Gondolatok tízesével idő szerint csökkenő sorrendben.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 |

Napi gondolatok

Igazi készület


Iz 42,1-7
Micsoda magasztos hivatásról beszél Izajás próféta!
Általad új szövetséget kötök népemmel, világosságot hozok a nemzeteknek, menyitom a vakok szemét, kiszabadítom a börtönben űlőket.
Ez Jézus küldetése, ezért jött közénk.
Ugyanakkor ez nekünk is a küldetésünk. Isten minket is kiválasztott, hogy az ő világosságának a hordozói legyünk, ott, ahova állított.
Persze, hogy tulságosan kicsik vagyunk ehhez a magasztos feladathoz. A mi erőnk, a mi képességeink ehez kevesek. Ám, az Úr, aki meghívott, kézen fog, vezet, képessé tesz ezek megtételére. Nem az a kérdés, hogy képes vagyok-e, hanem csak az, hogy odaadom-e magamat úgy, ahogy Jézus is tette?
Nem azért, hogy tönkremenjünk, hanem, hogy a remény jelei legyünk a körülöttünk élő emberek számára.
Csak akkor igazi a mi nagyheti készületünk, ha nem csak Jézus tetteire emlékezünk, hanem ennek folytatására készülünk.

2017-04-10


______________________________

Istenre bízzuk a bosszút


Jer 20, 10-13
Jeremiást bántalmazták, csúfolták, el akarták tenni láb alól. Ő nem tagadja, szeretné látni, hogy visszakapják a rosszat, amit neki tettek. Ám nem ő áll bosszút, hanem Istenre bízza a maga ügyét. Ő szeretné látni, hogyan áll Isten bosszút helyette, de Istenre bízza, hogy fog tenni. Isten jobban ismeri az emberek szándékát, azt, ami belülről mozgatja. Mi csak a külső cselekedeteket látjuk, és azok alapján ítélkezünk, de Isten ismeri azoknak a szívét is, akik nekünk rosszat tesznek. Isten Atyánk, de annak is atyja, akivel szemben haragot érzünk. Nekünk is, de neki is a javát akarja, és ő meg fogja találni a módját annak, hogy minket megvédjen, és annak is, hogy őt a jóra intse. Ezért merjük ügyünket rábízni, és nem állunk bosszút senkin a kapott sérelmekért.

2017-04-07


______________________________

Tud segíteni, és segít


Dán 3, 14-20. 91-92. 95
Két fontos üzenete van a mai olvasmánynak:
1. Isten meg tud szabadítani
2. Ha nem is szabadítana meg úgy, ahogy mi elvárnánk, akkor is mellettünk van, és megment.
A nagy király Nabukodnozor, aki dönt a szolgái életéről és haláláról, lehet a mi nagyravágyásunk. Kényszerít, hogy hódoljunk a siker, a népszerűség, mások jó véleménye bálványa előtt. Ha nem hódolunk, az értéktelenség, a sikertelenség, a másoktól való lemaradás érzésének tüzes kemencéjébe vet.
Isten meg tud szabadítani, ha rá bízzuk magunkat. Talán nem úgy, ahogy mi szeretnénk, mint ahogy Jézust sem úgy mentette meg a szenvedéstől, ahogy szerette volna. Ám az ő feltámadása sokakat szabaddá tett. A mi korlátaink is kegyelemforrások lesznek számunkra és sokak számára, ha Istenre bízzuk magunkat minden feltétel nélkül.

2017-04-05


______________________________

Elő a bűneinket!


Szám 21, 4-9
Tudjuk, milyen, amikor elegünk van a munkánkból, a testvéreinkből, az elöljáróinkból, a körülményekből. Ilyenkor zúgolódunk, szidjuk azokak, akik ezekért felelősek, visszasírjuk a régi szép időket, de közben elfeledjük, hogy akkor is zúgolódtunk.
Mi okozza ezt az állandó elégedetlenkedést? Ha valakinek a lelkében öröm van, akkor mindennek tud örülni. Ha ellenben valakinek keserűség van a lelkében, minden apróság zavarja. Ahogy mondani szoktuk, beleköt még az élő fába is.
Ami leginkább elrontja a boldogságunkat, az a bűn. Ezt a bűnt jelképezte a kígyó a választott nép történetében. A kígyó alattomosan mar meg, rejtőzpödve surran melléld, és észre sem veszed, mi történt veled. Megmérgezi az életedet, erőtlenné válsz.
Isten azt hagyta meg Mózesnek, hogy készítsen egy rézkígyót s tegye egy oszlopra. Nézzenek szemben a bűneikkel, ne maradjanak azok rejtve. Nem azért, hogy rosszaságukra emlékeztesse őket, hanem, hogy megbocsáthasson nekik.
Mi is azért tudatosítjuk bűneinket, hogy Isten elé tárhassuk őket. Megtapasztaljuk, hogy Isten nem haragszik ránk értük, megbocsátott nekünk, tehát mi sem haragudjunk magunkra. Ez az első lépés a bűneinkből való kigyógyulás útján.

2017-04-04


______________________________

Öröm és aggódás


Gábor angyalt Isten elküldte Máriához. A szomszédok nem vettek észre semmit. Nem kísérte mennydörgés, harsonahang az angyal érkezését. Az egész esemény Mária lelkében zajlott le, mások számára észrevétlenül. Isten szava visszhangzott Mária lelkében, és ez gyökeresen megváltoztatta az életét, más irányt szabott neki.
Öröm volt Mária lelkében és ugyanakkor aggódás.
Örült, mert annyit megértett az egészből, hogy véle valami rendkívüli történt, hogy Isten őt valami csodálatos feladatra kiválasztotta. Örül Mária, de csak csenben. Nem kiabál, nem táncol örömében.
Ugyanakkor aggódik is, hogy most mi lesz vele, hogyan fog alakulni az ő élete, ő ehhez túl gyenge, nem méltó. Bűr aggódik, mégsem sír, nem esik kétségbe. Majd eljön az ideje annak, amikor az öröme teljes lesz. Addig ott lesz a lelkében az öröm, és az aggódás is.
Bár ilyen formában minket nem látogatott meg az angyal, Isten minket is kiválasztott, és testvéreink megváltása érdekében feladatot szánt nekünk is, olyan feladatot, melyet csak mi teljesíthetünk. Ez számunkra öröm, és aggódás.
Örülünk annak a jónak, amely általunk a világba jön, igazi értelmet ad életünknek, ugyanakkor aggódunk, látva az alkalmatlanságunkat, ismerve gyengeségünket.
Csak Istenben bízva mondhatunk igent.

2017-03-25


______________________________

Bálványimádás


Oz 14, 2-10
Ozeás próféta által maga Isten szól népéhez. Arra biztatja őket, hogy térjenek vissza Istenhez, és megtanítja arra is, hogy mit kérjenek Istentől. Nem azt, hogy győzzenek ellenségeik felett, hogy gazdagok, hatalmasok legyenek, hanem, hogy gyógyítsa meg őket bűneiktől, gonoszságaiktól.
Milyen bűnt követtek el? Bálványimádással vétkeztek Isten ellen. A szíriaiaktól tanulták el a bálványimádást.
Naív elképzelésünk van a bálványimádásról, ha azt hisszük, hogy azok a régi emberek elkészítettek egy szobrot és aztán azt hitték róla, hogy az istenség, és kezdték imádni. Nem voltak akkor sem butábbak az emberek, mint manapság. Emlékezzünk csak arra, amikor a választott nép a Sinai hegy lábánál aranyborjút öntött magának és elkezdte imádni: íme a te istened, aki kihozott téged Egyiptomból. Valójában azt ünnepelték, hogy nekik maguknak sikerült kiszabadulniuk Egyiptomból. Itt is ezt olvastuk az olvasmányban: a kezünk munkája a mi Istenünk, a szíriaiak, a mi lovaink segítenek nekünk. A bálvány azt jelképezte, hogy nincs szükségük Istenre, ők önmaguk isteneivé válnak. Ez volt az első ember bűne is: olyan akart lenni, mint az Isten.
A mai embernek is ez a nagy bűne: Isten nélkül akar boldogulni.
Isten nem csak azt kéri népétől, hogy térjen meg, hanem ő maga siet segítségére, hogy meg tudjon térni bálványimádásából.
A mi nagyböjti megtérésünk sem csupán egy szentgyónás elvégzésében áll, hanem az Istennel való bizalmi kapcsolat helyreállításában. Kérjük tőle, hogy gyógyítson meg, és, hogy véle együtt tudjunk dolgozni annak a szép tervnek a megvalósításán, amelyet számunkra kigondolt.

2017-03-24


______________________________

Lelki fül


Jer 7, 23-28
Hallgassatok szavamra - mondja Isten a próféta szavaival népének. A mi hitünk a meghallgatásra, az odaffigyelésre épül. Igen, mert a mi Istenünk nem némán hallgató bálvány, hanem élő Isten, aki beszél teremtményeivel.
Ma minket is arra szólít fel, hogy tanuljunk meg rá figyelni, meghallgatni az ő üzenetét. Ehhez pedig csendre van szükségünk, magunk körül, de főleg a lelkünkben.
Nem hangokat kell hallani. Isten a Szentíráson keresztül beszél hozzám - úgy hallgatom, hogy próbálom megérteni, általa mit üzen nekem.
Isten az eseményeken keresztül is beszél - az Ő kezében van az életünk.
Hogyan tudok megtanulni rá hallgatni? Amikor sikerül megérteni, hogy mit kér tőlem, és azt meg is teszem, legközelebb könnyebben meghallom a szavát. Ha ellenben úgy teszek, mintha nem tudnám, mit kér, legközelebb gyengébben hallja meg a lelki fülem az Ő szavát.

2017-03-23


______________________________

Még mindig ott a Törvény


MTörv 4,1. 5-9
Azt gondolhatnánk, hogy ez a szentírási szakasz nem nekünk szól, hanem a zsidóknak, mert számukra volt mindennél fontosabb a Törvény megtartása, minket azonban Jézus megszabadított a Törvény szolgaságától, mi szabadok vagyunk.
Érdemes azonban felfigyelni arra, hogy miért adta Isten a Törvényt népének. Nem önkényes uralkodás, a népnek való parancsolgatás szándéka vezette Istent a Törvény meghatározásában, hanem népe javát akarta. Ha a Törvényhez szabják cselekedeteiket, élni fognak, és elnyerik azt a hazát, melyet megígért nekik. Az ő javukat szolgálja, nekik segítség a Törvény. Olyan, mint amikor egy zarándoknak térképet és iránytűt adsz a kezébe (ma GPS-t).
Nekünk nincs erre szükségünk, mert Jézus maga vezet minket. De ettől nem könnyebb a mi utunk. Figyelnünk kell Jézusra, hallatni az ő szavára, hogy élhessünk, és eljuthassunk abba az örök hazába, amelyre vágyik a lelkünk. Ha nem sikerült Jézus szavát meghallanunk, még mindig ott van segítségünkre a Törvény, melyből egy betű sem vész el.

2017-03-22


______________________________

Új alap


Dán 3, 25. 34-43
Akik benned bíznak, soha meg nem szégyenülnek - mondja a mai olvasmány szereplője.
Érdemes felfigyelni arra, hogy milyen körülmények között mondja ezeket a szavakat. Nem élete boldog, örömteli perceiben, hanem a tüzes kemencében, ahová hite miatt dobták be. A szerző a hit hősét állítja elénk példaként, aki minden körülmények között bízik Istenben, és nem fog csalódni, mert Isten valóban a segítségére siet s kimenti a tüzes kemencéből.
A mindennapi életben ezzel szemben nagyon sok ember panaszkodva mondja, hogy Isten segítségét kérte a nehéz helyzetben, de csalódnia kellett, Isten nem segített neki.
Mi sem vagyunk kivételek. Mi is csalódtunk emberekben, reményeinkben, és Istenben is.
Ezek a helyzetek segítenek felismerni, hogy nem jó alapokra építettük életünket. Új alapra kell építeni: nem csak bízom Istenben, hanem rá bízom magam, akkor is, ha nem vesz ki a tüzes kemencéből. Az is jó nekem, csak Véle lehessek.

2017-03-21


______________________________

Szent József


Róm 4,13. 16-18. 22
A mai olvasmány által az Egyház József életét párhuzamba állítja Ábrahám tapasztalatával. Mindkettő igaz ember volt, mert szerették Istent, nem csak a Törvény előírásainak keretén belül, hanem azon felül is, teljes mivoltukkal.
Mikor a törvény előírásai nem voltak képesek útmutatást nyújtani a következő lépéshez, személyesen Istentől kaptak eligazítást. Ábrahám fiat kapott, melyet aztán fel kellett volna áldoznia, József jegyest kapott, akivel házasságra lépjen, de az ygermeket várt.
Isten iránti bizalmuk képessé tette őket elképzelhetetlen lépésekre. Ezzel lehetőséget adtak Istennek velemi új megvalósítására. Az döntéseik sokak számára életet jelentett. Így ők atáyáink a hitben.
Mi is néha szembetaláljuk magunkat olyan helyzetekkel melyekben nem ad útmutatást sem a kódex, sem a statútumok. Isten valami újat szeretne a mi közreműködésünkkel létrehozni, mely a mai embereket hozzá közelebb tudja segíteni. Ne a régi időket sírjuk hát vissza, hanem figyeljünk arra, hogy Isten mit szeretne ma tőlünk.

2017-03-20


______________________________