Gondolatok tízesével idő szerint csökkenő sorrendben.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |

Napi gondolatok

Miért épp téged?


2016-01-19


______________________________

Szent Margit


2016-01-18


______________________________

Az irgalmas Isten tanúi


Mk 2, 1-12
A mai evangéliumban egy újabb gyógyításról hallottunk. Szent Márk eleven részletességgel mutatja be az eseményt.
Két apróságra szeretném felhívni a figyelmet.
Ebben a történetben nem a gyógyító Jézus van a központban, hanem az, aki megbocsátja a bűnöket. Azt mondja: Jézus látva a hitüket azoknak, akik leeresztették a bénát a háztetőn keresztül, így szólt a bénához: fiam bűneid bocsánatot nyertek. A testi gyógyulás csak annak jele, hogy a lelke meggyógyult. Jézus az embert a maga teljességében akarja megszabadítani bűneitől, betegségeitől.
Ezt szem előtt akarjuk tartani, amikor beteg embereken szeretnénk segíteni. Nagyobb esélye van a gyógyulásra, ha ki tud békülni önmagával, Istennel, testvéreivel.
És ez érvényes a közösségünkre is. Néha az a benyomásunk lehet, hogy beteg a közösségünk. Nem az a megoldás, hogy elmenekülünk belőle és a magunk életét éljük, hanem keressük a kiengesztelődést, a bocsánatot, önmagunk számára, testvéreink számára. Ezzel hozzájárulunk közösségünk gyógyulásához.
A másik dolog, amiről szólni szeretnék Jézus kijelentése, hogy az Emberfiának hatalma van a bűnök bocsánatára. Ezzel kijelentette nem csak azt, hogy ő a Messiás, hanem azt is, hogy ő Isten, mert csak Istennek van hatalma a bűnöket megbocsátani. Máskor Jézus megtiltja azoknak, akiket meggyógyít, hogy elmondják bárkinek, hogy ő a Messiás, itt pedig ő maga jelenti ki. Miért? Mert az emberek olyan messiást várnak, aki csodatevő erejével megoldja a problémáikat. Jézus pedig azért jött, hogy megmutassa Isten igazi arcát, aki megbocsátja a bűnöket, aki irgalmas, aki szeret.
Mi is egy hamis istenképet terjesztünk az emberek között, mikor hatalmaskodunk, uralkodunk felettük, és akkor vagyunk az igazi Isten képviselői, ha irgalmasok tudunk lenni önmagunkhoz, és testvéreinkhez.


2016-01-15


______________________________

Keserű


2016-01-14


______________________________

Gyógyító szeretet


Mk 1, 29-39
A számos csoda közül, melynek tanúi voltak Jézus tanítványai, ma egy mellékes csodáról hallottunk: egy idős asszony meggyógyításáról, akinek a nevét sem tudjuk, és aki semmi említésre méltót nem tett egész életében. Mégis voltak, akik szerették, ezt az egyszerű asszonyt, és sorsát szívükön viselték. Amint Jézus megérkezett Simon házába, mindjárt szóltak neki, és kérték, hogy gyógyítsa meg.
Jézus nem mondta, hogy ilyen jelentéktelen ügyekkel ne töltessék a drága idejét, hisz neki egy népet kell Istenhez vezetnie, nem lázas öregasszonyokkal foglalkozni. Odament hozzá, megfogta a kezét, személyes kapcsolatba lépett vele, és felsegítette. Az asszonynak bizonyára többet jelentett a törődés, mint a gyógyulás.
Ez bátorítson minket is, hogy a számunkra fontos személyek ügyeit, akármilyen jelentékteleneknek tűnnek, bátran vigyük Jézus elé. Ha mi szeretjük őket, Jézus még inkább.
Ugyanakkor mi is meg akarjuk tanulni, hogy testvéreink gondjait ne tekintsük apróságoknak. Úgy hallgassuk meg őket, úgy figyeljünk rájuk, hogy félretesszük a magunk véleményét, előítéleteinket, és próbáljuk nem csak érteni, amit mond, hanem érezni is, ami ő érez, felismerni, ami lelkében zajlik. Ez a gyógyító szeretet első lépése.


2016-01-13


______________________________

Az Úr megvigasztal


2016-01-12


______________________________

Jöjjetek utánam!


Mk 1, 14-20
Évközi idő: a mindennapi életünk körülményei, és ritmusa szerint elmélkedjük Jézus szavait és tetteit, és közben igyekszünk igazi tanítványai lenni.
Jó hallani ennek az időszaknak kezdetén Jézus hívó szavát. Miként apostolait, minket is hív: jöjj, kövess engem! Nem nekünk kell kitalálnunk az útirányt, csak Jézust kell követnünk. Aki nélküle indul útra, a maga útját járja, egyedül marad, akkor is, ha tömegek rajongják körül, de ha vele járunk, sosem vagyunk egyedül. Mindig velünk van az, aki a legjobban szeret, és ő összekapcsol azokkal, akiket szeretünk.
Érdemes felfigyelni arra is, hogy Jézus nem a templomban imádkozók közül hívja meg apostolait, hanem mindennapi munkájuk végzése közben szólítja meg őket.
Feladataim végzése közben jusson eszembe, hogy én is Jézus követésében járok.


2016-01-11


______________________________

Szálljon be


2016-01-09


______________________________

Ti adjatok nekik enni!


Mk 6, 34-44
Jézus nagy sikert arat az emberek körében. Valóságos tömeg gyűlt össze, hogy hallgassa őt. De a nagy siker sok gonddal is jár: ezek az emberek éhesek. A tanítványok azt látnák ésszerű megoldásnak, hogy ki-ki magának szerezzen ennivalót, oldja meg mindenki a maga problémáit és aztán jöjjön és hallgassa tovább Jézust. Jézus azonban másképp látja a dolgot. Meglepő dolgot kér tanítványaitól: ti adjatok nekik enni!
Mit akar ezzel mondani Jézus? Feltételezi, hogy ezeknek a tanítványoknak annyi pénzük van, hogy 200 dénárért tudnak kenyeret vásárolni? Tudja, hogy nincs semmijük.
Vagy úgy gondolja, hogy képesek oda varázsolni egy rakás ételt? Tudja, hogy nem képesek rá.
De akkor miért mondja, hogy ők adjanak enni nekik? Azért, hogy fitogtassa az erejét: hadd lám mit tudtok? Nem vagytok képesek? Na, majd megmutatom én…
Nem erről van szó. Jézus sem varázsolt oda kenyeret, hanem azt kérte a tanítványoktól, hogy Jézusba vetett hittel tegyék közösbe, amijük van.
Jézus ma is rajtunk, tanítványain keresztül akar gondoskodni azokról, akik hozzá tartoznak, akik hallgatni akarják tanítását, akik őt keresik. Ránk bízza őket. Mi sem mondhatjuk, hogy ki-ki, oldja meg a maga gondjait. Tőlünk is azt kéri Jézus, hogy belé vetett hittel tegyünk közösbe mindent, amivel rendelkezünk. Csupán a szeretetközösség tudja megszüntetni gyötrő éhségünket.


2016-01-08


______________________________

Jézus maga a jó hír


Mt 4, 12-17. 23-25
Jézus elkezdi hirdetni az Isten Országát. Galileából indulva futótűzként terjed a jó hír.
Miről is szól ez a jó hír? Mindenki családjában, a legtöbb ember életében jelen van a betegség, és mindenki keresi Jézust, akiről azt hallják, hogy gyógyít. Az elején az emberek nem Jézust keresik, csak a gyógyító erejét akarják kihasználni. De aztán lassanként kiderül, hogy a jó hír nem a gyógyulás, hanem maga Jézus. Ő az, akire minden ember szíve vágyik, még ha nincs is ennek tudatában. A véle való találkozás, a véle való élet nem csak pillanatnyilag szabadít meg valamilyen betegségtől, szenvedéstől, hanem annak boldogságát nyújtja, aki sok bolyongás után végre hazatalál.
Rajtunk keresztül Jézus továbbra is találkozni akar a szenvedő emberekkel, mert a véle való élet olyan szeretetre tesz képessé minket, amilyenre magunktól soha nem lennénk képesek.


2016-01-07


______________________________