Gondolatok tízesével idő szerint csökkenő sorrendben.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |

Napi gondolatok

Tudattalan és tudatos együttműködés


Csel 13, 26-33

Ma folytattuk Szent Pál apostolnak a pizidiai Antiókiában mondott beszédét. Pál elmondja, hogy bár az emberek próbáltak ellenállni Isten tervének, akaratlanul is, cselekedeteikkel megvalósították azt, amit Isten a próféták által már előre megmondott. Az ember nem tudja Istent megakadályozni abban, hogy az ő tervét véghezvigye. Akaratlanul is együtt működik Istennel.
Persze, Isten elvárja tőlünk, hogy tudatosan is együttműködjünk vele. Úgy, ahogy Szent Pál és társai megtapasztalták a feltámadt Krisztust, és utána elmentek, hogy tanúságot tegyenek róla az emberek előtt, nekünk is feladtunk, hogy amit Istenből megtapasztaltunk, azt ne hallgassuk el. Ne csak magunkban örüljünk azoknak a csodás tetteknek, melyeket Isten a mi életünkben cselekedett, annak, hogy Isten mennyire szeret minket, hanem tegyünk róla mi is tanúságot és mondjuk el azoknak, akik készek meghallgatni a mi tanúságtételünket.

2014-05-16


______________________________

Üzeneted érkezett!


Csel 13, 13-25
A zsidóknál szokás volt, hogy ha egy látogató érkezett egy másik helységből, és részt vett a szombati istentiszteleten, felszólították, hogy, ha akar, beszéljen az összegyűlt embereknek. Emlékszünk, Jézus is, amikor hazalátogatott Názáretbe, szombaton a zsinagógában őt felolvasott és beszélt. Ő akkor arról beszélt, hogy benne beteljesedtek Izajás próféta szavai, ő az Isten felkentje.
A szentleckében arról hallottunk, hogy Pál és társai Antiókiába érkeztek, és itt ők is elmentek a zsinagógába, és őket is felkérték, hogy beszéljenek. Pál volt az, aki szót kért, és beszélt az összegyűlteknek Jézus Krisztusról.
Nálunk ez elképzelhetetlen lenne, hogy valaki, aki ide érkezik, szót kérjen, és beszéljen. A mi liturgikus szabályaink ezt nem teszik lehetővé. Ennek ellenére, mi is nyitottak akarunk lenni azokkal szemben, akiket most ismerünk meg, vagy, akivel hosszabb távollét után ismét találkozunk. Figyelmesen hallgassuk. Érdekeljen mi minden történt vele, mi zajlik az ő lelkében, hátha rajta keresztül érkezik Jézustól üzenet számunkra.

2014-05-15


______________________________

Ő sem farkas


Csel 11,1-18
Tegnap szent Péter arra szólította fel hallgatóit, amint hallotok a szentleckében, hogy tartsanak bűnbánatot, keresztelkedjenek meg és akkor megkapják a szentlelket. Most pedig, Kornéliusz házában azt látja Péter, hogy ezekre a pogányokra leszállott a Szentlélek, mielőtt még megkeresztelkedtek volna. Ki vagyok én, - vonja le a következtetést Péter, hogy akadályt gördítsek Isten útjába? Ezt nekünk is meg kell tanulnunk. Nem csak mi tartozunk Jézushoz, akik naponta imádkozunk, szentmisére járunk, hanem azok is, akiket ritkán látunk a templomban. Nem farkasok ők sem, csak elveszett bárányai Jézusnak, a jó pásztornak, aki érettük is életét adta. Bennük is működik Isten kegyelme. Ne higgyük hát magunkat jobbaknak. Lehet, hogy ha ők részesültek volna azokban a kegyelmekben, melyekben mi részesültünk, közelebb lennének Istenhez, mint mi vagyunk. Mindenki azért felel Isten előtt, amit ő kapott. Lehet, hogy Isten más úton vezeti őket, mint minket, de mindannyiunkat el akar vezetni az ő Országába.

2014-05-12


______________________________

Igehirdető csodák


Csel 9, 31-42
Az Apostolok Cselekedetei, melyet a húsvéti időben a szentmisékben olvasunk, valójában azt mutatja be, hogyan vezette a Szentlélek az Egyházat az apostolok korában. Megszűntek az üldöztetések, egy időre békét élvezet az Egyház, az evangélium hirdetése azonban nem szünetelt, és az Úr csodákkal erősítette meg szavaikat. Arról hallottunk hogy Péter sorra látogatta a keresztény közösségeket és megerősítette őket a hitben. Beteget gyógyított, halottat életre keltett. Ugyanazt tette, amit Jézus tett. Ő sem nyitott egy rendelőt, ahova a betegek eljöhetnének, vagy ahova a halottakat el lehetne hozni. Ezek a csodák főként az emberek lelkében mennek végbe. Akinek meggyengült a hitte, az lelkileg beteg, aki súlyos bűnben él, a lelkileg halott.
Ma is látjuk, hogy egyik-másik testvérünk meggyógyul, élete megváltozik, új életet kezd, és ez minket is megerősít a hitünkben. Kérjük az Úrtól a magunk számára is a lelki gyógyulás, az új élet kegyelmét, hogy megújult életükkel egymást támogatni tudjuk a hitben.

2014-05-10


______________________________

A három nap


Csel 9, 1-20
Jézus maga lép közbe hogy a tanítványai legfélelmetesebb ellenségét, Sault megállítsa. Nem tönkretette őt, hanem új életet adott neki. Az, aki embereket vezényelt a keresztények ellen, most a nagy fényesség ellenére, vakon fekszik a földön, és emberi kell, hogy vezessék. Három napig nem eszik és nem iszik semmit. Ez arra emlékeztet minket, hogy Jézus három napig feküdt a sírban. A három nap az új élet jelévé lett. Saul számára is ezt jelenti. Megkeresztelkedik, és új élet kezdődik számára. Új fényben látja az eseményeket, a maga életét.
Ma meg akarjuk engedni a feltámadt Úrnak, hogy bevilágítsa életünk sötét sarkait, még akkor is, ha úgy érezzük, hogy vélt biztonságaink kicsúsznak a lábaink alól. Ebből a veszteségből számunkra is új élet születik.

2014-05-09


______________________________

Így hallgassátok!


Csel 8, 26-40
Az etióp tiszt Jeruzsálemben járt imádkozni, és hazafelé Izajás próféta írását olvasta. A zsidó vallás vonzotta őt, de nem volt, aki segítsen neki a lelki életben, aki megmagyarázza azt, amit olvasott. Fülöp diakónus nem magától ment oda, hanem a Szentlélek irányította, és abban is a Szentlélek segítette, hogy Jézusról tudjon beszélni ennek az embernek. A szentírást olvasni, hallgatni, más mint bármilyen könyv olvasása, bármilyen előadás meghallgatása, mert a Szentírás Isten élő szava, Isten általa ma szól hozzánk, a mi életünkhöz ad konkrét útbaigazítást, csak legyen, aki megmagyarázza. Ugyanaz a Szentlélek vezeti az Egyházat, mint amely Fülöp diakónust vezette. Ilyen lélekkel akarjuk hallgatni Isten szavát, és a róla szóló magyarázatot.

2014-05-08


______________________________

Üldöztetésből öröm


Csel 8, 1b-8
Miért engedte meg Isten, hogy minket üldözzenek, minket bántsanak, mikor mi igyekszünk Isten ellen nem véteni, minden nap imádkozni. Rendszeresen összegyűlünk a szentmisére, még segítünk is azokon, akik megérdemlik. Az üldöztetés kellemetlen volt az első keresztény közösség számára, de nagyon sok embernek alkalma nyílt arra, hogy megismerje az evangéliumot, mert ezek a keresztények, ott ahová menekültek, hirdetni kezdték, életpéldájukkal és szavaikkal az örömhírt.
Ezt tegyük mi is, mikor kellemetlenségek, szenvedések érnek. Ismerjük fel, hogy mit jelent ebben a helyzetben keresztényként viselkedni, keresztényként beszélni, keresztényként élni.

2014-05-07


______________________________

Szelíden de határozottan


Csel 5, 17-26
A szadduceusok erőszakkal elfogták és börtönbe zárták az apostolokat, és mégis másnap arról értesültek, hogy az utcán hirdetik az evangéliumot. Nem lövöldöztek az angyalok, mint az akciófilmek hősei, hogy kiszabadítsák az apostolokat. Erőszak nélkül, de határozottan cselekedtek az erőszakosokkal szemben.
Mindig hibázunk, amikor Isten akaratát, azt, amit helyesnek és jónak gondolunk, próbáljuk másokra rákényszeríteni. A Szentlélek mindig szelíden alakítja át az emberek lelkét, mint ahogy a tavaszi eső nyomán kizöldül a rét. A mi dolgunk, hogy együttműködjünk a ma közöttünk élő Szentlélekkel, aki ki akarja szabadítani szelíden, de határozottan, önmaguk féltésének börtönéből apostolait, hogy hirdessék bátran az örömhírt, akkor is, ha ez nem mindenkinek tetszik.


2014-04-30


______________________________

Nagypéntek


Mintha egy csodálatos előadást hallottunk volna. Ez az előadás a szeretetről szól. A szeretet az egyetlen, amiért érdemes meghalni. Igen. Jézus szeret téged.
Ebben az előadásban Isten felfedi igazi arcát. Ez a magára hagyott, elárult ember a mi Istenünk. Tényleg akarunk egy ilyen Istent, akinek nincs kezében varázspálca, aki megmossa tanítványainak a lábát? Aki emlékül a megtört kenyeret hagyja ránk, aki nem elveszi a szenvedést, hanem részt vesz benne? Aki nem a haláltól, hanem halálával szabadít meg, aki megbocsát, sőt mentséget keres gyilkosai számára? Aki úgy hal meg, hogy barátai elhagyják, de nem szid senkit, hanem az Atyának adja át a lelkét, az életét?
Biztos, hogy akarjuk ezt az Istent? Szegény Jézus! Lehetett volna óvatosabb, ravaszabb.
Nem telt el még 24 óra sem, mióta megmosta tanítványai lábát, és szeretete jeleként meg is csókolta. Most mégis hiába keresi őket tekintetével a kiabáló tömegben.
Most Jézust, az ácsot, fára szegezik. Ő, aki a fa megmunkálásával dolgozott, most eggyé válik a fával.
Szabadítsd meg magadat! – kiáltják, de ő nem önmagát megszabadítva akar szabaddá tenni minket. Nem ellenségei megsemmisítésével nyilvánítja ki hatalmát. Nem, ő ott marad a kereszten. Így hirdeti meg a szeretet országát. Utolsó szavai az Atyához szólnak, és utána csend.
Eltemetik, és vele együtt a reményeiket is. De ez a csend nem a vég, a szeretet nem porladhat el a sírban.

2014-04-18


______________________________

Általam üzen az Úr


Iz 50, 4-9
Izajás ma egy újabb felismeréssel áll elénk. Ráérez arra, hogy amikor az embereknek beszél, nem teljesen a saját gondolatait közli. Nem úgy beszél, mint egy mester, aki élettapasztalatából, összegyűjtött ismereteiből gazdagít másokat, hanem mint tanítvány, aki továbbadja, amit mesterétől hallott. Minden reggel, mielőtt bármit is tenne, bármit is szólna, a hallgatásnak szenteli idejét. Az Úr maga nyitja meg a fülét, hogy meg tudja hallani az üzenetet. Nem egyszerű dolog ez. Szívesebben nem halljuk meg, mit mond nekünk az Úr, hogy ne kérjen olyat, ami nehezünkre esik, ami felborogatja az életünket. A prófétának sikerült ezt a kísértést leküzdenie, így képessé vált arra, hogy amikor szól, szavai mások vigasztalására legyenek.
Az Úr tanítványaiként akarunk mi is az emberekhez szólni, reményt nyújtva nekik, nem azért mert mi ügyesek vagyunk, hanem mert Isten általunk szól hozzájuk.


2014-04-16


______________________________