Gondolatok tízesével idő szerint csökkenő sorrendben.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |

Napi gondolatok

Nagyböjt 5. vasárnapja


Ha emberileg méltó életet akarunk élni, nem elég egyik napról a másikra tengődni. Célja kell, hogy legyen az életünknek, máskülönben egész életünkben nem lesz más, mint a haláltól való menekülés. Mi vár rám a halál után: a sötét sír némasága, a szétbomlás, a megsemmisülés? Ez rettenetes gondolat, mert érezzük, hogy örök életre születtünk, a végtelenre vagyunk. Sokan inkább igyekeznek nem gondolni a halálra, mert félnek tőle, pedig ha eszünkbe jut, hogy meg kell halnunk, másképp intézzük a dolgainkat.
Ma Lázár feltámasztásáról hallottunk. Szent János evangélista ennek elbeszélésével értésünkre adja, hogy Jézus az élet ura. Egy furcsa család a Lázár és családja. Nincs benne semmi családfő, sem szülők, sem gyermekek, hanem csak testvérek. Ez a keresztény közösség jelképe. Közülük egy, Lázár beteg. Jézus azt mondja, mikor erről hírt szerez, hogy ez a betegség nem halálos. Mit akart mondani, hisz belehalt Lázár? Jézus számára a testi halál nem az igazi halál. Történhet ennél nagyobb rossz valakivel, mint azt, hogy meghalt. Ezt nem értik Márta és Mária, ezért Jézus szemére vetik, hogy megengedte testvérük halálát, pedig szeretem őt.
Isten ajándékozott meg élettel minket, és ennek csak egy része a biológiai élet. Mi is, mint minden élőlény, megszülettünk és meghalunk, de az isteni élet, amelyben szintén részesültünk, nem szűnik meg a testi halállal, hanem folytatódik, kiteljesedik. Akkor lépünk be igazán Isten életébe. Nem a hullák kelnek majd életre, hanem az élők támadnak fel az örök életre. Jézus tehát nem azért jött, hogy a test halálát megakadályozza, hanem, hogy örök életet adjon.


2014-04-06


______________________________

Isten szavának ereje


Jer 11, 18 - 20
Szegény Jeremiás, Isten szavának közvetítője. Ez az isteni szó gyengének erőtlennek mutatkozik. Nem kényszerít senkit semmire, bármikor vissza lehet utasítani, vissza is utasítják és vele együtt Jeremiás prófétát is.
Jézusnak is az a sorsa. Elutasítják: ilyen Messiásra nincs szükségünk, sőt, meg kell halnia, hogy ne ártson az egyszerű, hiszékeny népnek.
Jeremiás Istentől kéri, hogy álljon bosszút érte azokon, akik üldözik, de ő maga nem próbál bosszút állni, hanem Istenre bízza a bosszúállást.
Jézus ennél is tovább megy: nem kér bosszút, nem is csupán megbocsát, hanem imádkozik üldözőiért, azokért, akik megölik. Isten szavának az ereje ebben mutatkozik meg, hogy képes megsemmisíteni az erőszakot.
Mi is Isten szavának erejével küzdünk a bennünk lévő bosszúvágy, harag, gyűlölet ellen.


2014-04-05


______________________________

Rettenetes hivatás


Jer 7, 23-28
Jeremiás az egyik legérdekesebb próféta. Fiatal korától örökké a fordítottját kellett mondania, mint amit a többiek állítottak. Ha mindenki azt mondta, hogy az egyik irányba kell menni, biztosan az ellenkezőjét állította, pedig neki nem ilyen volt a természete. Szelíd, jóságos, békeszerető ember volt, mégis azt a feladatot kapta Istentől, hogy a rettegést a félelmet hirdesse. Úgy is csúfolták a kortársai, hogy rettegés mindenütt. rettenetes hivatása volt. Egy olyan korban élt, amikor a nép azt látta, hogy Isten, Ábrahám, Izsák, Jákob Istene nem tartotta be az ígéretét, nem védte meg népét az ellenségtől. Megvalósult a rettegés, amelynek közeledtére előbb figyelmeztette őket. Isten a próféta által azt üzeni, hogy ennek ellenére bízzanak benne: hallgassatok szavamra, mondja az Úr! Ezt üzeni ma nekünk is: hallgassunk az ő szavára. Istenre hallgatni azt jelenti, hogy engedjük Őt szóhoz jutni, engedjük, hogy szóljon hozzánk, és a véle folytatott párbeszédben átalakul a lelkünk. Ismét bizalmat önt a lelkünkbe, rá bízzuk magunkat akkor is, ha nem érkezik az a segítség, amelyet már rég kérünk tőle.


2014-03-27


______________________________

A törvény mögött szeretet van


2014-03-26


______________________________

Igen!


2014-03-25


______________________________

Érték, amit teszel


2014-03-24


______________________________

Megbecsülni


2014-03-21


______________________________

Hol vannak a gyökereink?


Jer 17, 5-10
Jeremiás idejében a káldi birodalom egyre hatalmasabbá vált. Az egyiptomiak arra biztatták a zsidókat, hogy lázadjanak a káldiak ellen. Azt ígérték, hogy majd ők közbelépnek, megvédik őket a káldiakkal szemben. Nem akarok párhuzamokat keresni a jelekor politikai helyzetei között. Jeremiás arról szerette volna meggyőzni a királyt, meg a választott nép fiait, hogy ne bízzanak az egyiptomiakban. Ne emberek segítségében bízzanak, hanem Istenben. Szembeállítja a két magatartást: átkozott, aki emberekben bízik, mert pórul jár, és áldott, aki Istenben bízik, olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, mely idejében gyümölcsöt érlel. Egy politikai helyzetből kiindulva, mélyebb tanítást közöl: Istenben bízni nem azt jelenti csupán, hogy megtartjuk Isten parancsolatait. Nem elég, teljesíteni Istennel szembeni kötelességeinket, elmondani bizonyos imákat, részt venni bizonyos közösségi programokon, hanem, hogy Isten olyan számunkra, mint annak a fának a folyó. Belőle táplálkozik a gyökere, és lehet szárazság, hőség, ő akkor is meghozza gyümölcsét.
Az evangéliumban (Lk 16, 19-31) hasonlóképpen szemben áll egymással a gazdag ember életmódja, aki az összegyűjtött vagyonában bízik, és a szegény Lázár életmódja, aki látszólag sokkal sikertelenebb életet élt, de az Úrban bízott, az Úrral közösségben élt, és az örök élet ennek a beteljesedése lett számára. A szárazság, a nehéz időszakok, az emberek részéről érkező meg-nemértés, a sikertelenség, az elhagyatottság érzése, megmutatják, hogy a mi életünk gyökerei hol vannak, miből táplálkoznak. Nem az a fontos, hogy mi is sikeresek legyünk, hanem, hogy az Úr sikeres legyen a mi életünkben. Ő a fontos, nem mi.

2014-03-20


______________________________

Hol vannak a gyökereink?


Jer 17, 5-10
Jeremiás idejében a káldi birodalom egyre hatalmasabbá vált. Az egyiptomiak arra biztatták a zsidókat, hogy lázadjanak a káldiak ellen. Azt ígérték, hogy majd ők közbelépnek, megvédik őket a káldiakkal szemben. Nem akarok párhuzamokat keresni a jelekor politikai helyzetei között. Jeremiás arról szerette volna meggyőzni a királyt, meg a választott nép fiait, hogy ne bízzanak az egyiptomiakban. Ne emberek segítségében bízzanak, hanem Istenben. Szembeállítja a két magatartást: átkozott, aki emberekben bízik, mert pórul jár, és áldott, aki Istenben bízik, olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, mely idejében gyümölcsöt érlel. Egy politikai helyzetből kiindulva, mélyebb tanítást közöl: Istenben bízni nem azt jelenti csupán, hogy megtartjuk Isten parancsolatait. Nem elég, teljesíteni Istennel szembeni kötelességeinket, elmondani bizonyos imákat, részt venni bizonyos közösségi programokon, hanem, hogy Isten olyan számunkra, mint annak a fának a folyó. Belőle táplálkozik a gyökere, és lehet szárazság, hőség, ő akkor is meghozza gyümölcsét.
Az evangéliumban (Lk 16, 19-31) hasonlóképpen szemben áll egymással a gazdag ember életmódja, aki az összegyűjtött vagyonában bízik, és a szegény Lázár életmódja, aki látszólag sokkal sikertelenebb életet élt, de az Úrban bízott, az Úrral közösségben élt, és az örök élet ennek a beteljesedése lett számára. A szárazság, a nehéz időszakok, az emberek részéről érkező meg-nemértés, a sikertelenség, az elhagyatottság érzése, megmutatják, hogy a mi életünk gyökerei hol vannak, miből táplálkoznak. Nem az a fontos, hogy mi is sikeresek legyünk, hanem, hogy az Úr sikeres legyen a mi életünkben. Ő a fontos, nem mi.

2014-03-20


______________________________

Szent József


2014-03-19


______________________________