazán segíteni.
Közösségünkben is megtanuljuk elfogadni egymást, azt is, akinek más a természete, másképp gondolkodik, mint én. Nem ellenséget látok benne, hanem a javát akarom a testvéremnek.

2013-05-22


______________________________

Meddig kell szelídnek lenni?


Mk 9, 30-37
Jézus lejött a Tábor hegyéről, meggyógyította azt a megszállott fiút, akit a tanítványoknak nem sikerült meggyógyítaniuk. Mégsem a sikereiről beszél, hanem közeli haláláról. Beszédei, csodái ellenére egyre nő a Jézus ellenségeinek tábora. Ennek ellenére, Jézus nem mond le küldetésének folytatásáról, akkor sem, ha emiatt meg kell halnia.
Közben az apostolok arról tárgyalnak maguk között, hogy ki milyen jelentős helyet foglal majd el a Messiás országában.
Jézus a gyermeket állítja eléjük mintaképnek. A gyermeket, aki ráhagyatkozik szüleire, akkor is, ha sok mindent nem ért meg.
Sokszor mi sem értjük, hogy meddig kell szelídnek, szolgálatkészeknek, alázatosnak lennünk, ha azt az emberek nem veszik észre, nem értékelik. Jézus elénk állítja a gyermeket, hogy hozzá hasonlóan bízzuk és önmagát, hogy hozzá hasonlóan a végsőkig ki tudjunk tartani.

2013-05-21


______________________________

Békítő és nyugtalanító


Sienai Szent Bernardin rendkívüli szónok volt. Szinte azonosult Isten szavával. Egész élete erről szólt. Isten üzenetét közvetítette. Elhalványult Bernardin, az ember, és egyre inkább láthatóvá vált Krisztus. Egyre érthetőbbé vált az ő üzenete. Nem azért, mert szépen ejtette ki a szavakat, vagy jó hasonlatokat tudott kitalálni, hanem, mert, amit mondott, az nagyon igaz volt. Egy olyan világban, ahol a jogtudósok azt tanulták meg, hogy hogyan lehet a jogtalanságból jogot csinálni, hogy lehet kijátszani a törvényeket, Bernardin bátran kimondta az igazságot. Nem tartott a hatalmasok erejétől, nem volt rejtegetnivalója, ami kiderülhet, ezért szavainak az élete volt az aranyfedezete. Nem vethették a szemére, hogy bort iszik és vizet prédikál. Éppen ezért, a szegények épp úgy tisztelték, mint a gazdagok. Az egyszerűek épp úgy szívesen hallgatták, mint a tekintélyesek.
Képes volt hidat teremteni a gazdagok és a szegénye között, a pápa és a császár között. Ostorozó, és kibékítő volt a beszéde, mint amilyen Isten szava.
Isten tőlünk is azt kéri, hogy az ő igéjét hirdessük. Kérjük az ő közbenjárását, hogy életünk aranyfedezete állhasson szavaink mögött, hogy bátran ki tudjuk mondani, amit ki kell mondani, szavunk kiengesztelődést és szent nyugtalanságot teremtsen. Minél inkább átadjuk magunkat Krisztusnak, annál inkább azonosulunk mi is Isten szavával.

2013-05-20


______________________________

A szeretet által


Jn 17, 20-26
Jézus azért jött közénk, hogy megismertesse az Istent. Nem csak bemutatja nekünk, hanem tudtunk adja azt is, hogy mi az Isten akarata. Isten szeretet és azt akarja, hogy a szeretet bennünk is jelen legyen. Minél inkább jelen van a szeretet az életünkben, annál inkább jelenvalóvá tesszük Jézust.
Isten úgy teremtette az embert, hogy nem tud szeretet nélkül élni. Arra született, hogy szeretetet kapjon és szeretetet adjon. E nélkül értelmetlen a léte.
Ám, hogy mit jelent a szeretet, azt nem könnyű meghatározni. Jézus a szeretet alatt nem érzelmi kötelékeket ért. Saját életével mutatja meg, mi a szeretet. Ahogy Ő szereti az Atyát, és ahogy szeret minket, az az igazi szeretet.
Amikor a másik személy fontosabbá válik számomra, mint önmagam, akkor szeretem. Ha ilyen szempontból végignézem azokat a személyeket, akik hozzám tartoznak, akik körülöttem vannak, kevesen vannak, azok, akiket valóban szeretek. Szeretetből végzett cselekedeteim azonban vannak nap, mint nap. Kérjük a Szentlelket, hogy segítsen a mai napon is szeretetcselekedetekkel jelenvalóvá tenni Jézust.

2013-05-16


______________________________

Éretted imádkozik


Jn 17, 11b-19
Bizonyára volt részetek abban az élményben, hogy valaki érettetek imádkozott, de nem csak úgy, hogy megígérte, hogy majd imádkozik értetek, hanem fületek hallatára imádkozzék értetek. Rendkívüli élmény az ilyen. Az imádság mindig közel visz Istenhez, de ilyen alkalomkor azt is megtapasztalod, hogy aki érted imádkozik, téged fontosnak tart. Érdemesnek látja, hogy imádkozzon érted. Elég valakinek a szava, aki hisz benned ahhoz, hogy újjászüless – mondta valaki.
A mai evangéliumban Jézus szavát hallottuk, aki érettünk imádkozik. Ezt akarjuk tudatosítani magunkban, amikor elhagyatottnak gondoljuk magunkat, kilátástalannak véljük a helyzetünket: az Úr bízik bennünk, és imádkozik érettünk.

2013-05-15


______________________________

Nincs hirdetőtáblán


Jézus a megtestesült Igazság. Az ő szava, az ő élete nem csak közvetítik az igazságot, hanem Ő maga az Igazság, mely arra indít minket, hogy keressük Őt, vonz bennünket.
Ám épp azért, mert az Igazság felülmúl bennünket, olyan terhet is jelent az igazság, melyet nem vagyunk képesek elviselni. Különösen a bűn miatt elhomályosult látásunk miatt nehéz az Isten gondolatait megérteni. Láthattuk, milyen nehezen értették meg a tanítványai, hogy Jézusnak szenvednie kell, elfogják és megölik, de feltámad.
Ugyanígy, számunkra sem mindig könnyű az egyes eseményekben felismerni Isten üzenetét, Isten jelenlétét, de a Szentlélek megvilágosítja számunkra Istennek az üzenetét, egy-egy adott helyzetben. Újszerűen hangzanak Isten szavai a mi lelkünkben és megértjük, hogy mi az Isten akarata.
Ám a Szentlélek nem hirdetőtáblákra szokta kiírni az Isten üzenetét. Nekünk időt kell szakítanunk arra, hogy megkérdezzük tőle, hogy itt és most mit üzen nekünk Isten, mit kér tőlünk, és meghallgassuk Őt.

2013-05-08


______________________________

Lélekkel a Lelket


Jn 16, 5-11
Elképzelhetjük, hogy a tanítványok mennyire megrémültek, amikor azt hallották, hogy Jézus el fog menni. hogy maradhatnának magukra a Mester nélkül? Ő az erős, ő ad reményt, tőle jönnek az ötletek. De Jézus bátorítja őket, hogy jobb nekik, ha elmegy. Az ő feladatuk lesz ezen túl továbbvinni Jézus küldetését. Már nem Jézus szavait hallják, hanem belülről világítja meg őket Jézusnak a Lelke. Ő ad erőt, bátorságot, segít.
Mi is a Szentlélek időszakában élünk. Rajtunk keresztül is tevékenykedik. Ahogy Szent Ágoston mondja, ha érzékeinkkel akarjuk tapasztalni Jézust, és nem a lelkünkkel, sosem leszünk képesek befogadni a Szentlelket. Ezt szem előtt tartva, talán másképp készülünk a Szentlélek befogadására.

2013-05-07


______________________________

Halljuk a szíve dobogását


Jn 15, 26 – 16, 4a
Jézus, mikor arról beszél, hogy rövidesen elhagyja ezt a világot, megígéri a tanítványainak, hogy elküldi a Szentlelket. A Szentlélek segítségével lesznek képesek tanúságot tenni Krisztusról. A Szentlélek ajándékát elsősorban a tanítványoknak szánta Jézus, azoknak, akik vele voltak kezdettől, a nyilvános működése ideje alatt. Halhatták a szavait, látták a csodáit, láthatták, ahogy meggyógyított embereket. Valójában nem csak az első tanítványoknak szánta Jézus ezt az ajándékot, hanem minden tanítványának, mert mindenik azt a feladatot kapja, hogy tanúságot tegyen Jézusról. Azoknak a tanítványoknak, akik Jézussal együtt voltak, akik látták a szemeikkel, hallották a füleikkel Jézust, ez nem tette könnyebbé a dolgukat. Túlságosan közönségesnek tűnhetett Jézus számukra ahhoz, hogy felismerjék benne Istent. Csak a tanítványok hite tudta legyőzni a bennük felmerülő kételyeket.
Ez ugyanígy van a mi esetünkben is. Ugyanazt a hitet kaptuk a Szentlélek által, amelyet megkaptak a tanítványok, még akkor is, ha nem egészen értjük, miért hiszünk, és miért nem kételkedünk, mint sokan mások.
A Szentlélek által Jézusról nem valami új ismereteket tudunk meg, hanem találkozunk az Ő fényével, az ő arcával. Halljuk az ő szívének a dobogását és tanúi vagyunk annak, hogy Jézus érettünk adta életét. Nem elég szavunkkal tanúságot tenni arról, hogy hiszünk Jézusban. A mi életünk tesz tanúságot, amennyiben oda merjük ajándékozni az életünket.

2013-05-06


______________________________

Teljes öröm


Jn 15, 9-11
Jézus azt akarja, hogy a mi örömünk teljes legyen. Nem valami részletörömet, pótörömet, egy-egy kis örömet akar nyújtani hanem, a mi örömünknek a teljességét. Érdemes elmélkedésünkben megkérdezni magunktól, hogy mi az, ami nekünk örömet okozna: valami, aminek szeretjük az ízét, egy kis pihenés, egy kis kikapcsolódás, filmnézés, valakivel való beszélgetés.
Jézus nem akar ezektől sem megfosztani, de néha választanunk kell. A Jézussal való kapcsolatunk fontosabb más időleges örömökkel szemben, mert csak nála találjuk meg az igazi örömünket, örömünk teljességét, vágyaink beteljesülését.

2013-05-02


______________________________