Gondolatok tízesével idő szerint csökkenő sorrendben.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |

Napi gondolatok

Az én Istenem az élők Istene


Lk 20, 27-40
Lehetséges az örök élet, vagy nem lehetséges? Ezt vitatják ma Jézussal a szadduceusok. kitalált történetükkel azt próbálják bebizonyítani, hogy lehetetlen a feltámadás, az örök élet. Mózes törvényére hivatkoznak, mert azt minden zsidó feltétel nélkül elfogadja. Törvénybeütköző helyzet alakulhatna ki, ha lenne feltámadás, hogy egy asszony egyszerre több férfinak is a felesége legyen. Nem is mondanak butaságot ezek a szadduceusok, hisz ma a modern fizikusok is ezen a véleményen vannak, hogy nem lehetséges az örök élet. A világmindenséget irányító törvényszerűségek nem teszik lehetővé a vég nélküli, örök életet, mert mindennek kezdete van, és minden elpusztul: élőlények, bolygók, csillagok, naprendszerek.
Mindnyájan abban tévednek, az örök életet a jelen élet folytatásaként képzelik el. Jézus azonban világosan megmondja, hogy minden átalakul. Úgy fogunk élni, mint az angyalok, az anyagvilághoz való kötöttség nélkül. Ebben a földi életben, szakemberek szerint, két fő erő mozgatja az embert: az önfenntartás és a fajfenntartás. Mindkettőhöz élezetek kapcsolódnak, amelyek ösztönöznek ezek gyakorlására. Az örök életben nem lesz ezekre szükség. Az angyalokhoz hasonlóan, csupán az egymás iránti tiszta szeretet fog mozgatni bennünket is. Jézus fontosnak tartotta, tudtunkra adni, hogy van feltámadás, van örök élet, amire készülni kell. Persze, hogy szükséges a táplálkozás, és nem baj az, ha örvendünk az ízeknek. Természetes, hogy a nemiségnek is megvan a szerepe a mi életünkben annak örömeivel együtt, mindenkinek az életformájának megfelelően, de tudjuk, hogy nem ezekért élünk. Nemesebb, szebb feladatunk van ezen a világon. Nem a halálra készülünk, hanem az életre, mert Isten az élők Istene, a mi Istenünk.


2013-11-23


______________________________

Ők a mi uraink


Lk 19, 45-48
Jézus kiűzi a kereskedőket a templomból, mert a templom az imádság háza. Rablóknak nevezi őket, mert abból gazdagodtak meg, hogy mások ide jöttek a templomba imádkozni. Persze, ezek a kereskedők akkor elmenekültek Jézus elől, de másmap ismét ott voltak és tovább árulták az állataikat. Jézus cselekedete prófétai tett, mely nem csak azoknak a kereskedőknek szólt, hanem minden kor emberét figyelmezteti, hogy tartsa szent dolognak mások imádságát, mások hitét. Különösen azoknak szól, akik mások hite után élnek. Igen, mi is azok vagyunk. Egyszerű emberek adományaiból élünk, és mi is ezekhez a kereskedőkhöz vagyunk hasonlók, ha visszaélünk az emberek hitével, ha megengedjük magunknak, hogy úgy viselkedjünk, mint az urak, hogy felülről beszéljünk hozzájuk, mert, hogy nekünk több iskolánk van, és előttük büszkélkedjünk azzal, hogy előkelőbb holmiink vannak, mint nekik, jobbak az életkörülményeink. Az emberek értékelik a mi imaéletünket, ami tanúságtevő testvéri közösségünket, de ezek az egyszerű emberek a mi uraink, ezért alázatosan viselkedünk velük szemben, annál is inkább, mivel tudjuk, hogy nem vagyunk annyira imádságosak, és nincs közöttünk olyan testvéri szeretet, mint amilyent ők joggal elvárnak tőlünk.


2013-11-22


______________________________

Jézus képviselője


Lk 19, 11-29
Egy érdekes történetet mond Jézus a mai evangéliumban. A minákról szóló mesét beágyazza egy másik történetbe, amelyben az előkelő ember messze földre megy királyságot szerezni, de polgártársai nem akarják, hogy királyuk legyen. Krisztus király ünnepéhez közeledünk. Jézus önmagáról mondja ezt a történetet. Ő az, aki azért jött, hogy Messiás királya legyen népének, de népe nem akarja őt elfogadni. Messze földre elmenni királyságot szerezni, nem más, mint a halál, a feltámadás, majd pedig a második eljövetel az idők végén.
Kegyetlennek hangzik a történet vége, ahol az új király szeme láttára megölik azokat, akik nem akarták őt királyuknak. Nem ölik meg a szolgát, aki elásta a minát, Tőle csupán elveszik azt az egy minát is. Csak azoknak kell meghalniuk, akik elutasították a királyt. Valójában Jézus nélkül nincs élet. Aki Őt elutasítja, az meghal. Máshol önmagát szőlőtőnek nevezi, amelyről, ha levágják a szőlővesszőt, az elszárad.
Melőtt azon gondolkodnánk, hogy hogyan használjuk fel az Istentől kapott képességeket, lehetőségeket, előbb a Krisztus szolgálatában kötelezzük el magunkat. Őt akarjuk életünk urának. Őt szolgálni annyit jelent, hogy az ő nevében, az ő szándéka szerint használjuk azt, amit tőle kaptunk. Az képviselőjeként tanulok, dolgozom, szórakozom, remélve, hogy nem kell megbánnia, hogy rám bízta a mináját.


2013-11-20


______________________________

Szent Erzsébet


Lk 6, 27-38
A liturgikus szakemberek úgy gondolták, hogy Szent Erzsébet életéhez az imént felolvasott evangéliumi szakasz illik a legjobban, mert ő Jézus tanácsait megfogadta, és ezekhez igazította életét. Szelíd és megbocsátó tudott lenni azokkal szemben, akik őt bántották, és szeretni tudta ellenségeit is. Erzsébet szelíd volt valóban azokkal szemben, akik neki rosszat tettek, de ami még nehezebb volt számára, hogy az is szenvedést okozott neki, szó szerint kínozta, aki javát akarta. A lelki vezetőjére gondolok, Marburgi Konrád ferences papra, aki saját bevallása szerint, szinte kegyetlenül bánt Erzsébettel. Olyan eszközökkel akarta szentet faragni Erzsébetből, amelyek ma elfogadhatatlanok lennének, de még abban a korban is túlzásnak minősültek. Erzsébet mégis szentté vált.
A körülmények, a mellettünk álló személyek, az elöljáróink, a rajtunk alkalmazott módszerek, eljárások megnehezíthetik az életünket, de nem tudnak meggátolni abban, hogy szentek legyünk. Minden esemény, minden körülmény alkalom és lehetőség lehet számunkra a Krisztus követésére, az evangélium szerinti életre, ha hittel, és istenbe vetett bizalommal tudjuk azokat fogadni, miként Szent Erzsébet tette.


2013-11-19


______________________________

Kényelmesen élni, vagy meggyógyulni?


Lk 18, 35-43
Öröm töltötte el ezt a vak koldust, amikor azt hallotta, hogy arra jár a názáreti Jézus. Tudatában volt a saját nyomorúságos helyzetének, és szeretett volna megszabadulni a vakságától, mert az sok mindenben gátolta őt. Nem zárkózott szomorúan magába a nyomorúságával, hanem bizalommal folyamodott Jézushoz.
Az Egyház örömmel hirdeti, hogy Jézus ma is közöttünk jár. A mi gyógyulásunknak is ugyanaz a két feltétele, mint a vak koldus esetében volt: tudatosítani a magunk nyomorúságos helyzetét, melyből a magunk erejéből nem tudunk kijutni, és bízni abban, hogy Jézus minket is meg akar szabadítani.
Fájdalmas látni egy-egy szerencsétlen ember esetében, hogy nem abban kér segítséget, ami igazán javára válna, ami a nyomorúságos helyzetéből kiemelné, hanem továbbra is élvezni akarja a nyomorúságának az előnyeit. Ez a vak ember koldus volt. Kérhette volna Jézustól egy nagyobb adományt, hogy egy darabig ne kelljen koldulnia, és kényelmesen éldegélhessen, de ő azt kérte, hogy láthasson. Ha lát, akkor többé nem koldulhat, dolgoznia kell, egy csomó felelősség zúdul a nyakába, ez válik igazán javára.
Az Úr tőlem is megkérdi: mit szeretnél? Meg akarok-e szabadulni a nyomorúságaimtól, vagy csupán azt, hogy Jézus kényelmesebbé tegye az életemet? Jézus abban akar segíteni, hogy szabadabban tudjam szolgálni embertársaimat. Meg akar szabadítani mindattól, ami gátol a hivatásom teljesítésében.


2013-11-18


______________________________

Az imádság a lélek anyanyelve


2013-11-16


______________________________

Légy készen, hogy baj ne érjen


2013-11-15


______________________________

Isten Országában vagyunk otthon


2013-11-14


______________________________

Hála


2013-11-13


______________________________

Többet, mint amennyit előírnak


2013-11-12


______________________________