Gondolatok tízesével idő szerint csökkenő sorrendben.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |

Napi gondolatok

Hogy megláthassuk...


2013-12-06 Szászsebes
Izajás próféta arról beszél (Iz 29, 17-24), hogy majd az Úr megnyitja a vakok szemét, a sötét homály eloszlik és mindenki ujjong, mert látni fogják, amit az Úr keze művelt körükben.

Az evangéliumban (Mt 9, 27-31) Jézus meggyógyítja a két vakot, ők pedig elmennek, és mindenütt híresztelik Jézus műveit.
Nem azt akarjuk kérni Jézustól, hogy helyettünk megoldja a problémáinkat, hogy mi kényelmesen éldegélhessünk, hanem, hogy megnyíljanak a szemeink, és látni tudjuk azt, amit Isten a mi életünkben tett, tesz, és tenni akar, hogy életünkkel és szavunkkal dicsőíteni tudjuk Őt.

2013-12-06


______________________________

Istenél otthon vagyunk


Gyönyörűek Izajás szavai a mai olvasmányban (Iz 4, 2-6). Az Úr dicsősége olyan számunkra, mint a tető, mely árnyékot tart, mint a sátor, mely véd az esőtől, a viharral szemben.
Úgy képzelem el a lelki életet, mint egy zsenge palántát, melyet a melegházban ültetnek el. Ott védve van az időjárás viszontagságaitól és szépen fejlődésnek indul. A lelki életünk is akkor tud fejlődni, ha számunkra Isten ilyen meleget, oltalmat, otthont jelent. Mindaddig, amíg félünk Istentől, Istent szigorúnak, közömbösnek, félelmetesnek, vagy éppen ellenségesnek érezzük, lelki életünk nem tud fejlődni.
Az evangéliumban (Mt 8, 5-11) a századosról hallottunk, aki bár idegen, mégis azzal a bizalommal fordul az Új Jézushoz, mint aki tudja, hogy ő képes segíteni, akar is segíteni, bár nem méltó a segítségre, mégis bízni tud abban, hogy meg fogja kapni.
Ezt a bizalmat akarjuk megtanulni tőle, hogy mi is úgy tudjunk Istenhez fordulni, mint aki nekünk otthonunk, védelmünk, javunkat akarja, szeret minket.

2013-12-02


______________________________

Advent 1. vasárnapja


Elkezdődött az advent. Karácsonyra készülünk. Nem csupán arra akarunk visszaemlékezni, hogy valamikor Jézus megszületett, hanem készülünk Jézus eljövetelére. Van, aki fél ettől az eljöveteltől, mert azt szeretné, hogy ez a világ örökké tartson, így, ahogy van. Jézus azonban eljön, hogy átalakítsa ezt a világot. Talán félünk Jézust beengedni a magunk életébe, mert félünk a változásoktól. Tudjuk, hogy sok minden nincs rendben az életünkben, de már megszoktuk. Jézus nem megfosztani akar az élet örömeitől, hanem új, igazibb élettel akar megajándékozni. Jézus ezért arra szólít fel bennünket, hogy készüljünk az ő eljövetelére.
Nem arról van szó, hogy Jézus eljött, aztán elment és ismét visszatér. Már elkezdte építeni közöttünk az új világ megteremtését. Az eljövetele ennek az új világnak, új életnek a beteljesedését fogja jelenteni.
Noéról hallottunk. Az ő idejében is sokan nem vették észre, hogy az új világ jeleit. Aki pedig a régi világhoz akar tartozni, a régi világgal együtt elpusztul. Ahhoz, hogy az új világ jeleit észrevegyük, figyelnünk kell. Ébernek kell lennünk. Nem azzal vétkeztek azok az emberek, hogy ettek, ittak és házasodtak, hanem azzal, hogy elutasították a megújulásra való felszólítást. Az özönvíz az isteni ítéletet jelenti, amikor fény derül arra, hogy mit gondol Isten a te életedről. Lehet, hogy a környezeted tapsol neked, de majd akkor megtudod, hogy Isten mennyire tartja sikeresnek az életedet.
Hasonlóképpen lesz az emberfia eljövetelekor, mondja Jézus. Benne kinyilvánul Istennek az igazi arca, és az ő színe elé kerülünk.
Jézus arra is figyelmeztet, hogy nem csak az evés, ivás és házasodás, hanem maga a munka is elvonhatja a figyelmünket az ő érkezéséről. Szeretünk dolgozni, és kell is dolgoznunk, ám fennáll a veszély, hogy a sikeres életet azonosnak gondoljuk a szakmabeli sikerekkel. Azt hallottunk, hogy egyeseket felemelnek, másokat pedig ott hagynak. Akiket felemelnek, azok a mesterségükből, munkájukból nem csináltak célt magunka, hanem be tudták azt illeszteni abba a tervbe, amelyre őket Isten meghívta. Együtt dolgozom Istennel, az új, igazibb világ létrehozatalában.
Jézus a mai evangéliumban önmagát tolvajhoz hasonlítja, aki nem jelenti be, mikor érkezik, ezért mindig készen kell lenni a fogadására. Ő nem tolvaj, de azok számára, akik ennek a világnak a kincseit, javait, örömeit örökre magukénak akarják tudni, azoktól az Úr érkezése mindent el fog rabolni. Mindent itt hagysz, amit ebben az életben megvalósítottál. Csak azt a jót viszed magaddal, amit önzetlen szeretetből tettél.
Készüljünk tehát mindnyájan az Úr eljövetelére, arra az új életre, amelyet ő hoz nekünk.

2013-12-01


______________________________

Szent András a halász


Mt 4, 18-22 2013
Szent András a mai evangélium fényében egy azok közül, akiket Jézus meghív, és megígéri neki, hogy emberek halásza lesz. Ha egy halat kihalásznak, az nem nagyon örvend ennek, de ha az embert, aki beesett a vízbe kihúzzák onnan, ezzel megmentik őt. Ezt a feladatot szánja Jézus az apostolainak. Ő maga azért jött, hogy megmentse az embereket és apostolain keresztül teszi ezt.
Mikor tudom, hogy valaki beleesett a vízbe és veszélyben van, mivel én vagyok az emberhalász, nem ülhetek nyugodtan, hanem sürgősen tennem kell valamit, hogy megmentsem. A horogra, amellyel embereket halászunk nem gilisztát kell tűzni, hanem önmagunkat.
Szent András ebben is követte Jézus példáját. Nekem azonban egy másik evangéliumi szakasz tetszik Szent Andrással kapcsolatban, melyet a János evangéliumában olvasunk. Ott az András meghívása másképp történik, mint amit hallottunk, amit a szinoptikus evangéliumok leírnak. Ott András előbb találkozik Jézussal, és ő az, aki Simont, az ő testvérét odahívja Jézushoz. Fontos mondanivalója van ennek. Az emberhalászi munkában nem megtéríteni akarunk embereket, nem meggyőzni akarjuk őket valamilyen igazságról, hanem elsősorban el akarjuk vezetni őket Jézushoz. Akkor teszünk a legnagyobb jót valakivel, ha elsegítjük a Jézussal való találkozáshoz.

2013-11-30


______________________________

Készülünk, nem félünk


2013-11-28


______________________________

Jézussal mindig győztes vagy


2013-11-27


______________________________

Nagyobb boldogság adni, mint kapni


2013-11-25


______________________________

Krisztus Király


Lk 23, 35-43
A mai evangélium a Golgotára visz bennünket, ahol Krisztus épp megvalósítja az ő királyságát, mely ellentéte annak, amelyre a sátán annak idején, próbálta rábeszélni, amikor a pusztában háromszor megkísértette. Jézusnak minden lehetősége megvolt arra, hogy az életben naggyá legyen, sikere legyen. Az ő királysága azonban más. Amikor Pilátus megkérdezte Jézustól, hogy: király vagy te? Jézus igennel válaszolt, de az ő királysága más, mint amilyenhez Pilátus hozzászokott, vagy mint amilyennek mi elképzeljük. Jézus nyilvános működésének mindjárt a kezdetén azt hirdette, hogy az Isten országa elérkezett, az ország, amelynek ő a királya.
Fontos világosan látnunk, milyen is a Krisztus királysága, hogy el tudjuk dönteni, hogy mi ehhez a királysághoz akarunk-e tartozni.
Jézus tehát ott van a trónján, a kereszten. Itt is három kísértés éri. Először a főtanács tagjain keresztül beszél hozzá a sátán: másokat megmentett, mentse meg hát önmagát is. Ez a gonosz üzenete: te ügyes vagy, képességeid vannak, törődj magaddal, gondolj magadra. Ez a világ királyságának a kísértése, és jelszava. Ne törődj másokkal, csak a magad sikerével, a magad felemelkedésével. Jézus azonban nem mentheti meg önmagát, mert akkor ennek a világnak az uralkodójává lenne, és nem az Isten országáé.
A második kísértés a katonák ajkáról hangzik el. Felszólítják, hogy mentse meg önmagát. Jézus azonban nem azért jött, hogy a saját életé mentse, hanem hogy odaajándékozza.
Jézus a mai ünnepen minket is meghív az ő királyságába, de a szabályok számunkra is ugyanazok. Ne magunkkal törődjünk, hanem ajándékozzuk oda az életünket. Jézusban hinni azt jelenti, hogy az ő királyságát választani.
Jézus mellett ott van a két gonosztevő is. A harmadik kísértés az egyikükön keresztül érkezik: mentsd meg magadat, és minket is. Jézus születésekor a pásztorok vannak körülötte, ezek a tisztátalan emberek. Most a halálakor szintén gonosztevők között van.
A második gonosztevő az, aki felismeri, miben áll Krisztus királysága, míg a nép vezetői nem értenem semmit az egészből. Ezt a gonosztevőt Jézus egyenesen szentté avatja. Nem csak megemlékezik róla, hanem magával viszi. Mivel érdemelte ki? Semmivel. Az üdvösséget Isten ingyen ajándékozza.
Minket is választás elé állít Krisztus Király. Ha ennek a világnak a királyságát választjuk, elveszítjük az életünket, ha Krisztus királyságát választjuk, az örök életet kapjuk ajándékba.


2013-11-24


______________________________

Az én Istenem az élők Istene


Lk 20, 27-40
Lehetséges az örök élet, vagy nem lehetséges? Ezt vitatják ma Jézussal a szadduceusok. kitalált történetükkel azt próbálják bebizonyítani, hogy lehetetlen a feltámadás, az örök élet. Mózes törvényére hivatkoznak, mert azt minden zsidó feltétel nélkül elfogadja. Törvénybeütköző helyzet alakulhatna ki, ha lenne feltámadás, hogy egy asszony egyszerre több férfinak is a felesége legyen. Nem is mondanak butaságot ezek a szadduceusok, hisz ma a modern fizikusok is ezen a véleményen vannak, hogy nem lehetséges az örök élet. A világmindenséget irányító törvényszerűségek nem teszik lehetővé a vég nélküli, örök életet, mert mindennek kezdete van, és minden elpusztul: élőlények, bolygók, csillagok, naprendszerek.
Mindnyájan abban tévednek, az örök életet a jelen élet folytatásaként képzelik el. Jézus azonban világosan megmondja, hogy minden átalakul. Úgy fogunk élni, mint az angyalok, az anyagvilághoz való kötöttség nélkül. Ebben a földi életben, szakemberek szerint, két fő erő mozgatja az embert: az önfenntartás és a fajfenntartás. Mindkettőhöz élezetek kapcsolódnak, amelyek ösztönöznek ezek gyakorlására. Az örök életben nem lesz ezekre szükség. Az angyalokhoz hasonlóan, csupán az egymás iránti tiszta szeretet fog mozgatni bennünket is. Jézus fontosnak tartotta, tudtunkra adni, hogy van feltámadás, van örök élet, amire készülni kell. Persze, hogy szükséges a táplálkozás, és nem baj az, ha örvendünk az ízeknek. Természetes, hogy a nemiségnek is megvan a szerepe a mi életünkben annak örömeivel együtt, mindenkinek az életformájának megfelelően, de tudjuk, hogy nem ezekért élünk. Nemesebb, szebb feladatunk van ezen a világon. Nem a halálra készülünk, hanem az életre, mert Isten az élők Istene, a mi Istenünk.


2013-11-23


______________________________

Ők a mi uraink


Lk 19, 45-48
Jézus kiűzi a kereskedőket a templomból, mert a templom az imádság háza. Rablóknak nevezi őket, mert abból gazdagodtak meg, hogy mások ide jöttek a templomba imádkozni. Persze, ezek a kereskedők akkor elmenekültek Jézus elől, de másmap ismét ott voltak és tovább árulták az állataikat. Jézus cselekedete prófétai tett, mely nem csak azoknak a kereskedőknek szólt, hanem minden kor emberét figyelmezteti, hogy tartsa szent dolognak mások imádságát, mások hitét. Különösen azoknak szól, akik mások hite után élnek. Igen, mi is azok vagyunk. Egyszerű emberek adományaiból élünk, és mi is ezekhez a kereskedőkhöz vagyunk hasonlók, ha visszaélünk az emberek hitével, ha megengedjük magunknak, hogy úgy viselkedjünk, mint az urak, hogy felülről beszéljünk hozzájuk, mert, hogy nekünk több iskolánk van, és előttük büszkélkedjünk azzal, hogy előkelőbb holmiink vannak, mint nekik, jobbak az életkörülményeink. Az emberek értékelik a mi imaéletünket, ami tanúságtevő testvéri közösségünket, de ezek az egyszerű emberek a mi uraink, ezért alázatosan viselkedünk velük szemben, annál is inkább, mivel tudjuk, hogy nem vagyunk annyira imádságosak, és nincs közöttünk olyan testvéri szeretet, mint amilyent ők joggal elvárnak tőlünk.


2013-11-22


______________________________