Gondolatok tízesével idő szerint csökkenő sorrendben.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |

Napi gondolatok

A szív "körülmetélése"


Fil 3, 3-8a
Szent Pálnak sok emberrel van baja. Sokan üldözik, de ami számára legfájdalmasabb, hogy a saját népének fiai nem tudják felismerni Krisztusban a Messiást, azoknak az ígéreteknek a beteljesítőjét, melyekről a Szentírás beszél. Mégpedig azért nem tudják elfogadni, mert nem tudnak szabadokká lenni a megszokott vallásos gyakorlataiktól. Isten, akit Jézus Krisztus bemutat nekik, annyira újszerű, hogy félnek elfogadni. Inkább megmaradnak annál az Istennél, akitől félni kell, akinek haragját áldozatokkal kell lecsillapítani. A vallásuk akadályozza a hitet.
Könnyebb körülmetélkedni, mint a szívet körülmetélni, az-az Istennek szentelni, mert a keresztség lelkünkben ugyanúgy eltörölhetetlen jegyet hagy, mint a körülmetéltség a testen. Mindkettő kifejezi a végleges Istenhez tartozást, de napról napra, feladatot jelent Istennek ajándékozni a szívünket.
Mi se elégedjünk meg a külső dolgokkal, azzal, hogy elvégeztük az imáinkat, részt vettünk a közösségi programokon, felvettük a habitust, hanem ma újra tudatosítjuk magunkban, hogy egész lényünkkel, minden képességünkkel az Úréi vagyunk. Csak így tudjuk befogadni azt az újdonságot, ami Jézus az életünkbe akar hozni.


2014-11-06


______________________________

Krisztus érzelmei bennünk élnek


2014-11-04


______________________________

A szeretet keresése


2014-10-25


______________________________

Aláz, szelídség, türelem


2014-10-24


______________________________

Templomszentelés évfordulója


2014-10-22


______________________________

Békekereső


2014-10-21


______________________________

Szabad maradni


Ef 2, 1-10
Szent Pál apostol két fontos dologra emlékeztet minket. Az egyik, hogy halottak voltunk, és Isten életre keltett, vagyis megváltásban részesültünk, új életet kaptunk.
A másik, hogy nem a mi törekvéseink eredménye ez az új élet, hanem kegyelemben részesültünk. Isten újra, és újra kegyelemben részesít minket. Sosem fárad bele megbocsátani, megkegyelmezni nekünk, csak mi fáradunk bele kérni a kegyelmét.
Minden kegyelem! Van, miért napról napra, percről percre hálát adnunk.
Semmi sem az én érdemem, semmi sem az enyém. Mindent rendelkezésemre bocsát az Úr, amire szükségem van, de nem azért, hogy birtokoljam. Ez a mi szegénységünknek az alapja. Épp ezért megszívleljük Jézus figyelmeztetését a mai evangéliumban: őrizkedjetek a kapzsiságtól.
Nem akarok semmit és senkit birtokolni. Mindennek örülhetek, amit Isten biztosít számomra, de nem tapadok le ezeknél, hogy szabad maradhassak a jótettek számára, melyeket általam akar Isten végbevinni.


2014-10-20


______________________________

Igazság


2014-10-16


______________________________

Öntözzük a gyökereinket


Gal 5, 18-25
Szent Pál szembeállítja a test cselekedeteit, és a Lélek gyümölcseit. Nem az ember összetevő elemeinek szétválasztásáról van itt szó. Test alatt arra gondol, ami az emberben szembeszegül Isten terveivel. Az ember vágyai, gondolatai döntései főként szellemi tulajdonságok, mégis a testi ember cselekedetei lesznek, ha bűnök születnek belőlük. Ezeket próbálják a törvények szabályozni. Bizonyos dolgokat tiltanak, másokat pedig előírnak, miként az utakon a közlekedési jelzőtáblák.
A testi ember nem örökli az Isten Országát, nem azért, mert Isten ezekért a bűnökért megbünteti őt, hanem, ezek a bűnök jelei annak, hogy nem Isten Lelke vezeti ezt az embert. Márpedig, Istenhez csak az juthat el, aki engedi, hogy Isten őt elvezesse önmagához.
A lelki ember sem attól válik lelki emberré, mert ezeket az erényes cselekedeteket végrehajtja, hanem ezek a cselekedetek gyümölcsei, jelei annak, hogy a Szentlélek vezérli őt.
A magunk életéből is tudjuk, hogy amikor a Szentlélek vezérel, akkor eleven bennünk a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, mikor pedig mi vesszük kezünkbe az irányítást, akkor a testi cselekedetek kerülnek előtérbe.
Érdekes megjegyzést tesz az apostol, miután felsorolja a Lélek gyümölcseit: ezek ellen nincs törvény. Míg a bűnök ellen vannak törvények, szabályok, tiltások, az erények szabad ember szabad cselekedetei.
Akit a Lélek vezérel, olyan, mint folyóvíz mellé ültetett fa, hallottuk a válaszos zsoltárban. Ha gondot fordítunk arra, hogy Isten vezéreljen bennünket, életünk bő gyümölcsöt terem. Tehát nem a gyümölcsökre törekszünk, hanem arra, hogy Istenbe gyökerezzünk.
Mi szerzetesek arra vállalkoztunk, hogy mindenféle más gyümölcsről lemondunk a Lélek gyümölcseiért. Mi nem hírnevesek akarunk lenni, nem is akarunk vagyont gyűjteni, utódaink sincsenek, és ha a Lélek gyümölcseit sem teremjük, nem érünk többet a száraz kórónál. Öntözzük hát nap mint nap gondosan az Istentől érkező kegyelemmel gyökereinket.

2014-10-15


______________________________

Szabadság


Gal 4, 31- 5,1
Szabadságra születtünk! – Erről akarja meggyőzni Szent Pál a Galatabelieket, és bennünket is. Keresztény életünknek fontos eleme a szabadság, és a szerzeteséletnek még inkább. Sokan úgy tekintenek a szerzeteséletre, mint bezárt emberek közösségére. Úgy is nevezik a kolostorokat, hogy zárdák. Úgy gondolják, hogy a szerzetesek nem szabadok, mert egy életen keresztül szót kell fogadniuk másoknak. Megszabják neki, hogy mit tegyen, és mit ne tegyen.
És sok esetben igazuk is van. Ha nem vagyunk szabadok, imádkozunk, dolgozunk, végezzük a feladatainkat, de csak megszokásból, vagy félelemből, de a szívünk távol van attól, amit teszünk. Isten nem kéri ezt tőlünk. Nem kéri azt, hogy egy életen keresztül a miatt szenvedjünk, szomorkodjunk, mert nincs lehetőségünk azt tenni, amit szeretnénk.
De mit is jelent szabadnak lenni? Azt, hogy nincsenek kötelességeink? Vagy, hogy nincsenek szabályok? Nem az az igazi szabadság, amikor azt tehetem, amire pillanatnyilag vágyat érzek, hanem az, hogy képes vagyok megtenni azt, amit helyesnek, jónak tartok, akkor is, ha az néha nehéz, de tudom, hogy amit teszek, annak értelme van. Javamra válik nekem is, és másoknak is.
Jézus Krisztus eljött, hogy szabaddá tegyen. Pál is ma arra szólít fel, hogy vigyázzunk a szabadságunkra, Isten fiainak a szabadságára. Szabadon, szeretetből teszem azt, amit elhatároztam, mert jónak láttam, mint ahogy Jézus is tette. Akkor volt a legszabadabb, amikor keresztre feszítették, mert szabadon igent mondott az Atya tervére. Akkor vagyok én is szabad, ha igent tudok mondani Istennek rám vonatkozó tervére, mindazzal együtt, ami ebből következik.

2014-10-13


______________________________