Gondolatok tízesével idő szerint csökkenő sorrendben.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 |

Napi gondolatok

Az igazság virága a szeretet


Jer 23, 5-8
Jeremiás a fogságban írja ezeket a sorokat. Próféta ő, aki nem csak a jelen eseményeket látja, hanem belelát valamennyire Isten tervébe is. Mint ha valaki toronyból nézné a várost: azt is látja, ami a város felé távolból közeledik. A fogságban szenvedő népnek vigaszt jelentettek Jeremiás szavai. Jön majd Dávid leszármazottja, aki megszabadítja népét a fogságból. Neve ez lesz: az Úr ami igazságunk, mert gondja lesz a jogra és az igazságra.
Olyan ószövetséginek hangzik, amit a próféta mond: Isten igazságot szolgáltat. Ma talán azt mondanánk, hogy jön a szeretet Istene. Nem az igazságé, hanem a szereteté, mert a szeretet a legfontosabb, és ez igaz is, de csak akkor, ha amikor szeretetről beszélünk, nem csupán valami pozitív, jóleső érzésekre gondolunk. A szeretet olyan, mint a világ, mely csak akkor tud nyílni, ha megvannak a feltételek. A szeretet csak akkor igazi szeretet, ha igazságra épül. Nem mondhatom, hogy szeretem a testvéreimet, ha nem teljesítem azokat a feladatokat, amelyeket a testvéreim rám bíztak. Nem vagyok igazságos. Nem mondhatom, hogy szeretem az embereket, ha ők keményen dolgoznak, és én az adományaikból kényelmesen élek. Nem vagyok igazságos. A testvéremnek joga van arra, hogy tiszteletben tartsam, és ha én megengedem magamnak, hogy megalázzam, kigúnyoljam, a testvéri szeretetem csődöt mondott.
Várjuk Krisztus eljövetelét, hogy átalakítsa a világot, hisz annyi igazságtalanság van benne, de engedjük meg, hogy előbb a mi életünkben, a mi kapcsolatainkban győzedelmeskedjen a jog és az igazság.


2013-12-18


______________________________

Milyen ajándékot kaptam?


Ter 49,2. 8-10
Jákob a fiai közül kiválasztja Júdát, hogy a választott nép fejedelme, vezetője legyen. Mindaddig ő, vagyis a leszármazottai uralkodnak, amíg meg nem érkezik a Messiás, aki minden nemzetnek királya lesz. Júda leszármazottja Dávid király, akitől a Messiás születik.
Miért épp Júdát választotta ki Jákob a 12 fia körül? Miért épp az ő leszármazottai lesznek a választott nép királyai? Nem ő volt Jákob kedvence. Mert Isten maga választotta ki Júdát. Neki és utódainak sajátos képességeket adott arra, hogy a választott nép vezérei legyenek. Gyönyörű képet használ: zsákmányoló oroszlán Júda, akit senki nem mer bolygatni.
Isten a sajátos feladathoz sajátos képességeket ad. Júdának is, és nekünk is. Senkinek sem válik javára, ha a többi testvére irigyeli tőle tisztjét és képességeit. Nem válik javunkra, ha azokhoz hasonlítjuk magunkat, akiknek Isten más feladatot szánt, mint nekünk. Ezzel szemben fontos tudatosítani, hogy minket mire választott ki az Úr. Ne azt nézzük, hogy miben vagyunk gyengébbek mi kisebb testvérek, mint mások, hanem azt ismerjük fel, hogy mi sajátosan a mienk, amiben mi vagyunk az oroszlánok. Nem szerénytelenség felismerni, hogy Isten mire adott képességeket, hanem felelősség, mert az oroszlánnak nincs joga sakálként viselkedni. Nincs jogunk gyáván rejtegetni képességeinket, hanem azokat gyümölcsöztetni kell Isten népe javára, készítve az utat az Úrnak, aki eljön.

2013-12-17


______________________________

Ha nem akar is, áldást oszt


Szám 24, 2-7. 15-17
Bálák, Moáb királya felfogadta Bálám prófétát arra, hogy megátkozza Izraelt, a választott népet. Istent olyannak képzelte el, akinek meg lehet mondani, hogy mit tegyen, és mit ne tegyen. Bizonyos szent emberek Istennek utasításokat adhatnak. Akiket ezek a szent emberek megáldanak, azokat Isten minden jóval elhalmoz, megvédi őket minden bajtól, akiket pedig megátkoznak, azokra mindenféle rosszat, pusztulást fog hozni.
Isten azonban tudtára adja a prófétának, hogy a dolog fordítva működik: Isten az ő emberein keresztül közvetíti az áldását, még azokon keresztül is, kiknek eszük ágában sem volt áldást adni, mint ahogy Bálám próféta esetében láttuk.
Úgy akarok én is testvéreimre tekinteni, mint azokra az emberekre, akiken keresztül Isten áldása érkezik hozzánk, még akkor is, ha nem látom őt erre eléggé alkalmasnak, elég szentnek.

2013-12-16


______________________________

Advent 3. vasárnapja


2013-12-15


______________________________

A béke emberei


Sir 48, 9-11
Az apák szívét a fiaik felé fordítsa.
A próféta feladata Isten üzenetének közvetítése. Ám ezt a feladatát csak akkor tudja hatékonyan végezni, ha előkészítette az embereket az Isten üzenetének befogadására. Az adventeben többször hallottuk a felszólítását: készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. A hegyeket lehordani, a völgyeket feltölteni nem mast jelent, mint eltüntetni mindazt, ami szétválaszta, egymással szembehelyezi az embereket. Azok tudják Isten szavát befogadni, akik békességben tudnak együtt lenni. Szépen kifejezi ezt a szentmisében a békecsók. Mielőtt az Úrral akarnánk találkozni, békét akarunk teremteni magunk között.
Nekünk ferenceseknek is ez a feladat jutott: a béke emberei, a béke hirnökei vagyunk. Oda akar küldeni az Úr, ahol ellenségeskedés, viszály választ szét embereket nyelvük, kultúrájuk, vallásuk vagy más kok miatt, hogy a kiengesztelődés, a megbocsátás, a megbékélés eszközei legyünk.
De önmagunkkal kezdjük. Vigyázva tartsunk távol lelkünkből minden ellenséges indulatot, amely eltávolít testvéreinktől, akiket az Úr mellénk adott.

2013-12-14


______________________________

Nem felelhetsz meg mindenkinek!


2013-12-13


______________________________

Bátran félretenni azt, ami nem lényeges


2013-12-12


______________________________

Szeplőtelen fogantatás


Lk 1, 26-38
Tegnap a liturgiában Keresztelő Szent Jánosról hallottunk, ma a Szűzanyát ünnepeljük. Kétféle mód az adventi készületre. János mindent elhagyva a judeai pusztába vonult vissza, hogy a magányban keresse Isten akaratát. A radikalitása lenyűgözte az embereket, tömegek keresték fel, mert látni akarták, ezt a hatalmas akaraterővel rendelkező prófétát. A jeruzsálemi szent templomnak mintegy hátat fordítva ehhez a kemény legényhez mentek, pedig nem nyájas szavakkal fogadta őket: vagy megtértek, vagy ne töltessétek feleslegesen az időt. Ferenc pápánk minket is radikálisabb életre szólít fel. Hogy evangelizálni tudjunk, előbb hitelesekké kell válnunk.
Mária stílusa más. Az angyal nem a templomban talál rá, mint János apjára, Zakariásra, hanem otthonában, mindennapi munkája közben. Isten közénk akar jönni, és ehhez szüksége van emberi testre, szüksége van édesanyára, aki megszülje. Így Mária az ég kapuja ianua caeli lesz, amelyen keresztül Isten belép a világunkba. Látszólag semmi rendkívüli nem történik, mégis hallatlan, hogy Isten szállást kérjen az embertől. Mária, ez zsenge korú lány úgy tárgyal Isten hatalmas angyalával, mintha egyenlő felek lennének. Mária mérlegel, érdeklődik a körülményekről, majd vállalkozik a feladatra. Isten kegyelme tette képessé erre a hatalmas lépésre. Az a kegyelem, amelyben már a fogantatása pillanatában részesült. Ezt ünnepeljük ma.
Isten radikalitást kér tőlünk, ha kell készek legyünk komoly lemondásokra is, hogy hiteles lehessen az életünk. Ugyanakkor a látszólag szürke hétköznapokban is engedjük működni önmagunkban a megváltás kegyelmét, amelyben mi is részesültünk, hogy Isten szállást vehessen a mi életünkben is.


2013-12-09


______________________________

Júhból pásztor


Az Úr meghallgatja a hozzá kiáltó népe szavát. (Iz 30, 19-26) Nem rejtőzködik előle, hanem megmutatja magát neki. Az ószövetségi ember számára Isten szeretetének a jele, ha jólétben él: a vetését elő öntözi, jó a termés, szaporodnak az állatai. Nem azért, mert megérdemli, hanem, mert az Úrhoz kiáltott, és az Úr megkönyörült rajta.
Jézusnak is megesett az embereken a szíve, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok, elcsigázottak és kimerültek (Mt 9, 35-10,8). Jézus számára a megváltás nem a jólétben nyilvánul meg, hanem abban, hogy rátalálnak, és Ő elvezeti őket az Isten országába. Jézus már nem egymaga siket az emberek segítségére, hanem tanítványokat választ ki, munkásokat akar küldeni aratásába.
Nem valahonnan idegenből érkeznek a pásztorok a juhokhoz, hanem a juhok közül választ ki egyeseket, és pásztorokká teszi őket.
Igen, egymás pásztorai vagyunk. Ez nagy felelősség és nagy feladat, melyre készülni kell. Ahhoz, hogy segíteni tudjunk szenvedő, megváltásra váró embertársainkon, komolyan készülni kell. Ismereteket kell elsajátítani, módszereket megtanulni, de leginkább arra törekszünk, hogy megtanuljuk meghallani, felismerni Krisztusnak, a mi pásztorunknak a hangját. Hisz nem a mi ügyeskedésünkkel leszünk igazán az emberek segítségére, hanem azzal, hogy Krisztusra figyelünk. Láttam ilyent, hogy fiatalok egy csoportja megviccelte az arra járókat azzal, hogy együtt néztek valamerre, és még mutogattak is. Erre sokan megálltak, és ők is próbálták felfedezni, hogy mit néznek ezek a fiatalok, mire ezek nevetve továbbálltak. Mi valóban együtt Krisztusra nézünk, Őt hallgatjuk. A mi Krisztusra figyelő életformánk másoknak a figyelmét is Krisztusra fogja irányítani, hogy ők is meghallhassák az a szavát, és ő elvezethesse őket önmagához.

2013-12-07


______________________________

Hogy megláthassuk...


2013-12-06 Szászsebes
Izajás próféta arról beszél (Iz 29, 17-24), hogy majd az Úr megnyitja a vakok szemét, a sötét homály eloszlik és mindenki ujjong, mert látni fogják, amit az Úr keze művelt körükben.

Az evangéliumban (Mt 9, 27-31) Jézus meggyógyítja a két vakot, ők pedig elmennek, és mindenütt híresztelik Jézus műveit.
Nem azt akarjuk kérni Jézustól, hogy helyettünk megoldja a problémáinkat, hogy mi kényelmesen éldegélhessünk, hanem, hogy megnyíljanak a szemeink, és látni tudjuk azt, amit Isten a mi életünkben tett, tesz, és tenni akar, hogy életünkkel és szavunkkal dicsőíteni tudjuk Őt.

2013-12-06


______________________________