Gondolatok tízesével idő szerint csökkenő sorrendben.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |

Napi gondolatok

Szent Erzsébet


2014-11-19


______________________________

Látni


2014-11-17


______________________________

Szent Miklós és társai


2014-11-14


______________________________

Testvéri szeretet


2014-11-13


______________________________

Mi a különbség?


2014-11-12


______________________________

Istenre figyelés


2014-11-11


______________________________

Megbocsátás és igényesség


2014-11-10


______________________________

Laterán és mi


Ma a lateráni bazilika felszentelésének évfordulóját ünnepeljük. Sokan azt gondolják a pápa székesegyháza a Szent Péter bazilika, de valójában a lateráni bazilika a kereszténység első és legfőbb temploma, melyet annak idején Nagy Konstantin császár ajándékozott a pápának. Ezt időközben mindig bővítették, így jött létre a lateráni bazilika ás a lateráni pápai székhely.
Két dologról szeretnék beszélni a mai elmélkedésben. Az egyik a templom szerepe, és a másik az egyház egysége, melyet az a lateráni bazilika jelképez.
Minden vallásnak megvannak a maga templomai, szent helyei, még a leg primitívebb vallásoknak is.
Nekünk, keresztényeknek nem maga a hely, az épület szent. Krisztus halálakor a templom függönye elhasadt. Mintegy kiszabadult Isten a templom fogságából. Azóta azért szent egy hely, mert egy szent közösségnek ad szállást. Olyannyira így van ez, hogy, ha már valahol nincsenek, akik egy bizonyos templomba összegyűljenek, már nem mutatnak be ott szentmisét, annak a templomnak a szent jellegét meg lehet szüntetni. Lehet is látni nyugaton erre bőven példát. Sok kiürült templomot átalakítottak szállodává, kávézóvá, vagy múzeummá. Nem rég egy ilyen templomban egy képkiállítást szemlélhettem meg. Fáj ilyeneket látni, de nem csupán azért, mert azt a szent templomot már nem szent célra használják, hanem főként azért, mert már nincs benne élet. Hiányzik belőle a hívek közössége.
Mikor ezt a szászsebesi templomot nézem, látom, hogy bizony, javításra szorulna, de ugyanakkor eszembe jut, hogy az első tennivaló nem a pénzgyűjtés, nem az engedélyek kiváltása, hanem az élő közösség ápolása, mert ha valahol élő a közösség, az ki fogja magának javítani a templomát, de ha nincs élő közösség, kár a fáradozásért. Nem a mi dolgunk műemlékeket tatarozni.
A másik téma a keresztények egysége, melyet a lateráni bazilika jelképez számunkra. Aki egységben marad a többi kereszténnyel, a pápával, a püspökökkel, az nem téved el. Ki garantálja, hogy az, amit én elmondok nektek a szentbeszédben, az igaz tanítás, és nem az én fantáziámnak a szüleménye? Az, hogy én egységben akarok lenni a pápával, azokkal, a püspökökkel, akik hűek Jézus Krisztushoz, és az apostolok tanításához, és én figyelek az ő tanításukra. Ha egységben maradunk, a Szentlélek irányít bennünket. Olyan nehéz néha lemondani arról, hogy én jobban tudom, mint mások, azért, hogy ne távolodjak el tőlük! Amikor nem a Szentlélek irányít, akkor könnyen megsértődünk, buta elhatározásokat teszünk, elszigetelődünk, éreztetni akarjuk másokkal, hogy mi haragszunk. Pedig ugyanaz a Szentlélek lakik mindenikünkben, s ha rá hallgatunk s nem a magunk büszkeségére, ismét helyreáll közöttünk az egység.
Ősi templomunk, a lateráni bazilika ünnepén kérjük az Úrtól az egység kegyelmét közöttünk, és minden keresztény között szerte az egész világon.

2014-11-09


______________________________

Duns Scotus


A 13. század végén, az egyetemeken Arisztotelészt magyarázták. Ő azt mondotta, hogy a filozófia a legfőbb tudomány, mert a filozófia be tudja bizonyítani Isten létezését.
Duns Scotus Avicena és Avelroes arab filozófusok tételeivel vitázva állítja, hogy nem a filozófia a legfőbb tudomány, hanem a teológia, mert a filozófia az emberi értelemre épít, míg a teológia a kinyilatkoztatásra. Számunkra nem elég tudni, hogy Isten létezik, hanem azt is tudni akarjuk, hogy ez minket miben érint, és erre a kinyilatkoztatásból kapunk választ. A teológia magyarázza meg, hogy mi az életünk értelme, a mindennapi életben, a cselekedeteinkben mit jelent az, hogy Isten létezik?
Ez a ferences teológia, amely nem elméleteket gyárt Istenről, hanem az Istenről szerzett ismereteit a gyakorlati életbe ülteti. A mi imáink, elmélkedéseink ezért nem eszmefuttatások, hanem Istent meghívjuk a magunk életébe, a közösségünk életébe, hogy Vele együtt éljük napjainkat, Vele együtt cselekedjünk, és Vele ünnepeljünk.

2014-11-08


______________________________

Az okos intéző


2014-11-07


______________________________