Gondolatok tízesével idő szerint csökkenő sorrendben.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 |

Napi gondolatok

Nagyböjt 1. vasárnapja


Mint minden évben, nagyböjt első vasárnapján, Jézus megkísértéséről szól az evangélium. Az ördög el akarja tántorítani Jézust az útjától. Az ördögöt utálatos teremtményként képzeljük el, de ha ilyen utálatos lenne, senkit nem tudna megkísérteni. Csak ami szép, ami jó ami kellemes az tud vonzani. A gonosz úgy mutatkozik, mint aki a javadat a boldogságodat akarja, azt sugallja ami segít, hogy sikeres életed legyen. A teremtés könyve a gonoszt kígyóként mutatja be. Mi pedig félünk a kígyóktól, csúnya és veszélyes a kígyó mert mérge van. Az ókorban a kígyó a halál jelképe volt, a mérge miatt mely meg ől, de ugyan akkor a vég nélküli életet is jelentette, mert azt hitték, amikor vedlik a kígyó akkor újra fiatalodik. A teremtés könyvében is arra bíztatja az embert a sátán, hogy ne elégedjen meg a jelen állapotával, hanem legyen olyan mint egy Isten, új életet akar ajánlani neki. Ma is azt sugallja, hogy te döntsd el mi jó neked, és ne hallgass Istenre mert Ő meg akar akadályozni abban, hogy nagy lehess, boldog lehess.
Az evangélium három példán keresztül bemutatja, mindazokat a kísértéseket melyekkel mi is szembe találjuk magunkat. Jézus ezeket le tudta győzni, és ezzel számunkra is lehetővé tette a győzelmet.
A lélek a pusztába vitte Jézust. A pusztában a vándorló nép, kísértésekkel küzdött. Ezért tölt el Jézus is 40 napot a pusztában. Ez a 40 év jelképe. A mi életünk is pusztai vándorlás, ahol a kísértésekkel kell szembe néznünk. Ki ez az ördög aki megkísérti Jézust. A diabolosz azt jelenti, aki keresztbe tesz, aki elakaszt. Isten és az ember közötti kapcsolat megrontója. Ezért nevezi Jézus Pétert sátánnak, mikor rá akarja beszélni Jézust, hogy ne az Atya akarata szerint járjon el. 40 napig böjtölt. Ez Mózesre emlékeztet, aki 40 napig az Úrral volt a Sínai hegyen anélkül, hogy evett volna. Jézus is az Atyával lévő együttlétre készült küldetése teljesítésére. Az első kísértésben azt mondja a sátán „ha Isten fia vagy, parancsolj ezeknek a köveknek, hogy váljanak kenyérré”, ha Isten fia vagy, hozzá hasonlítasz. Isten pedig az, aki bármit megtehet amit akar. Alakítsd át a világot olyanná, amilyen neked tetszik.
A mai embernek is kísértése, hogy csak anyagi gondokkal törődjön. Ettől várja a boldogságát. Egészség , ház, autó, pénz, az a fontos, hogy mindened meglegyen amit szeretnél. Egyébbel ne törődj. Csak az érdekeljen ami a hasznodra lehet.
Jézus mit válaszol? Ételre szükségünk van, de nem elég csak a földi dolgokat keresni, szükségünk van Isten szavának a táplálékára, mert nem csak biológiai életünk van. Isten örök életet adott nekünk, s ezt nem kenyérrel kell táplálni.
A második kísértés az Istennel való kapcsolatunkat érinti. A gonosz a szent városba, a templom legmagasabb pontjára viszi Jézust. ”Te Isten fia vagy, ha lehet bízni benne, meg fog védeni, hogy baj ne érjen, vesd hát le magadat!” Az emberben ott bujkál a kétely, tényleg van egy másik élet a biológiai életen kívül? Ha nincs akkor ez az élet a fontos, erre kell hangsúlyt fektetni. Sokszor mondják a keresztények is „ a fontos, hogy egészségesek legyünk, aztán hogy van-e élet a halál után meglátjuk”. Ezt mondja Jézusnak is a gonosz: tényleg érdekli Istent, hogy mi van veled? Tedd próbára! Megígérte, hogy megvéd? Hadd lám, megteszi-e? Aki hisz, annak nincs szüksége arra, hogy Istent próbára tegye. Ha próbára akarja tenni, azt jelenti, hogy nem hisz benne.
Ez a mi kísértésünk is. Istentől csodát kérni. Így a vallás babonasággá alacsonyodik. Ha állandóan csodákat várunk tőle, azt jelenti, hogy nem bízunk benne. Sokan csalódnak, mert Isten nem tett csodát a kérésükre, és azt mondják, hogy így nem érdemes hinni benne.
„Ne kísértsd Uradat Istenedet" - válaszolja Jézus. Jézus mindig teljesen bízott Isten szeretetében.
A harmadik kísértés az embertársainkkal való kapcsolatainkról szól. A világ minden királyságát bemutatja Jézusnak, mondván, hogy ez mind az övé, és Jézusnak felkínálja az egész világ feletti uralmát. Jézust a sátán meg akarja tanítani arra, hogy hogyan válhat Úrrá mindenki felett. „Ha leborulva imádja őt, és ez azt jelenti, hogy a sátán utasításait követi.
Milyen utasításokat ad? Ne hatódj meg látva a másik ember szükséghelyzetét, taposd el, csak a magad előnyét tartsd szem előtt, kihasználhatsz bárkit.
A másokkal való kapcsolatunk lehet mások szolgálata, mások boldogságának a keresése, vagy másokon való uralkodás keresése. Ahol az egyik ember eltiporja, megalázza, kihasználja a másikat ott a sátán imádása folyik.
Jézus válaszol „egyedül Uradat Istenedet imád, és csak neki szolgálj”. Isten nem uralkodik az emberen, hanem az igazi boldogságát keresi. Ennek az Istennek vagyunk a fiai mi is és ellent mondunk annak a kísértésnek, hogy magunkat helyezzük a helyébe.

2017-03-05


______________________________

Nem a böjtölés az első lépés


Iz 58, 1-9a
Jézus nyilvános működése kezdetén a maihoz hasonló Izajás részt olvasott fel a názáreti zsinagógában, mondván, hogy benne beteljesedtek a próféta szavai. Lehullanak az igazságtalan bilincsek, felszabadulnak az elnyomottak.
Isten Országának jelei nem abban mutatkoznak meg, hogy többen járnak templomba, hanem, hogy nem nyomják el, nem használják ki a maguk javát keresve egymást az emberek, nem gyűlölködnek.
Nem a sok böjtölés jelzi Krisztus közelségét, hanem az embertársunkkal szembeni helyes magatartás.
Nem az önmegtagadások vezetnek közel Istenhez, hanem a szívből eredő jócselekedetek.
Csak ezek után válaszol az Úr, ha keressük.
Miért? Mert csak így tudjuk elhinni, hogy mi is rászorulunk arra, hogy Isten felemeljen lelki nyomorunkból, felszabadítson bűneink rabságából, s megbocsásson nekünk, szeressen, jót tegyen velünk.
Utána következhet a böjtölésünk, önmegtagadásunk, mint az Istenre való figyelésünk kiváló eszköze.

2017-03-03


______________________________

Válaszd az életet


MTörv 30, 15-20
Mózes választás elé állítja a választott nép fiait. Választhatja az életet, vagy a halált. Nem olyan választás ez, amelyben, ha szerencséje van és eltalálja a jó választ, akkor jól jár, ha nem, hát veszít. Mózes azt is megmondja előre, hogy melyik a jó válasz. Sugallja, hogy válassza az életet, és el is magyarázza, hogy ez miben áll: az élet útja a Törvény megtartása.
Nem szabályokról van szó csupán, amikor Törvényről beszél, hanem az Istennel való kapcsolattartás eszközeiről.
Isten olyan számunkra, mint a fának a gyökér, mint a méhnek a kaptár, mint a csecsemőnek az édesanyja. Nélküle nem élhetünk. Ha nem Őt választjuk, elszakítjuk magunkat az életünk forrásától, táplálójától.
Nekünk is választanunk kell? Nem érzem úgy, hogy pillanatnyilag olyan döntés előtt állnék, melytől az életem függ. Legfennebb azt dönthetem el, hogy mennyire akarom komolyan venni ezt a nagyböjtöt. Ez a döntésem azonban lassan, de biztosan az élet, vagy a halál felé viszi az életemet.
Nem nekem kell tervet készítenem erre a 40 napra, hanem engedni, hogy Isten elém tárja az élet útját, megmutassa, melyek azok a konkrét eszközök,. melyek az Istennel való kapcsolatomat táplálni fogják.

2017-03-02


______________________________

Ráhangolódás


Sir 35, 1-15
A mai szentlecke szerzője arra akarja buzdítani a választott nép fiait, hogy szívből mutassanak be Istennek áldozatokat. Abban az időben a termésük, és minden jövedelmük 10%-át, tizedet kellett, hogy fizessenek a templomnak, ebből éltek a papok, a leviták.
Nem a külső cselekedet, hanem a szív szeretete ad értéket mindannak, amit teszünk.
Minden adakozásnál vidám legyen az arcotok - buzdít minket is. Az adakozás lemondást jelent. Az pedig nem mindig okoz örömet. Ám, ha tudjuk mi az értelme, mi jó származik abból, hogy most valamiről lemondunk, akkor a pillanatnyi kellemetlen érzés nem tudja tönkretenni az örömünket.
Ezzel a lelkülettel akarunk az előttünk álló nagyböjtre ráhangolódni. Isten tőlünk is kéri, hogy lemondásokat gyakoroljunk valami nagyobb jó érdekében, aminek már most örülni tudunk.

2017-02-28


______________________________

Hagyd el bűneidet!


Sir 17, 20-28
Hagyd el a bűneidet! - Mi is a bűn? Hogy megszegjük valamelyiket a parancsolatok közül? Mint egy gyermeknek, meg kell mondja valaki nekünk, hogy mi jó, és mi rossz? Ott van bennünk, lelkünk mélyén megszólal mindig a hang, és minden esetben tudtunkra adja, hogy jó az, amit tettünk, vagy rossz, bűn, vagy erény.
Az bűn, a mi részünkről, ami nem igazságos Istennel szemben, embertársunkkal szemben, Isten teremtményeivel szemben.
Nem igazságos, amikor nem szánok megfelelő időt az imára. Nem igazságos, amikor rosszat beszélek a testvremről a háta mögött. Nem igazságos, amikor elhanyagolom a feladataimat. Nem igazságos, amikor nem vigyázok a környezetemre.
Igazságtalan vagyok, ha Istennek odaígértem az életemet, de csak ritkán kap belőlem valamit, a többit megtartom magamnak s kényelmesen éldegélek egyik napról a másikra.
Hagyd el a bűneidet! Isten segíteni akar, hogy ezen változtatni tudjak, csak engedjem meg neki.

2017-02-27


______________________________

Küldetésben


Sir 17, 1-13
Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, és felruházta csodálatos képességekkel. Azt mondja a szent író, hogy adott neki szemeket, füleket, nyelvet, de nem csupán olyanokat, mint az állatoké, hanem ezek képesek Isten jelenlétét felismerni, hangját meghallani és tanúságot tenni róla.
Megteremtette az embert, és arra rendelte, hogy újból visszatérjen hozzá.
Küldetésünk van ebben a világban. Nem gazdátlan kutyákként kóborolunk, hanem Isten nevében végezzük a munkánkat, őt képviseljük, és az ő üzenetét hozzuk testvéreink számára, utána pedig Istenhez térünk vissza.

2017-02-25


______________________________

A hit


Zsid 11, 1-7
A szentleckében a hitről hallottunk. Amikor hitről beszélünk, hajlunk arra, hogy a hitet egy nagy csomag vallásos igazsággal azonosítsuk, amelyet elfogadunk, elhiszünk, tehát valami intellektuális és sztatikus tevékenységre gondolunk. A Szentírásnak azonban egy oldala sem igazolja ezt a fajta meghatározást. Már a teremtés könyvének az első sorai arról beszélnek, hogy a hit találkozás. Isten néven nevez, kapcsolatba lép. A hit ez a párbeszéd, ez a kapcsolat, megszólítás, és válasz. Ez a hit átjárja az életünket, mert a célunk ennek a közösségnek a beteljesedése.
Erről beszél a mai szentlecke is, amelyet ismét a Zsidókhoz írt levélből vettünk: befogadni Isten szavát, engedni, hogy visszahngozzék bennünk, és megtestesíteni a mindennapi életben, rábízni magunkat. Igent mondás egy személynek, aki szeret minket.
Az a keresztény, akit már Isten szava semmire nem ösztönöz, aki nem érzi úgy, hogy meg kell újítania ma is az ő igenjét erre a szeretetre, azt mondhatja magáról, hogy nincs hite.
A hit segít bennünket, hogy az eseményeket Isten szemével lássuk, ráérezzünk arra, hogy mi a terve velünk, testvéreinkkel.

2017-02-18


______________________________

Nem holló, hanem galamb


Ter 8, 6-13. 20-22
Az ismétlődő 7 - 7 nap a fokozatos újjáteremtést jelentik. A bűn elrontotta az elsőt, ujjá kell teremteni. És Noé kibocsátotta a hollót, amely össze vissza röpködött de nem tért vissza. Ez a káhosz, az az állapot, amelőtt a víz és a száraz különvált volna.
Aztán Noé kiengedte a galambot. Ez Isten lelke, amely életet hoz, ezt jelképezi az olajág.
Végül a galamb sem tért vissza, de az nem össze-vissza röpködött, hanem otthonra lelt a földön, betöltötte azt.
Isten nem büntet. Megígérte, hogy az ember bűnre hajló természete ellenére nem bünteti az élőlényeket. Isten nem büntet, hanem helyrehoz, gyúgyít, megvált.
Ennek vagyunk mi is a munkásai, Istennek társai. Nem reménytelenül össze-vissza röpködő halálmadarak vagyunk, hanem a remény hajtásait hordozó galambok.
Ennek tudatában állunk szóba az emberekkel.

2017-02-15


______________________________

Szent Cirill és szent Metód


Csel 13, 46-49
Szent Cirill és Szent Metód ünnepe elvezet bennünket az evangelizáció, és a mi Európánk történelmének témájához. Két szentet ünneplünk, akik az evangélium szolgálatára szentelták magukat, elmenvén oda, ahol még nem ismerték, nem szerették. Annak a nyitottságnak a megvalósítói voltak ők, amelyről Krisztus beszél, séa amelyről Szent Pál beszél a mai szentleckében: Isten a jóhírt előbb a választott népnek szánta, és rajta keresztül akarta meghívni a többi népet is, de Izrael elutuasította ezt a feladatot, ezért Isten szava más úton jut el minden néphez.
Ezt a szolgálatot végezte Cirill és Metód. Azért, hogy Isten szavát megérhessék, leírhassák ls olvashassák a kelet-európai népek, ábécét is szerkesztettek nekik.
Ma is az evangélium hirdetése az ember szolgálatán keresztül történik. Mikor felismerem az embertársam szükségleteit, és abban segítségére sietek, elháritom azt, ami megakadályozza őt Isten szavának befogadásában.
És ezt nem csak az idegenekkel szemben kell gyakorolni, hanem egymás között is. Az Úr ad ötletet, hogy mit tehetek testvéremért, ha érdekel, hogy mivel küzd, így az örömhír mindenikünk számára valódi örömet fog jelenteni.

2017-02-14


______________________________

Évközi 6. vasárnap


Jézus mint, minden igaz izraelita a Tórát és a Törvényt Isten szavának tartotta, mely megmásíthatatlan. Mégis tisztázni akarta, hogy mit gondol az Ószövetség írásairól. Miért volt erre szükség? Mert sokaknak az volt a benyomása, mintha el akarta volna törölni a törvényeket. Nem sokkal azelőtt boldognak mondta a szegényeket, azokat, akiket másoknak szolgálnak. Ezzel ellent mondott a zsidók nacionalista elvárásainak, akik abban reméltek, hogy majd ők fognak uralkodni az egész világon, és a többi nép a szolgájuk lesz. A Talmud, a zsidók egyik szent könyve, azt mondja, hogy minden zsidónak, majdnem 3000 rabszolgája lesz. Persze, hogy azt gondolták, hogy Jézus a törvény ellen beszél. Várták a Messiást, az oroszlánt, aki az idegen királyokat legyőzi, de helyette egy bárány érkezett, aki senkit nem akar bántani. Jézus próbálja értésükre adni, hogy Ő nem lerombolja, hanem teljessé akarja tenni a törvényt. Minden teljesedni fog, ami a törvényben áll, de nem az emberek elvárásai szerint. Hat példát hoz erre a beteljesedésre, négyet ezen a vasárnapon olvastunk fel, kettőt pedig a jövő vasárnapon fogunk felolvasni.
Az első példa azt mondja, ne ölj. Ezt a parancsot mindenki ismerte. Az ember Isten képe, ezért nem szabad megölni. A pogány királyok szobraikat felállítatták az egész birodalomban, és az a szobor olyan szent volt, hogy aki azt érintette az halállal lakolt. Jézus nem azt mondja, hogy érvénytelen ez a parancs, hogy nem szabad megölni azt a másik embert, de ennek a parancsnak az igazi mondanivalójára mutat rá. Nem elég, hogy nem oltjuk ki az életét a másiknak. Van úgy, hogy valaki él de úgy érzi, hogy az élete nem ér semmit. Akit gyűlölnek, akire haragszanak, azt lelkileg megölték. A nyelvünkkel is ölhetünk, mondja Jézus. A pletykálás, a rágalom, veszedelmes fegyver. A másikról megtudott titkos dolgok továbbadása, olyan lehet számára, mintha kést szúrnának a bordái közé. A régi áldozatbemutatással kapcsolatos előírások azt kérték, hogy az áldozatbemutatás előtt, bizonyos tisztálkodási szertartásokat végezzenek el. Jézus azt mondja, hogy ennél töbre van szükség. Ha a testvéreinkkel ellenséges viszonyban vagyunk, annyi, mintha Istennel lennénk haragban. A korabeli rabbik azt tanították, hogyha valaki áldozatbemutatás közben van, nem szakíthatja félben még akkor sem, ha egy kígyó tekeredik a lábára. Jézus, ellenben azt mondja, hogyha eszébe jut, hogy haragban van valakivel, hagyja ott az áldozatbemutatást, mert az nem ér semmit. A második példa a házasságtörés. Nem elég a rossza cselekedetek elkerülése, a korabeli rabbik igyekeztek, nem is nézni nőre. Jézus nem ilyen volt, sok nővel volt barátságban, meg engedte, hogy megérintsék, megöleljék, megcsókolják, mert Ő szabad volt és tisztaszívű. „Csak a tisztaszívűek látják meg Istent” mondja Jézus a boldogságokban. A hűtlenség a szívben történik. A bűn alkalmaknak bátran nemet kell mondani az elején, ezt jelenti kivájni a szemedet, levágni a karodat. A harmadik példa a válásra vonatkozik. Mózes megengedte, hogy elküldje a férfi az asszonyt, ha nem tetszet neki. De, legalább váló levelet kellet adnia neki, hogy védje a becsületét. Jézus azonban azt mondja, hogy a szeretet örökre szóló elköteleződést jelent, még akkor is ha ez áldozatba kerül. A negyedik példa az esküdözésről szól. Az emberek nem bíztak egymás szavába, ezért esküdöztek. Jézus azt mondja, ne esküdözzünk, mert arra nincs szükség. Egyrészt, mert aki esküdözik, magára Isten büntetését kérte, hogyha hazudik, akkor Isten tegye ezt vagy azt vele. De Isten ilyet nem tesz. Másrészt nem szükséges esküdözni, mert Isten követője nem hazudik.
Segítsen az Úr Jézus, hogy Isten szándéka szerint tudjunk élni.

2017-02-12


______________________________