Gondolatok tízesével idő szerint csökkenő sorrendben.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |

Napi gondolatok

Virágvasárnap


Ezzel a vasárnappal kezdetét veszi a nagyhét. A mai liturgiának két rendkívülisége van, az egyik , Jézusnak Jeruzsálembe való ünnepélyes bevonulásáról emlékezik meg, a másik pedig Jézus szenvedéséről, haláláról.
Az első olvasmányban Izajásnak a szenvedő szolgáról szóló harmadik énekét hallottuk. A próféta két szimbolumot használ, az egyik a nyelv, a másik a fül. A nyelvvel hirdeti Isten üzenetét, és a fül, amellyel folyamatosan az Úrra figyel, akkor is, ha mindenféle bántalmazás éri. Verték, leköpdösték, de ő ilyen körülmények között is rá tudta bízni magát Istenre.
A szenvedő szolga jellemvonásai, melyekről a próféta beszél, felismerhetők Jézusban. Ő nem mint dicsőséges király vonult be Jeruzsálembe, hanem mint a béke prófétája, abiben beteljesedtek Izajás szavai. Ezt mondta volt Jézus a názáreti zsinagógában is: ma beteljesedett mindaz, amiről az imént hallottatok. Ő az, aki Isten irgalmas jóságát közvetíti mindenki felé, még az ellenségei felé is. Inkább eltűri, hogy igazságtalanul bántsák, semhogy rosszat tegyen nekik.
Erről hallottunk a második olvasmányban, a filippiekhez írt levélben is: Isten emberré lett, hogy engedelmeskedjen az Atyának, egészen a halálig. Ez a fordítottja Ádám útjának, aki ember létére Istenné akart válni, és engedetlen lett.
Krisztus engedelmesége cseng ki az evangéliumból, Jézus szenvedéstörténetéből is. Jézus így imádkozik: Atyám, ne az én akaratom legyen, hanem a tied.
A kereszten mutatkozik meg Isten irgalmassága Jézus imájában, aki így szól az Atyához: bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek. Értünk is imádkozik akik fel sem tudjuk fogni, milyen rettenetes a bűn, mert Istent öljük meg, aki ránk bízta magát, és ő nem szabadítja ki magát a kezünkből, nem száll le a keresztről, azért hogy minket keresztre feszítettségével szabaddá tegyen, meghal, azért hogy mi örökké élhessünk.

2016-03-20


______________________________

Szent József


Lk 2, 41-51a
Szent József ünnepén az atyai feladatról szeretnék szólni. Úgy gondolom, hogy ez nem csak az apáknak, nem is csak a papoknak szól, hanem mindnyájunknak, akik felelősek vagyunk másokért.
A krízishelyzetek, a konfliktusok szokták feltárni, hogy milyen is igazából a viszony az emberek között. Ahogy szoktuk mondani, akkor mutatja ki az ember a foga fehérjét, vagy akkor derül ki, hogy milyen barát, vagy mennyire szeret.
A mai evangéliumban egy ilyen konfliktus-helyzetről hallottunk Jézus és a szülei között.
Szent József, mint gondos apa, aggódva kereste az elveszett fiát. Feladatának érezte vigyázni rá, hogy ne érje semmi baj. Ezért szerette volna mindig maga mellett tudni őt.
Ugyanakkor neki is meg kellett tanulnia engedni, hogy gyermeke megtalálja a maga útját, és elszakadjon tőle.
Ezt a két dolgot mi is meg akarjuk tanulni Szent Józseftől: egyrészt, hogy felelősnek érezzük magunkat azokért az emberekért, akik valamilyen formában hozzánk tartoznak, akiket szeretünk, és akikkel szeretnénk minél több időt együtt lenni, de ugyanakkor segíteni őket, hogy megtalálják a maguk útját az életben, és Isten felé. Ne önmagunkhoz láncoljuk őket, hanem Istenhez vezessük, mert nekik is az Atya dolgaiban kell lenniük, mert még inkább Istenhez tartoznak, mint hozzánk.


2016-03-19


______________________________

Megújulás


2016-03-18


______________________________

Megismerni és megszeretni


2016-03-17


______________________________

Gravitáció


2016-03-15


______________________________

Világ világossága


2016-03-14


______________________________

A két testvér és az irgalmas apa


2016-02-27


______________________________

Övéi vagyunk


Mt 21, 33-43. 45-46
Kimondhatatlan szomorúság és csalódottság ülte meg Jézus lelkét, látva, hogy szeretett népe ellene fordult, és nem akarja elfogadni Isten fiainak szabadságát. Még Isten se parancsoljon nekik.
Jézus példabeszéde minden bűnnek a dinamikáját mutatja be. Az ember Istentől kapott mindent, de nem akarja elismerni Istent urának, hanem független akar lenni. Ő akarja eldönteni, hogy számára mi jó, és mi rossz.
Nem csak a példabeszédbeli szőlőmunkásokat fenyeget ez a veszély, hanem minket is. A bűn dinamikája bennünk is dolgozik. Szívesen fogadunk Istentől minden segítséget. Elismerjük, hogy ő teremtett, és sok jó tulajdonságot ültetett belénk, de nem szívesen adjuk át a termést. Könnyen magunknak tulajdonítunk sikereket, eredményeket, dicsekszünk is, ha alkalmunk adódik, hogy mi milyen becsületesek, megbízhatók, türelmesek vagyunk, és elfelejtjük visszaadni ezeket Istennek.
Jézus ma is eljön hozzánk, szelíden, védtelenül és bízva a mi jóságunkban. Ha nem is sikerül teljesen átadni neki életünk irányítását, legalább elismerjük, hogy az övéi vagyunk.


2016-02-26


______________________________

Szent Mátyás


2016-02-24


______________________________

Kisebb testvér


2016-02-23


______________________________