Gondolatok tízesével idő szerint csökkenő sorrendben.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |

Napi gondolatok

Ingyen megbocsátani


Mt 9, 1-8
Jézus nekifog a bűnöket megbocsátani. Nincs itt gyónás, elégtétel, joghatóság. Egyszerűen megbocsátja a bűnöket. Pedig mindenki tudja, hogy ez a béna ember vétkezett, ezért megérdemli a sorsát. Úgy gondolták az emberek, hogy Isten büntetéseket szór mindenkire, aki hibázik, aki vétkezik. Jézus ezt a meggyőződést fel meri borítani. Visszaadja a méltóságát ennek a béna embernek, akit eddig folytonos bűntudattal élt a lelkében.
Jézus a tudtára adja, hogy ő nem egy megátkozott valaki, hanem egy kedvelt, kiváltságos ember. Isten nem akarja, hogy szenvedjen. De nehéz elfogadni Tőle az ingyenes bocsánatot. Könnyebb elviselni, hogy én hibás vagyok, vétkeztem, ezért szenvedek, Isten engem meg kell neveljen, meg kell büntessen, mint azt, hogy Isten nekem ingyen megbocsát, és ingyen meggyógyít.
Ha el tudnánk fogadni Isten ingyenes szeretetét, ugyanilyen ingyenesen osztogatnánk egymásnak a megbocsátást, és sok minden jóra fordulna közöttünk.

2013-07-04


______________________________

Szent Tamás


Szent Tamás talán a legismertebb apostol Péter után. Sajnos, arról ismert, hogy ő a hitetlen apostol. Pedig igazából Tamás nem volt hitetlen. Lelkesen indult el Jézus nyomában. Amikor Jézus Jeruzsálembe készült felmenni, tudva, hogy ott elfogják, és megölik, Tamás lelkesen kiáltott fel: menjünk, és haljunk meg vele együtt. Amikor pedig Jézus a követésére szólítja fel a tanítványokat, Tamás pontosan tudni akarja, mi a teendője: Uram, nem tudjuk, hová mész, honnan ismerhetnénk tehát az utat? Jézus ekkor elmondja: én vagyok az út, az igazság és az élet.
Tamás nem hitetlen, hanem csalódott. Csalódott önmagában, csalódott a társaiban, az apostolok közösségében, amely cserbenhagyta Jézust, de erőt vesz a csalódottságán és nem távolodik el a közösségétől. Jól is teszi, mert Jézus ott a közösségben szólítja fel, hogy érintse meg a sebeit és hinni tudjon.
Mi is lelkesen indultunk el hivatásunk útján, de csalódtunk magunkban, mert nem minden helyzetben álltunk helyt. Csalódunk a közösségünkben, amely nem olyan, mint amilyennek lennie kellene, és mégsem elmegyünk, hanem figyeljük, mikor jelenik meg Jézus közöttünk. Jézus épp közösségünk sebein keresztül mutatja meg önmagát nekünk.

2013-07-03


______________________________

Visitatio


Mária sietve megy, meglátogatni Erzsébetet. Érdekes Mária és Erzsébet találkozása. Mindketten megtapasztalták az Isten látogatását. A rokoni szeretet mellett, a lelki rokonság is összekapcsolja most már őket. Ebből születik Mária lelkében a csodálatos dicsőítő ének, a Magnificat.
Erzsébet felismerni, hogy Mária nagysága abban áll, hogy hinni tudott Istennek, és engedelmeskedni Isten szavának. Ez teszi naggyá Erzsébetet is, és mindenikünket. Arról senki nem tehet, hogy mi az ő hivatása, vagy milyen képességekkel rendelkezik, de arról annál inkább, hogy mennyire tud igent mondani Isten felkérésére.
Erzsébet felismerni, hogy Máriának az igenje egy kapu, melyen keresztül az Isten kegyelme sok emberre kiárad. Ugyanez történik velünk is. Ha igent mondunk Istennek, ez nem csak nekünk jó, hanem nagyon sok embernek.
Úgy gondolom, hogy a mi közösségi életünk is két pilléren nyugszik. Az egyik az emberi: jól érezzük magunkat egymás társaságában, közös emlékek fűznek össze. Ugyanakkor felismerjük egymásban az isteni kegyelem működését, és ezt tiszteljük egymásban. Ez a tiszteletteljes szeretet segít, hogy mi is Máriához hasonlóan Istent dicsőítjük csodálatos tetteiért.

2013-07-02


______________________________

Jézus életét élni


A most felolvasott evangéliumi rész azonosnak tűnik a tegnapi evangéliummal, csak hogy a tegnap a Lukács evangéliumából olvastunk fel, ma a Máté evangéliumából. Itt egy írástudó akar Jézushoz csatlakozni, követni őt. Jézus tudtára adja, hogy őt követni nem annyit jelent, hogy beállok a többi közé, és aztán lesz valahogy, hanem azt jelenti, hogy ugyanazt az életet élni, amelyet Ő él. Nincs egy hely, ahová lehajthatná a fejét, vagyis az egész életét mások szolgálatára szenteli, és ezt kell tennie annak is, aki tanítványa akar lenni. Az evangélium hirdetésének sürgőssége hajtja Őt, és minket is. Erről szól azt, amikor nem engedni meg a tanítványának, hogy eltemesse halott apját. Nem keményszívűségről van szó. Valószínűleg végül elment a tanítvány apja temetésére, csupán azt fejezi ki Jézus, hogy az Isten Országa fontosabb annál is, ami emberileg mindennél fontosabb.

2013-07-01


______________________________

Évközi 13. vasárnap


Jézus Jeruzsálem felé tart, ahol majd felemelik a földről. Lukács evangéliuma 10 fejezeten keresztül meséli el Jézus útját Jeruzsálem felé, ahol önmagát teljesen odaajándékozza. Az evangéliumban olyan jelenetekkel találkozunk, amikor Jézushoz próbálnak csatlakozni emberek. Jézusban hinni, nem elméleti tevékenység, hanem azt jelenti, hogy Vele járni az úton, a közös cél felé. Nem elég megcsodálni Jézust, vele kell járni az úton.
Az út a szamariaiak vidékén vezetett át. Ezek nem támogatták azokat, akik az ő városaikon át mentek Jeruzsálembe. A tanítványok azt várnák, hogy Isten segítsen nekik bosszút állni. Aki Jézust követi, az mindig visszautasításban, ellenséges magatartásban fog részesülni egyesek részéről. A tanítványt nem azért hívta meg Jézus, hogy bárkivel szemben is harcoljon, hanem arra, hogy mindenkit szeressen. Nem léteznek szent háborúk. Az egyetlen tűz, amely az égből érkezik, a Szentlélek tüze. Ez az emberek szívét alakítja át.
Három hivatástörténetet mutat be a továbbiakban a mai evangélium, és ezeken keresztül azt a radikalitást, amelyet Jézus elvár a tanítványaitól.
Az első eset az anyagi dolgoktól való függetlenségre tanít. Jézus maga is vagyon nélkül élte le életét. A tanítványoknak sem áll jól, hogy bebiztosítsák magukat anyagiakkal.
A második esetben úgy tűnhet, mintha Jézus nem akarná engedni, hogy a tanítvány megadja elhunyt apjának a végtisztességet. A halott elődökkel való kapcsolat a múlthoz való ragaszkodást jelenti. Az evangélium annyira új életet jelent, hogy miatta el kell tudni szakadni a régi meggyőződésektől, szokásoktól. Ami az evangéliumot akadályozza, az mind halottnak számít.
A harmadik el akar búcsúzni az övéitől. Sokszor van, hogy mi is megértjük, mi lenne a dolgunk, mit vár el Isten tőlünk, de nem merjük engedni, hogy változás történjen az életünkben, halogatjuk azt. Kezdjük el még ma megtenni azt, amire lelkiismeretünkön keresztül Jézus felszólít, hogy Jézus méltó követői lehessünk.

2013-06-30


______________________________

A székes


A gyulafehérvári székesegyház felszentelésének ünnepnapját üljük. Ennek a templomnak a története annyira bonyolult, hogy nem is volnék képes azt szépen összefoglalni. Lerombolások, dúlások, újraépítések sorozata. Ha benne körülnézünk, ennek a nyomait látjuk mindenfelé. Félig befalazott boltívek, stílusok keveredése, tönkrevert síremlékek.
Mégis büszkék vagyunk a mi székesegyházunkra, mert teljesíti a feladatát. Nagyon sok ember részesült ebben a székesegyházban életre szóló kegyelmekben. Sokan úgy tekintünk rá, mintha a mi bölcsünk lenne, és hálát adunk érte Istennek.
Példájából én is okulhatok. Büszke, díszes templomot szerettem volna építeni életemmel az Úr tiszteletére, de azt kell látnom, hogy sok minden nem úgy sikerült, mint ahogy elképzeltem. Sok benne a toldás-foldás, lerombolás újraépítés, elesés, újrakezdés. Mégis hálát adok Istennek, hogy teljesítem a hivatásomat. Alázatosabban állok az Úr elé, mint ha minden sikerült volna, amit elképzeltem, de ez ad lehetőséget arra, hogy ne az én épületem legyen a fontos, hanem az Isten kegyelme, amely benne működik.

2013-06-28


______________________________

Nemes lelkű Szent László


Szent László életéből két kis eseményt emelnék ki. az egyik nagyon ismert, az, amikor a kiszabadítja a kun harcos kezéből az elrabolt magyar lányt. A másik szintén a kunokkal való csatában történt. A csata hevében rászólt az embereire: atyámfiai, ne öljük meg ezeket az embereket, hanem fogjuk el, hogy ha megtérnek, akkor éljenek!
Mindkét történetből kitűnik Szent László nemes lelkűsége. A csata hevében sem az ellenség irtásával van elfoglalva, hanem azzal, hogy mentse azt, ami szép, értékes. Nem legyőzni akarja az ellenségét, hanem az üdvösségükért küzd. Éljenek, ha megtérnek, akkor is, ha ellenséges táborba tartoznak.
Próbálom a mi lelki életünkre alkalmazni. Az elvilágiasodás, mint hódító ellenség kerülget minket is. Akármennyire kolostorban élünk, a hatását érezzük. Sok minden kikopott az életünkből a modernség ürügye alatt. Nem is vesszük észre, hogy elrabolták a kincseinket. Nemes lelkű Lászlókra van szükség, akik felismerik, hogy mi az igazi érték a küzdelem hevében is, és kiállnak annak a védelmére, felszabadítására.
Nem félünk ettől a világtól. Nem rejtőzünk el előle, hanem felismerjük: ezekhez az emberekhez szól a küldetésünk, még akkor is, ha ellenünk fordulnak. Az ő üdvösségük érdekében akár velük is harcba kell szállnunk.
Szent László jusson eszünkbe, amikor félünk az emberektől.

2013-06-27


______________________________

Örömteli áldozat


Mt 7,15-20
Aki Istennek hátat fordít, az ragadozó farkas. Jön, hogy azonosítsuk a hamis prófétákat olyan személyekkel, akiket mi ismerünk. Jogunk van elítélni a rossz cselekedeteket, a helytelen magatartásformákat, de sose a személyt. Annál is inkább, mivel ezek a helytelen cselekedetek és magatartásformák a mi életünkben is jelen vannak.
Könnyű megállapítani, hogy mi nincs rendben, de komoly erőfeszítésbe kerül felismerni azt, ami jól van, ami rendjén van, ami szép, ami helyes, a jó gyümölcsöket. A fosóka szilva is jó gyümölcs, még akkor is, ha nem annyira élvezetes, mint a besztercei szilva. A fa, amikor gyümölcsöt hoz, minden erejével azon van, hogy abba a gyümölcsbe belevigye mindazt, ami belőle a legédesebb, legzamatosabb, legtermékenyebb, hogy aztán az a gyümölcs leszakadjon róla. Örömteli áldozat a fa részéről a gyümölcstermés. Ha ezt nem tudjuk értékelni, akkor hajlamosak vagyunk kivágni a fát, vagy legalább is szidni, amiért ilyen gyenge a gyümölcse. Pedig a fák olyanok, hogy ha az ember szereti őket, mintha többet teremnének. Mi még inkább ilyenek vagyunk. Ha értékelni tudjuk azokat a jó gyümölcsüket, melyeket teremni tudunk, még akkor is, ha ezek nem valami rendkívüli gyümölcsök, akkor kedvünk van gyümölcsöt hozni. Az Úr összegyűjti a mi apró kis gyümölcseinket, és átalakítja. Látni fogjuk, hogy érdemes volt megszenvedni érte.

2013-06-26


______________________________

Aranyszabály


Mt 7, 6. 12-14
Az aranyszabályról hallottunk a mai evangéliumban. Miért aranyszabály? Sok szabályt találtunk már ki, egyre vastagabbak lesznek a törvénykönyvek, egyre nehezebb átlátni a sok törvényt, de a törvények, szabályok úgy sem tudnak minden konkrét helyzetre igazságos megoldást nyújtani. Az aranyszabály azonban egyedül elég minden szabályra, mert ha mindenki e szerint a szabály szerint élne, nem lennének konfliktusok az emberek között, mindenki a másik javát akarná. Ez a mennyország törvénye.
Könnyű lesz majd ezt a Mennyországban gyakorolni, mert ott olyan emberek lesznek, akik ezt gyakorolják. A szerzetes az örök élet jele akar lenni. Ezért a közösségünk is annak az életformának a jele akar lenni, amely az örök életben teljesedik be. Ezért félre akarom tenni az olyan gondolatokat, melyeket a büszkeségem, az önzésem, a kényelmem diktál: ez nem az én dolgom, nem az én feladatom, a másik kérjen bocsánatot, mert ő hibázott, ha ő így, akkor én is így… Kezdjek el úgy viselkedni testvéremmel, ahogy szeretném, hogy ő viselkedjen velem. A legnagyobb bűn testvéreinkkel szemben nem a gyűlölet, hanem a közömbösség. Nem élhetünk egymás mellett úgy, mintha nem érdekelne a másik.

2013-06-25


______________________________

Az oroszlánrész


Mt 6, 24-34
Az Úr tudja, hogy szükségünk van élelemre, ruhára, és sok másra, hogy élhessünk. De meg szeretné értetni velünk, hogy ezek nem adnak értelmet az életnek. Csak eszközök arra, hogy élhessünk, és eszközök kell, hogy maradjanak. Biztosan derűsebben tudnánk élni napjainkat, ha jobban tudnánk bízni Istenben, abban, hogy Ő gondoskodik rólunk. Az anyagiakban való teljes bizalom a hitetlenség szövetségese. Egyik táplálja a másikat.
Sokféle feladatom van, … Gyakran aggódom, hogy jól végzem-e a feladataimat? Nem mulasztok-e el valami fontosat? Nem teszek-e valami kárt? Sokszor, ha olyan visszajelzéseket kapok, elbizonytalanodom.
Bizonyára néha ti is aggódtok, hogy elég jók vagytok-e, elég jól végzitek-e a feladataitokat? … Nem könnyű a kritikákat elfogadni.
Az Úr az imában bátorít bennünket. Nem csak a mi erőfeszítésünktől függ a dolgok kimenetele. A magunk részét tegyük meg, de tudva, hogy az oroszlánrészt az Úr végzi.

2013-06-22


______________________________