Gondolatok tízesével idő szerint csökkenő sorrendben.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |

Napi gondolatok

Jelek vagyunk a szomorúságban is


Ez 24, 15-24
Ma szomorú történeteket hallottunk. A gazadag ifjú szomorúan távozott Jézus elől, az olvasmányban Ezekiel elvesztette a feleségét, és lerombolták az Úr templomát.
A próféta nem csak szavaival közvetíti Isten üzenetét, hanem az életével, annak egyes mozzanataival is. Miként ő nem gyászolhatta meg a felesége halálát, hasonlóképpen a választott népnek nem lesz alkalma megsiratni a lerombolt templomot, mert az idegen népek, melyek uralkodni fognak rajtuk, nem vennék ezt jó néven.
Tudjuk, hogy nem csak fájdalmas, de veszedelmes is az, amikor nincs, akinek elpanaszolja valaki a szomorúságát, a bánatát, nincs, aki meghallgassa őt. A próféta az életével tanítja a népet arra, hogy ez a sorsa annak a népnek, annak az embernek, aki Istentől elfordul. Hiába bízik még a saját élettársában is, hiába bízik a legszentebb épületben, a templomban, vagy a szerzetesrendben is, ha Istentől elfordult, egymaga marad.
Mi magunk is az Úr prófétái vagyunk és a mi életünk is jel mások számára. Tanúságot teszünk az Úr mellett a nehéz, szomorú helyzetekben is azzal, hogy újra és újra az Urat választjuk. Ő számunkra a legfontosabb, minden bizalmunkat belé vetettük.


2014-08-18


______________________________

20. Évközi vasárnap


2014-08-17


______________________________

Megbocsátás


2014-08-14


______________________________

Szent Klára


2014-08-11


______________________________

19. Évközi vasárnap


2014-08-10


______________________________

Szent Domonkos


Szent Domonkos, bár nem volt ferences, mégis a ferences szentek között ünnepeljük, mert a hagyomány szerint Szent Ferenccel úgy tekintettek egymásra, mintha a szerzetesi életben egymás testvérei lennének, és még az is eszükbe jutott, hogy egyesítsék a két rendet, de aztán úgy látták, hogy nem ez az Isten akarata.
Szent Domonkos nagy szerepet játszott kora egyházának tőrténelmében, különösen az Albi eretnekek, vagy a katarok elleni küzdelemben. Az egyházi hatóságok próbáltak hatalommal, prédikációkkal hatni ezekre az eretnekekre, hogy térjenek vissza a katolikus egyházba, de nem sok sikerrel. Domonkos és társai azonban hatalmas sikert értek el ezen a téren. A katarok magukat tisztáknak, tökéleteseknek gondolták, tartották, az evangéliumi élet igazi megvalósítóinak, és keményen bírálták a gazdag és kényelmes vezetőit a korabeli egyháznak. III Ince pápa idejében vagyunk, aki a pápai hatalom legmagasabb csúcsát jelentette. Sosem volt gazdagabb és hatalmasabb pápa, mint ő. A katarok radikális szegénységet hirdettek és visszautasítottak mindent, ami ettől a hatalmas és gazdag egyháztól érkezett.
Domonkos és testvérei ugyanolyan radikális szegénységben éltek, de ugyanakkor alázatosak, emberségesek voltak, és nem tartották magukat jobbaknak, tökéletesebbeknek, mint mások. Ez tetszett még a kataroknak is.
Ma is sok téveszme terjeng az embere között, és szükség van olyan emberekre, akik nem igazságokat vernek a fejükhöz, hanem mernek velük párbeszédet folytatni. Isten a mi szavainkon keresztül is meg tudja érinteni az ő lelküket.
Szent Domonkos példája segítsen, hogy minden emberhez testvérként tudjunk közeledni, azokhoz is, akik másképp gondolkodnak, mint mi.

2014-08-08


______________________________

Nem emlékszik


Jer 31, 31-34
Jeremiás a fogságban lévő népnek egy új szövetségről beszél. Isten nem azt mondja népének: ha ti hátat fordítottatok nekem, tovább én sem törődöm veletek – hanem Ő maga ajánl egy új szövetséget.
A régi szövetség törvényeit kőtáblára írták míg az új szövetség törvényeit a szívükbe írja.
Kézen fogta népét annak idején, és kivezette Egyiptomból. Most nem a kezüket fogja meg, hanem a szívüket.
Előbb Uruk volt, most Istenük lesz.
Bűneik miatt távol kerültek Istentől, most Isten nem csak megbocsát nekik, hanem egyszerűen nem is emlékszik bűnikre. Nincsenek Istennek memóriaproblémái, de annyira szereti népét, annyira szeret bennünket is, hogy nem tud igazán haragudni ránk.
Valójában nem az Úr viszonyulása változott meg népe iránt, irántunk. Isten mindig szeretetteljes és irgalmas volt. Mi tartjuk Őt távol magunktól azzal, hogy nem bízunk eléggé az Ő szeretetében és gyengeségeinkkel, bűneinkkel elmenekülünk tőle, és nem hozzá menekülünk.
Adjunk esélyt az Úrnak, hogy ma velünk is új szövetséget kössön, és a szívünkbe költözzön.


2014-08-07


______________________________

Színeváltozás


Az Úr kiválasztott három tanítványt, Pétert, Jakabot és Jánost és felment velük a hegyre. Miért csak őket, hármukat? Miért nem vitte a többit is, hisz a hegyen volt hely elég. Ugyancsak őket, hármukat viszi magával, amikor a getszemáni kertbe megy imádkozni. Isten egyeseket kiválaszt, anélkül, hogy ennek a kiválasztásnak érthetnénk az okát, mert szegényeknek nem nagyon sikerült e helyzet magaslatán lenniük. Mikor meghallották a felhőből Isten hangját, arcra borultak. Nem láttak tovább semmit. A lényeget elszalasztották. A getszemáni kertben sem volt jobb a teljesítményük. Míg Jézus gyötrődött, ők aludtak. Mindkét esetben a végén Jézus felkelti őket: keljetek fel, menjünk.
Ma Isten szépségét ünnepeljük. Emlékeztet a színeváltozás arra, hogy jó nekünk az Úrral lenni. Szép dolog Istenhez tartozni. Nem unalmas hinni Jézusban. Nem lemondások, önmegtagadások, kötelességek gyűjteménye a kereszténység, hanem Isten szépségének, ragyogásának a felfedezése, megcsodálása.
Amit megcsodált Mózes az égő csipkebokorban, a választott nép a tűzoszlopban, amitől ragyogóvá vált Mózes arca a hegyen, amit megcsodált Illés az enyhe szellő susogásában, aminek fényét látva elindultak a napkeleti bölcsek, amelynek ragyogásába belenézve Pál a damaszkuszi úton, egy ideig nem látott semmi mást, ez a ragyogó fény vonz bennünket Jézus felé.
Nem érdekünk Jézust követni, de az ő szépsége vonz, ezért mindig őt keressük, mert mindig visszaemlékezünk arra, hogy bár nem mindig sikerül hűséggel mellette lenni, mégis, minket is kiválasztott, és jó nekünk vele lenni.

2014-08-06


______________________________

Rombolj és építs


2014-08-05


______________________________

Népszerűsködés


Jer 28, 1-17 Szászsebes 2014. augusztus 4.
Kellemetlen helyzetbe került szegény Jeremiás. Hanaiás, aki Jeremiásnak prófétakollégája volt, most reményt önt az emberek szívébe. Azt ígéri, hogy rövidesen megszabadulnak a Nebukadnezár király uralmától és ismét szabadok lesznek.
Jeremiás szeretné, hogy mindez valóság legyen, de tudja, hogy nem ez az igaz. Az ő feladat az, hogy rápirítson Hananiásra, szemére vesse, hogy amiket mond, az nem az Úr üzenete, hanem az ő vágyainak a megfogalmazása. Hanaiás népszerű akar lenni az emberek szemében, ezért olyasmit mond, amit szívesen hallgatnak, ami miatt őt dicsérni fogják.
Az igazi próféta az, aki Isten nevében beszél, aki Isten üzenetét közvetíti, és nem a saját gondolatait. Az igazi prófétának kevesen tapsolnak.
Jézus eljövetele óta nem csak egyesek próféták, hanem mindnyájan királyok, papok és próféták vagyunk. mindnyájunknak feladata Isten szavának a közvetítése. Mindnyájan Isten nevében cselekszünk.
A történet régi, de a kísértés mindig aktuális. Nem az a fontos, hogy hányan dicsérnek azért, amit tettünk, hányan dicsérnek azért, amit mondtunk, hányan lájkolják meg ezt a felvételt, hanem az a fontos, hogy amit mondunk, az valóban az Isten üzenete legyen, mert ha az a célunk, hogy minél többen dicsérjenek, tapsoljanak, akkor mi is Hananiáshoz vagyunk hasonlók, akit nem küldött az Úr.
Jézusról nem mondhatjuk, hogy igazán nagy sztár lett belőle, de azt elmondhatjuk róla, hogy minden percben, minden pillanatban az Atya akaratát kereste, és azt közvetítette. Kérjük Istentől a bátorságot, hogy ne a népszerűséget keressük, hanem elsősorban Istennek legyünk a tetszésére.

2014-08-04


______________________________