Gondolatok tízesével idő szerint csökkenő sorrendben.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 |

Napi gondolatok

Copertinoi Szent József


2014-09-18


______________________________

Szent Ferenc stigmatizációja


2014-09-17


______________________________

Értékes és még értékesebb


2014-09-16


______________________________

Fájdalmas Szűzanya


2014-09-15


______________________________

Szent Kereszt


Ma a szent kereszt felmagasztalását ünnepeljük. Tudjuk, hogy az első keresztények nem nagyon kedvelték a kereszt jelét. Más szimbólumokat használtak, mind például a horgonyt, a pásztort, a halat. Aztán mikor nagy Konstantin császár egy nagy aranykeresztet állított a golgotára, oda, ahol Krisztus keresztje állott, a keresztényeknek is kezdett tetszeni a kereszt szimbóluma, és kezdték használni annak jeléül, hogy ők Krisztushoz tartoznak.
A mai ünnepet a szent kereszt felemelésének, felmagasztalásának nevezzük, mert a mai evangéliumban többször előfordul ez a kifejezés. Az Emberfiát felemelik.
Ebben az evangéliumi szakaszban Jézus Nikodémussal beszélget, aki éjjel megkereste Jézust. Most mi is odaülünk Nikodémussal együtt Jézus lábához, és úgy hallgatjuk a tanítását.
Azt mondja Jézus: senki nem ment fel az égbe, hogy megnézze Istent, de ő az égből jött, hogy elmondja nekünk, hogy milyen az Isten. Meg akarja nekünk mutatni Isten igazi arcát.
Hol mutatja meg ezt leginkább? Amikor felemelik a keresztre.
Az emberfiát fel fogják emelni – mondja Jézus. A felemelés, a felmagasztalás általában azt jelenti, hogy az emberek dicsérik, hódolnak előtte, elismerik az ő nagyságát. A Jézus dicsősége, az ő felemelése azonban nem ezt jelenti, hanem azt, hogy itt tudja leginkább megmutatni nekünk Isten szeretetét. Istennek nem volt más módja, hogy megmutassa nekünk, mennyire szeret, mint, hogy saját életét adja értünk. Persze, Isten nem Jézus halálát akarta, hanem az szeretetét akarta kinyilvánítani. Az szeret legjobban, aki kész mindenét odaadni azért, akit szeret, még az életét is.
Aki hisz az Emberfiában, az örökké él – mondja Jézus. Az örök élet nem valami, ami a halál után kezdődik. Valójában egy életünk van, aminek csak egy része a biológiai élet. Ez véget ér, de a mi életünk tovább folytatódik. Ezt az örök életet adja nekünk Jézus ajándékba, vagyis ő óv meg attól, hogy a mi életünket tönkre tegye, megmérgezze, megsemmisítse a kígyó harapása. Jézus itt utal arra, hogy Mózes annak idején a pusztában egy botra felszerelt egy bronzkígyót, és aki erre felnézett, az nem halt bele a kígyók marásába. Rengeteg mérges harapás ér bennünket. Megmérgeződik a testünk, a lelkünk, az értelmünk, és ez előbb-utóbb teljes pusztulásunkhoz vezet, de a Jézus Krisztusba vetett hit megment bennünket mindezeknek a mérgeknek a halált hozó erejétől.
De mit jelent hinni Jézus Krisztusban? Először is azt jelenti, hogy megértjük, minek a jele a kereszt: nem a szenvedésnek, a gyötrelmeknek, hanem Isten szeretetének. Ugyanakkor, hinni benne azt is jelenti, hogy megtanulni tőle, úgy szeretni testvérünket, mint ahogy Krisztus szeret minket. Aki ezt meg tudja tanulni, annak igazán sikeres, és örök az élete, mert minden más siker mulandó, értelmetlen, zsákutca. Az önmagát odaajándékozó szeretet az örök élet jele. Hinni azt jelenti, elhinni, hogy érdemes így szeretni, érdemes az életünket is oda adni.

2014-09-14


______________________________

Isten igéje


2014-09-15


______________________________

Szolgálat


2014-08-19


______________________________

Jelek vagyunk a szomorúságban is


Ez 24, 15-24
Ma szomorú történeteket hallottunk. A gazadag ifjú szomorúan távozott Jézus elől, az olvasmányban Ezekiel elvesztette a feleségét, és lerombolták az Úr templomát.
A próféta nem csak szavaival közvetíti Isten üzenetét, hanem az életével, annak egyes mozzanataival is. Miként ő nem gyászolhatta meg a felesége halálát, hasonlóképpen a választott népnek nem lesz alkalma megsiratni a lerombolt templomot, mert az idegen népek, melyek uralkodni fognak rajtuk, nem vennék ezt jó néven.
Tudjuk, hogy nem csak fájdalmas, de veszedelmes is az, amikor nincs, akinek elpanaszolja valaki a szomorúságát, a bánatát, nincs, aki meghallgassa őt. A próféta az életével tanítja a népet arra, hogy ez a sorsa annak a népnek, annak az embernek, aki Istentől elfordul. Hiába bízik még a saját élettársában is, hiába bízik a legszentebb épületben, a templomban, vagy a szerzetesrendben is, ha Istentől elfordult, egymaga marad.
Mi magunk is az Úr prófétái vagyunk és a mi életünk is jel mások számára. Tanúságot teszünk az Úr mellett a nehéz, szomorú helyzetekben is azzal, hogy újra és újra az Urat választjuk. Ő számunkra a legfontosabb, minden bizalmunkat belé vetettük.


2014-08-18


______________________________

20. Évközi vasárnap


2014-08-17


______________________________

Megbocsátás


2014-08-14


______________________________