Gondolatok tízesével idő szerint csökkenő sorrendben.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |

Napi gondolatok

Ne legyünk farkasok


2016-07-08


______________________________

Kissé másképp


Mt 10, 7-15

2016-07-07


______________________________

Évközi 14. vasárnap


A 72 tanítvány szétküldéséről hallottunk az evangéliumban. Feladatuk az volt, hogy előkészítsék az embereket Jézus érkezésére. Azután küldte szét őket, miután tisztázta velük, hogy mire számítson az, aki követni akarja Jézust. Erről hallottunk a múlt vasárnap.
Hetvenkettőt küldött szét, ez jelképezi a pogány nemzeteket. A teremtés könyve szerint 72 pogány nép van. Azt jelenti, hogy minden néphez küldi az Úr a tanítványait és minket is.
Kettesével küldi, nem egyéni kezdeményezés az evangélium hirdetése, hanem a keresztény közösség munkája. Hogy ketten vannak ez a szavahihetőséget is jelenti, mert az Ószövetség azt kéri, hogy két tanú tanúskodjon valamiről ahhoz, hogy azt el lehessen hinni. Az is megvalósul tanítványaiban, amit Jézus mond, hogy ahol ketten vagy hárman az Ő nevében összegyűlnek ott van velük.
Mit kell hirdetniük? Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, nem vetniük kell, hanem aratni, azért, hogy a learatott búzából kenyér legyen. Jézus azt várja el tanítványaitól, hogy kenyérré váljanak testvéreik számára, miként Jézus élete táplálék lett számunkra. Azért küldi Jézus, hogy egyre többen legyenek, azok akik készek testvéreik számára kenyérré lenni.
Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Ezek a munkások nem papok, hanem minden megkeresztelt ember. Az ima összhangba hoz Istennel, és felismerjük a magunk hivatását. Ima nélkül nem lehet az evangéliumot hirdetni.
Úgy küldi tanítványait mint bárányokat a farkasok közé. A farkas a régi világ jelképe, amely erőszakkal akar magának igazat szerezni. A bárány pedig mindenét oda adja, miként Jézus is tette, s erre akar minket is meghívni.
Ne vigyünk se erszényt, se tarisznyát, se botot, se pénzt. Ne gyűjtsünk, amire nincs szükségünk az nem a miénk, azt adjuk tovább. Ne abban bízzunk, amink van, csak Isten szavának az erejében.
Ne köszöntgessünk senkit, ez csak azt jelenti, hogy sürgős az üzenet továbbadása. Nem illetlenségre akar Jézus tanítani minket.
Ha beléptek egy házba, így köszöntsétek az ott levőket: „békesség e háznak”. Sajnos, a mi igehirdetésünkből az emberek azt jegyezték meg, hogy tilos a válás, kötelező a szentmisére járás, és így tovább… parancsok, tilalmak halmaza született és a lényeg elmarad. Pedig a lényeg az lenne, hogy Isten meg akar hívni, arra, hogy örüljünk, boldogok legyünk. Ezt jelenti a béke, a salom.
Ne menjetek házról, házra, vagyis ne keressük, a jobb, kényelmesebb körülményeket, azt egyétek amit elétek tesznek, tiszteletben tartjuk az emberek kultúráját, szokásaikat. Csak úgy tudjuk nekik hirdetni az evangéliumot, ha elfogadjuk őket.
Persze, elutasításokban is részük lesz a tanítványoknak. „A port is rázzátok le a lábatokról” mondja Jézus. A zsidók mikor pogány földről hazatértek Izrael földjére mindig lerázták a lábukról a pogány port. A világgal való találkozásban a pogány élet pora ránk is rakodik. Mikor ismét az Úrral vagyunk, ezeket igyekszünk lerázni magunkról. Isten erejével megyünk, eltapossuk a gonosz erőket, és Isten lesz életünk legnagyobb öröme.

2016-07-03


______________________________

Szemébe nézni


2016-07-01


______________________________

Évközi 13. vasárnap


Az evangéliumokban Jézus, Galileában kezdte meg nyilvános működését, majd Jeruzsálembe ment fel, és ott tevékenykedett haláláig. Lukács evangéliumában a Galileából Jeruzsálembe vezető út eseményeit tíz fejezeten át olvashatjuk. Ennek első része a mai evangéliumi szakasz.
Jézus maga előtt küldi tanítványait, hogy felkészítsék az embereket akikhez megy, az Ő fogadására. Ma is ez a feladatunk nekünk Jézus tanítványainak, nem a magunk ügyességét kell fítotktatnunk az emberek előtt, nem minket kell csodáljanak, dicsérjenek, szeressenek, hanem abban segítjük őket, hogy Jézust be tudják fogadni.
A tanítványok bemennek Szamaria egyik városába. Szent Lukács evangéliumában, a szamaritánusok általában pozitív szerepet töltenek be. Itt mégis elutasítják Jézust mert Jeruzsálembe tartott. Ez azért történt mert a tanítványok tévesen mutatták be Jézust. Azt hitték, hogy Jézus azért megy Jeruzsálembe, mert a zsidó vallást akarja megerősíteni és mindenki másra rá kényszeríteni. Abból is látszik, hogy mennyire téves elképzelésük van Jézusról, hogy Isten büntetését akarják lehívni a szamaritánusokra. Azt hitték, hogy Jézus mindenkit le kell, hogy győzzön és ellenségeit megbüntesse, Jézus azonban senkit nem kényszerit. Tanítványai életükkel vonzanak másokat Jézushoz, nem erőszakkal, fanatizmussal. Az apostolok cselekedeteiből megtudjuk, hogy később, mikor Fülöp apostol a szamariaiak közé ment Jézust hirdetni, azok örömmel fogadták az evangéliumot.
Ezután, három személlyel találkozunk, a mai evangéliumi szakaszban, akik Jézust akarják követni. Az elsőt arra figyelmezteti Jézus, hogy ne számítson egy kényelmes életre, ha őt követi. Ha Jézust elutasították, neki is bőven lesz része hasonló élményekben.
A másodikat arra figyelmezteti, hogy a régi életmóddal, szokásokkal tudjon szakítani. Ma is sokan így felelnek Jézus hívására: később majd komolyabban veszem a hitemet, majd ha idősebb leszek, majd ha nyugdíjas leszek több időm lesz templomba járni. Jézus azt kéri, hogy most változtassam meg az életmódomat, ne halogassam.
A harmadikat arra figyelmezteti, hogy ne a régi dolgokat sírja vissza. A zsidók is visszakívánkoztak a pusztai vándorlás alatt az egyiptomi húsos fazekakhoz. Mi is visszavágyódhatunk az elhagyott bűnös szokásainkhoz, de előre kell néznünk Jézust követve, és arra vágyakozni ami ránk vár az Ő országában.

2016-06-26


______________________________

Keresztelő Szent János születése


2016-06-24


______________________________

Keresztelő Szent János születése


2016-06-24


______________________________

Uram, Uram!


2016-06-23


______________________________

Gyümölcseikről ...


2016-06-22


______________________________

Gonzága Szent Alajos


2016-06-21


______________________________