Gondolatok tízesével idő szerint csökkenő sorrendben.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |

Napi gondolatok

Nem csak szűk a kapu, hanem be is zárul


Az üdvösség ajándék, Isten ajándéka, de ugyanakkor gyümölcs is, a mi hűséges törekvésünk gyümölcse. Igaz, hogy nem lehet kiérdemelni az üdvösséget, érdemtelenül kegyelemből üdvözülünk, de nem a mi közreműködésünk nélkül. Nem csak szűk a kapu, hanem egy adott pillanatban bezárul, és egyesek kívül maradnak. Ami érdekes, hogy ezek a kirekesztettek nem a Jézus ellenségei, hanem azok, akik ismerték, hallgatták, vele együtt voltak, és mégis gonoszak maradtak. Akik részesültek kegyelmekben, de ők maguk nem tették meg azt, amit megtehettek volna. Mátyás királyról mondják, hogy egyszer amint kíséretében útra kelt, az egyik városban egy menettel találkozott. Egy szekéren vittek egy embert. Kérdezte, hová viszik, mire azok azt felelték, hogy akasztani, mert olyan lusta, hogy nem érdemli meg, hogy éljen. Azért nem kell meghalnia – mondta a király, - a palotámban rengeteg a száraz kenyér, egy kamra tele van vele. Oda beülhet, és eszegesse, hogy ne haljon éhen. Szóltak a szekérben fekvőnek: na hallod-e? A király megmenti az életedet, mehetsz a palotába, kenyeret majszolni. Az fel sem emelte a fejét, úgy kérdezte: meg van-e áztatva az a kenyér? Erre a király meggondolta magát. Hajtsatok tovább. Aki nem működik együtt Istennel a saját megmentése érdekében, az nem megy be a szűk kapun. Jézus nekem is felkínálja a megváltást.

0000-00-00


______________________________

A mustármagból nem cédrusfa nő


Mikor uralmakról van szó, nagy emberekre gondolunk, akik sokak felett uralkodnak hatalommal, dicsőségesen. Jézus is uralomról beszél, az Isten országáról, amely fölötte áll minden emberi uralomnak, mégis nagyon kicsi tud lenni, mint a mustármag. Az Isten országából nem a gyengeségeink, tévedéseink zárhatnak ki, hanem a gőg, a nagyravágyás. Csak az lehet az Isten országának polgára, aki mer kicsi lenni. Ez nem annak a kicsinysége, aki önmagát nem tudja értékelni. Az ilyen ember nem örvend annak, hogy kicsiny, hanem bánkódik miatta. Az igazi kicsi az, aki nem tartja megalázónak testvérei szolgálatára lenni. A mustármagból nem cédrusfa nő, nem büszke faóriás, hanem olyan bokor, amely szállásul szolgál a madaraknak. A naggyá-levés a mi esetünkben is abban mérhető le, hogy mennyire tudunk testvéreink javára lenni.

0000-00-00


______________________________

Többet ér az ember, mint a szamár


Ez az asszony jelképezi a megváltásra váró emberiséget. Beteg, görnyedt, csak a földet nézi, nem tud feltekinteni. A gyógyulása két csoportra osztotta az embereket: akik nyitottak a megváltás befogadására, és örvendenek, a meggyógyult asszonnyal együtt, és azok, akik, bár testileg nem betegek, lelkük ugyanolyan görnyedt, nem felfele, Istenre tekintenek, hanem maga elé, a szabályok terhe alatt görnyednek. Ilyen ember a zsinagóga elöljárója is. Jézus nem azt mondja, hogy a törvény balgaság, és nem kell vele törődni, hanem azt próbálja megértetni, hogy az ember javát kellene szolgálnia, és nem lehet akadály a jó megtételében. Csak többet ér egy ember, aki rászorul a segítségre, mint a szamár, vagy az ökör. Könnyebb, de nem érdemes a szabályok mögé rejtőzni, hogy ne kelljen feltekinti, és ne törődni másokkal. Magam előtt is pirulnom kell miatta.

0000-00-00


______________________________

Jézus nem törölte el a törvényeket


Nem csak Izrael népének voltak törvényei, hanem nekünk is vannak. Például az Egyháznak van törvénykönyve, rengetek törvénnyel, aztán, ha szűkítjük a kört, ott van Szent Ferenc regulája, a konstitúciók, a statútumok, a házi szabályok. Körbe vesznek a törvények. Ezek nem akadályozni akarnak, hanem segíteni abban, hogy Isten tetszése szerint éljünk. A mi üdvösségünket szolgálják.

0000-00-00


______________________________

Mi és a templomunk


- Salamon király belátja, hogy a templom, melyet épített nem elég nagy ahhoz, hogy Istent be tudja fogadni. Mégis Isten belép a templomba, mint ahogy belép a mi életünkbe. Nem a templom kövei alkotják az Isten házát, hanem Isten lakik még a kövekben is. Isten azáltal alakítja templomává, hogy belép abba. Szent Pál azt mondja, hogy Krisztus az alap, de ti építetek rá. Tehát nekünk is marad tennivalónk. Tőlünk is függ, hogy milyen lesz az Isten háza. - Zakeus esetében is Jézus akkor mondja, hogy üdvösség köszöntött e házra, amikor Zakeus tettekkel válaszolt a kegyelmi látogatásra. - Egy másik helyen Jézus a szamariai asszonnyal beszélgetve értésünkre adja, hogy eljön az idő, amikor már nem helyhez kötődve imádjuk az Istent. - Zakeus kicsi termetű volt. Minden ember alkalmas arra, hogy Isten templomának egyik köve legyen. Nem egyforma kövekből áll a templom, vannak kicsi kövek is. - Zakeus fára mászott, a Frigyláda is fából volt. A fa az Egyház képe, melyem különféle levelek vannak, azok időnként lehullnak, de a fa marad. - Zakeus felmászott a fára. Ma én is felmásznék a fejem búbjára és körülnéznék önmagamon. A templomunkat restaurálják. Előbb levelik a megrongálódott vakolatot. Ilyen munkának akarnék ma nekiállni. Legalkalmasabb eszköz erre a lelkiismeretvizsgálat. - Zakeus kicsi volt. Nagyon meg akarta ismerni Jézust. Nem gondolta, hogy Jézus meglátja őt és együtt, valami új építésébe kezdenek. Sok olyan templomot építettem, ami nem jó, amit le kellene rombolni. Fel kell másznom nekem is. A Jézussal való találkozás tud segíteni a romboláshoz és az igazi építéséhez.

0000-00-00


______________________________

Az Úr nem haragtartó


Jézus a korabeli embereket képmutatással vádolja, mert bár elég értelmesek ahhoz, hogy a természet jelenségeit megismerjék, az általa mutatott jelekből mégsem akarják felismerni, hogy ő a Messiás. Pedig szegények, nem is csoda, hogy nem ismerték fel, hisz annyira más, mint amilyen Messiást vártak. Hibásak is, meg nem is. Akárcsak mi magunk. Milyen nehezen ismerjük fel néha az „idők jeleit”, az Úr látogatásának pillanatát, de nem is csoda, hisz olyan váratlan formában van néha jelen közöttünk, hogy nem könnyű elfogadni, hogy tényleg Ő az. Jobb, ha nem állunk neki védeni az igazunkat, mert biztosan, vesztesen kerülünk az ítélet meghozatalakor. Jobb, ha már most keressük a Véle és testvéreinkkel való kiengesztelődést. Az Úr nem tud haragot tartani.

0000-00-00


______________________________

Jézus nekünk is kínálja a lángot


Jézus tüzet akar hozni a földre. A tűz világít és melegít, a körülötte lévőknek, de elemészti azt, ami táplálja a lángját. Jézus önmagával táplálja azt a tüzet, amelyet hozott. Feláldozta az életét azért, hogy mi élhessünk. Jézus követője lenni, nem jelent békés nyugalmat Isten biztonságot nyújtó árnyékában. Ugyanaz a tűz gyulladt fel az első pünkösdkor az apostolok lelkében, és nekünk is kínálja a lángját. Szeretném, hogy ma én is tudjak egy kis világosságot, egy kis meleget vinni testvéreimnek, még ha füstölögve, pislákolva is.

0000-00-00


______________________________

Tényleg keveset kaptam?


Aki sokat kapott, attól sokat követelnek. Ezek szerint jobban jár, aki keveset kapott, mert attól nem fognak sokat követelni. De tényleg jobban jár? Amikor a magam kényelmét keresem, megelégszem annak megtételével, ami "kötelező", ahelyett, hogy jól érezném magam, egy fajta szomorúság vesz erőt rajtam, mint a madarat, amely nem bírja a kalitkát. Isten arra teremtett, hogy szárnyaljak, hogy a bennem feszülő erőket felhasználjam. Ha magamat másokhoz hasonlítom, lehet az a benyomásom, hogy én egyik-másiknál kevesebb adottsággal rendelkezem, de ha számba veszem, mi mindennel megáldott az Úr, be kell vallanom, hogy nagyon sok kegyelmet felelőtlenül parlagon hagyok.

0000-00-00


______________________________

Merjünk bárányok lenni!


Furcsa módon lelkesíti Jézus a tanítványait. "Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé." Micsoda kilátás...! És még ne is vigyenek magukkal semmit, amivel védekezzenek, ami egy minimális biztonságot nyújthatna... Azért szép dolgokat is ígér nekik: meggyógyítanak betegeket, hirdetik a békét. Jézus születésekor az angyalok is békét hirdettek. A maguk érdekében semmit, hadd gondoskodjon róluk az, aki küldte őket, de mások számára olyanok lesznek, mint Isten angyalai. Ha túlságosan önmagunkkal törődünk, eltűnik az egésznek a varázsa és közönségessé válik.

0000-00-00


______________________________

emlékezzünk a halálra, vagy inkább az örök életre


Jézustól valaki azt kérte, hogy segítsen egy örökösödéi ügy megoldásában. Furcsának találom, hogy elutasította a kérést, hisz annak idején Mózes naphosszat hallgatta, az egymással vitában állókat, és igyekezett igazságot tenni. Jézus miért utasítja el a kérést, hisz azt mondjuk a hiszekegyben, hogy eljön ítélni élőket és holtakat. Itt azonban van agy jelentéktelennek tűnő részlet. Nem ketten jöttek hozzá, hogy tegyen igazságot, hanem az egyik, aki meg volt győződve a maga igazáról, arra akarta kérni Jézust, hogy a testvérét győzze meg, vagy kötelezze arra, hogy megossza vele az örökséget, tehát, hogy álljon az ő pártjára. Jézus azonban senkit nem kötelez, nem kényszerít semmire. Ám mégis ajánl egy megoldást: ha mindketten szabadokká válnak a kapzsiságuktól, és olyan értékek felé fordulnak, amelyeket nem veszítenek el, amikor meghalnak, eltűnik a közöttük felmerülő nézeteltérés is. Emlékezzünk a halálra, vagy inkább az örök életre, és életünk megváltozik.

0000-00-00


______________________________