Gondolatok tízesével idő szerint csökkenő sorrendben.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |

Napi gondolatok

Emlékezés és előkép


Én 2, 8-14 2013-12-21 Szászsebes
Az énekek éneke, amelyből az első olvasmányt hallottuk, egy szerelmi költemény. A Szentírásba nem véletlenül került bele, mert legjobban Isten és népe közötti kapcsolatot a jegyesek közötti szeretetkapcsolat képes jelképezni. Isten gyakran nevezi népét jegyesének a Szentírásban.
A vőlegény számos akadályt legyőzve, hegyeken, dombokon át érkezik párjához. Már előre örül a találkozásnak. Jegyesét csodálatosan szépnek látja, és nem sajnálja a fáradtságot, bármilyen áldozatra képes, hogy egyesülhessen vele.
Az Úr érkezésére készülünk. A közeli karácsony visszaemlékezés, és egyben előképe annak az eljövetelnek, amelyre várunk. Várjuk, hogy megérkezzen az, aki legjobban szeret minket és már most öröm van lelkünkben. A mi Istenünk nem azért jön, hogy elszámoltasson, hogy ellenőrizzen, megbüntessen, hanem, hogy szeretetben együtt lehessen velünk. Mi is élesztgetjük szívünkben az iránta való szeretetünket. Ha szeretjük, azt is tudjuk, mivel tudnánk örömet szerezni neki.


2013-12-21


______________________________

Meghalljuk a füttyentését


Iz 7, 10-14
Az Úr felszólítja Ákáz királyt, hogy kérjen jelet. Nagy csodálkozásunkra a király nem hajlandó jelt kérni. Annyi ember van, aki jelek, jelenések után szaladgál, rajong a rendkívüli történésekért. Ákáz azonban nem kér belőle? Miért nem? Mert ha megvalósul, amit jelként kér, akkor hallgatnia kell Isten szavára, melyet a próféta által közöl vele. Könnyebb néha azt mondani, hogy nem tudom, mi az Isten akarata, mint vállalni azt, amit Isten kér tőlem.
Isten mégis jelet ígér: a szűz fogan és fiat szül és Emmanuelnek fogják hívni, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten.
Máriának is jelet adott az Úr, azt, hogy rokona Erzsébet, bár magtalan mégis gyermeket vár. A kapott jel azonban nem tette kényelmesebbé Máriának az életét, ellenkezőleg. Senki nem vette rajta észre, hogy ő a kegyelemmel teljes, vagyis, már részesült a megváltás minden kegyelmében. Ő sem látta ennek semmi előnyét a mindennapi életben, csak azt, hogy tudta, hogy Isten jelen van az életében.
Nekünk is ad jeleket az Úr. Jelez, hogy velünk van. Úgy képzelem el, mint amikor édesapámmal gombászni mentünk. Az erdőben időnként egy-egy füttyentéssel jeleztük egymásnak, hogy itt vagyunk, hogy ne távolodjunk el túlságosan egymástól. Attól nem volt kényelmesebb az erdőben járni, de tudtam, hogy nem vagyok egyedül, van, akire számíthatok. Ezt teszi Isten is velünk. Nem úgy mutatja meg a szeretetét, hogy kényelmessé teszi az életünket. Nem szokása. Ám ott van közelünkben, és vigyáz, hogy el ne vesszünk. Észrevesszük, ha jelez. Meghalljuk az Úr füttyentését, és mi is visszajelzünk neki. Bízunk Benne, és együttműködünk Vele.


2013-12-20


______________________________

Kegyelem és aszkézis


Bir 13, 2-7
Egy ószövetségbeli angyali üdvözletről hallottunk az olvasmányban, amely előképe Jézus születése hírüladásának. Nagy szégyennek számított, ha egy asszonynak nem voltak gyermekei. Egy ilyen asszonyt választott ki Isten, hogy általa megszülessen, aki elkezdi a nép kiszabadítását az elnyomóik kezéből. Isten a magtalant is, sőt a szüzet is képessé tudja tenni arra, hogy gyermeket szüljön. Isten még általam is folytatni tudja megváltó művét, rajtam keresztül is találkozhatnak az emberek Jézussal, még ha én magamat erre kevésbé tartom is alkalmasnak. Néha elcsodálkozom, amikor egy-egy szavam hatására mély változások mennek végbe egy-egy ember életében. Tudom, hogy nem tőlem ered a bennük rejlő erő. Istennek semmi sem lehetetlen.
Ám ne feledjük, hogy Isten nem csak megajándékozta ezt az asszonyt azzal, hogy gyermeket szülhetett, hanem lemondásokat is megkívánt tőle: szeszes italt ne igyon, és tisztátalannak számító ételt ne egyen. Kerülje az élvezeteket és a bűnös dolgokat. Tőlünk is ezt kéri az Úr. Ha olyan örömökkel van tele az életünk, amelyek nem visznek Istenhez közelebb, figyelmünk ezek felé fordul, nem lesz időnk, energiánk Istenre. Ha a bűnös cselekedeteket nem igyekszünk kizárni az életünkből, Isten szorul ki onnan.
Ez a két eleme van a lelki életünknek: Isten részéről a kegyelem, a mi részünkről a lemondás, az aszkézis. Egyik nélkül sincs igazi lelki élet. Isten vonz, a lemondásaink szabaddá tesznek minket arra a csodás feladatra, amelyre Isten kiválasztott minket.

2013-12-19


______________________________

Az igazság virága a szeretet


Jer 23, 5-8
Jeremiás a fogságban írja ezeket a sorokat. Próféta ő, aki nem csak a jelen eseményeket látja, hanem belelát valamennyire Isten tervébe is. Mint ha valaki toronyból nézné a várost: azt is látja, ami a város felé távolból közeledik. A fogságban szenvedő népnek vigaszt jelentettek Jeremiás szavai. Jön majd Dávid leszármazottja, aki megszabadítja népét a fogságból. Neve ez lesz: az Úr ami igazságunk, mert gondja lesz a jogra és az igazságra.
Olyan ószövetséginek hangzik, amit a próféta mond: Isten igazságot szolgáltat. Ma talán azt mondanánk, hogy jön a szeretet Istene. Nem az igazságé, hanem a szereteté, mert a szeretet a legfontosabb, és ez igaz is, de csak akkor, ha amikor szeretetről beszélünk, nem csupán valami pozitív, jóleső érzésekre gondolunk. A szeretet olyan, mint a világ, mely csak akkor tud nyílni, ha megvannak a feltételek. A szeretet csak akkor igazi szeretet, ha igazságra épül. Nem mondhatom, hogy szeretem a testvéreimet, ha nem teljesítem azokat a feladatokat, amelyeket a testvéreim rám bíztak. Nem vagyok igazságos. Nem mondhatom, hogy szeretem az embereket, ha ők keményen dolgoznak, és én az adományaikból kényelmesen élek. Nem vagyok igazságos. A testvéremnek joga van arra, hogy tiszteletben tartsam, és ha én megengedem magamnak, hogy megalázzam, kigúnyoljam, a testvéri szeretetem csődöt mondott.
Várjuk Krisztus eljövetelét, hogy átalakítsa a világot, hisz annyi igazságtalanság van benne, de engedjük meg, hogy előbb a mi életünkben, a mi kapcsolatainkban győzedelmeskedjen a jog és az igazság.


2013-12-18


______________________________

Milyen ajándékot kaptam?


Ter 49,2. 8-10
Jákob a fiai közül kiválasztja Júdát, hogy a választott nép fejedelme, vezetője legyen. Mindaddig ő, vagyis a leszármazottai uralkodnak, amíg meg nem érkezik a Messiás, aki minden nemzetnek királya lesz. Júda leszármazottja Dávid király, akitől a Messiás születik.
Miért épp Júdát választotta ki Jákob a 12 fia körül? Miért épp az ő leszármazottai lesznek a választott nép királyai? Nem ő volt Jákob kedvence. Mert Isten maga választotta ki Júdát. Neki és utódainak sajátos képességeket adott arra, hogy a választott nép vezérei legyenek. Gyönyörű képet használ: zsákmányoló oroszlán Júda, akit senki nem mer bolygatni.
Isten a sajátos feladathoz sajátos képességeket ad. Júdának is, és nekünk is. Senkinek sem válik javára, ha a többi testvére irigyeli tőle tisztjét és képességeit. Nem válik javunkra, ha azokhoz hasonlítjuk magunkat, akiknek Isten más feladatot szánt, mint nekünk. Ezzel szemben fontos tudatosítani, hogy minket mire választott ki az Úr. Ne azt nézzük, hogy miben vagyunk gyengébbek mi kisebb testvérek, mint mások, hanem azt ismerjük fel, hogy mi sajátosan a mienk, amiben mi vagyunk az oroszlánok. Nem szerénytelenség felismerni, hogy Isten mire adott képességeket, hanem felelősség, mert az oroszlánnak nincs joga sakálként viselkedni. Nincs jogunk gyáván rejtegetni képességeinket, hanem azokat gyümölcsöztetni kell Isten népe javára, készítve az utat az Úrnak, aki eljön.

2013-12-17


______________________________

Ha nem akar is, áldást oszt


Szám 24, 2-7. 15-17
Bálák, Moáb királya felfogadta Bálám prófétát arra, hogy megátkozza Izraelt, a választott népet. Istent olyannak képzelte el, akinek meg lehet mondani, hogy mit tegyen, és mit ne tegyen. Bizonyos szent emberek Istennek utasításokat adhatnak. Akiket ezek a szent emberek megáldanak, azokat Isten minden jóval elhalmoz, megvédi őket minden bajtól, akiket pedig megátkoznak, azokra mindenféle rosszat, pusztulást fog hozni.
Isten azonban tudtára adja a prófétának, hogy a dolog fordítva működik: Isten az ő emberein keresztül közvetíti az áldását, még azokon keresztül is, kiknek eszük ágában sem volt áldást adni, mint ahogy Bálám próféta esetében láttuk.
Úgy akarok én is testvéreimre tekinteni, mint azokra az emberekre, akiken keresztül Isten áldása érkezik hozzánk, még akkor is, ha nem látom őt erre eléggé alkalmasnak, elég szentnek.

2013-12-16


______________________________

Advent 3. vasárnapja


2013-12-15


______________________________

A béke emberei


Sir 48, 9-11
Az apák szívét a fiaik felé fordítsa.
A próféta feladata Isten üzenetének közvetítése. Ám ezt a feladatát csak akkor tudja hatékonyan végezni, ha előkészítette az embereket az Isten üzenetének befogadására. Az adventeben többször hallottuk a felszólítását: készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. A hegyeket lehordani, a völgyeket feltölteni nem mast jelent, mint eltüntetni mindazt, ami szétválaszta, egymással szembehelyezi az embereket. Azok tudják Isten szavát befogadni, akik békességben tudnak együtt lenni. Szépen kifejezi ezt a szentmisében a békecsók. Mielőtt az Úrral akarnánk találkozni, békét akarunk teremteni magunk között.
Nekünk ferenceseknek is ez a feladat jutott: a béke emberei, a béke hirnökei vagyunk. Oda akar küldeni az Úr, ahol ellenségeskedés, viszály választ szét embereket nyelvük, kultúrájuk, vallásuk vagy más kok miatt, hogy a kiengesztelődés, a megbocsátás, a megbékélés eszközei legyünk.
De önmagunkkal kezdjük. Vigyázva tartsunk távol lelkünkből minden ellenséges indulatot, amely eltávolít testvéreinktől, akiket az Úr mellénk adott.

2013-12-14


______________________________

Nem felelhetsz meg mindenkinek!


2013-12-13


______________________________

Bátran félretenni azt, ami nem lényeges


2013-12-12


______________________________