Gondolatok tízesével idő szerint csökkenő sorrendben.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |

Napi gondolatok

Nem tudunk elég gonoszak lenni


Miért haragszik Jézus ennyire az írástudókra? Azért, mert ők ismerik az írásokat, mégsem ismerik fel Jézusban a Messiást. Nem tévedésből, nem tudatlanságból. Jézus nem haragszik azokra, akik tévednek, akik tudatlanságból vétenek, akik gyengék, de haragszik azokra, akik úgy tesznek, mintha nem ismernék fel, hogy ne kelljen elfogadják, mert ragaszkodnak ahhoz, ahogy élnek, nem akarnak változást. Könnyű felismerni a múltbeli hibákat, és síremléket készíteni a megölt prófétáknak, de nehéz a ma prófétáira hallgatni. Jaj nektek – mondja Jézus. Jaj nekünk is, ha nem akarjuk felismerni, hogy Jézus mit szeretne megváltoztatni a mi életünkben. Jaj nekünk, de talán mégse. Zakariás, az utolsó próféta is azt mondta, amikor megölték. Jaj nektek, mert Isten számon kéri ezt rajtatok. Jézus azonban a kereszten így imádkozott: bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Olyan mérhetetlen az Úr Jézus nagysága, hogy fel sem fogjuk, milyen nagy rosszat teszünk, amikor elutasítjuk Őt. Épp ezért nem tudunk annyira gonoszak lenni, hogy ne akarna megbocsátani nekünk.

0000-00-00


______________________________

Lenni vagy látszani


A zsidó tisztátalanná vált attól, hogy ha megérintett egy halottat, sőt, még ha a sírra rálépett is. Ha azonban a sírt nem gondozta senki, egy idő után már nem tudta senki, hogy ott sír van, és akik arra jártak, tudtukon kívül tisztátalanok lettek. Ezekhez hasonlítja Jézus a farizeusokat. Vallásosoknak látszanak, de belül romlottak, és megfertőzik azokat is, akikkel találkoznak. Jézus arra hívott meg minket, hogy az evangéliummal „fertőzzük” a körülöttünk élő embereket. Tudnunk kell, hogy minden találkozás valamilyen hatással van a résztvevőkre. Vagy épít, vagy rombol. Akik velünk találkoznak, azt gondolják, azt feltételezik, hogy imádságos, Istennek élő szerzetesek vagyunk. Ha nem így lenne, ilyen elrejtett sírokhoz lennénk hasonlók, amely úgy árt az embereknek, hogy azok észre sem veszik. Jézus nem bűntudatot akar ébreszteni bennünk, hanem ösztönözni a még hitelesebb, még igazibb életre. De ha nem is sikerülne ez egyhamar, legalább ne szigorkodjunk egymással, másokkal, olyan dolgokat várva el tőlük, amelyeket mi magunk sem tudunk vinni. Jézus, isteni életre hív, de ugyanakkor emberségre szólít fel egymás iránt.

0000-00-00


______________________________

A jótettek megtisztítanak


Jézus nem mos kezet, jelezve, hogy más dolgok szorulnak megtisztításra: a szív, a lélek, a gondolatok, érzelmek, vágyak, akarat, a hit. A farizeusokkal azért ütközik Jézus folyton, mert a vallásosságuk külsőség, hiányzik belőle a tartalom. Nem az a baj, hogy szabályokat tartanak meg, hanem, hogy a szabályok mögött nincs személyes önátadás, tartalmatlanok. Mint néha az én térdhajtásom, keresztvetésem, amit megszokásból végzek, de nem jelent semmit számomra. Isten a belsőt nézi. De hát mit tehetek? Törekvésem sokszor szélmalomharcnak bizonyul. Lukács evangéliuma arról szeretne meggyőzni, hogy bűnösök vagyunk, és rászorulunk Isten irgalmára. Érdekes, amit Jézus ajánl hallgatóinak, akik bármennyire törekszenek, úgy sem elég jók, szentek, tiszták. Tegyenek jót azokkal, akik rászorulnak, és tisztákká válnak. A másokhoz való jóságunk fog megtisztítani minket. Kezdjük egymással.

0000-00-00


______________________________

Azért felelek, amit én kaptam


Jónás egyedülálló próféta. Annyira hitt az általa hirdetett isteni üzenet hatékonyságában, hogy nem akart Ninivébe menni, mert hitte, hogy meg fognak térni a szavára és Isten nem pusztítja el őket. Úgy is történt. Csak néhány szót szólt, és máris a város lakói mind bűnbánatot tartottak. Ezzel szemben a választott nép nem egy prófétát kapott, hanem maga Isten jött közéjük, csodákkal támasztotta alá szavainak igazát, a nép mégsem hallagtott rá. Aki több kegyelmet kapott Istentől, azt nagyobb felelősség terheli. Nem azt akarom nézni, hogy másoknak milyen jól megy, mintha Isten jobban szeretné őket, mint engem, hanem számba akarom venni, hogy engem milyen jó dolgokkal áldott meg az Úr, és, hogy hogyan használom őket, hogyan válaszolok a kapott kegyelmekre?

0000-00-00


______________________________

Együtt ünnepelni


Akinek nincs öröm a szívében, nem tud ünnepelni, nem tud részt venni mások örömében, nem is beszélve arról, hogy nem tud részt venni mások szenvedésében sem. Ne rontsd el barátod örömét, mert nem ő fog elvesíteni téged, hanem te fogod elveszíteni őt. Jézus mindenkit meghív a menyegzőjére, de elvárja, hogy aki elfogadta a meghívást, az ne éljen vissza ezzel. Ha érdemtelenül is hívtak meg, idejében meg kell térnünk, hogy ne zavarjuk meg a menyegzőt. Hagyjunk fel az olyan életmóddal, amely nem felel meg a meghívónak. Fr. Albert

0000-00-00


______________________________

Rózsafüzér királynője


A mai ünnep látszólag Máriáról szól, akit ma rózsafűzér királynőjének nevezzük. Máriát mindenféle királynőnek szólítjuk, pedig a rózsafüzérnek nincs királynője… rózsafüzéres királynőnk, talán ez a mondanivalója. Tudjuk, hogy ez nem csupán ennek az egyszerű imaeszköznek az ünnepe, hanem egy csata győzelmére való emlékezés. Egyesek imádkoztak, mások harcoltak. A győzelmet Istennek tulajdonították, aki a rózsafűzért imádkozók imáját meghallgatta. A csíksomlyói búcsúra is emlékeztet bennünket … a gonosz elleni küzdelemre, ahol az emberi erőfeszítés gyengének bizonyulna, az Isten ujja nélkül, amely kiűzi a gonoszt. A rózsafüzér, ez az egyszerű ima jelzi, hogy gyengék, tehetetlenek vagyunk, de Isten képessé tud tenni a győzelemre, válaszként a mi gyarló imáinkra. A bennünk, köztünk néha megjelenő kis gonosz-fiókák ellen is ez segít. Gyenge imánkkal az erős Istent hívjuk segítségül.

0000-00-00


______________________________

Jó barátomat kérem


Úgy szoktuk érteni Jézus szavait, hogy kitartóan imádkozzunk, ha valamire szükségünk van, míg Isten meg nem hallgatja kérésünket. A mai példabeszédben van egy jelentéktelen részlet: aki elmegy kenyeret kérni, nem önmagának kéri. Vendége érkezett, és annak akar enni adni. Bizony gyakran feltárják testvéreink a nehézségeiket, gondjaikat, és mi tehetetlenül hallgatjuk. Szeretnénk segítségére sietni, de nem tudjuk hogyan. Ilyenkor szegénynek érezzük magunkat. Igazából ez az a szegénység, amely húsba vág, de áldássá válik, ez a Szent Ferenc szegénysége: az eszköztelenség. Nincs semmink, mindent Istentől várunk. De ezt csak akkor tapasztaljuk meg, amikor már nem a magunk dolgaival vagyunk elfoglalva, hanem testvérünk terhét is hordozzuk. A szegénységünk imádságra indít. Érette kérjük az Istent, a mi jó barátunkat. A Szentlélek, akit megad azoknak, akik kérik, megtanít, hogy mit tehetünk testvérünkért.

0000-00-00


______________________________

Taníts imádkozni!


Az evangéliumok kiemelik, hogy Jézus szeretett csendben elvonulni imádkozni. Az ember mintha az imában találna igazi önmagára. Mindig tisztelték az emberek azt, aki képes imádkozni. Szent Ferencről is leginkább ez maradt meg a testvérek emlékezetében. A ferences szentélyek mindenütt azokat a helyeket őrzik, ahol Ferenc imádkozni visszavonult. Ellenben nem egész világos, hogy ere miért volt szüksége Jézusnak, ha ő és az Atya egy? Jézus mindenben magára vette az emberi természetet, tehát neki is szüksége volt csendre, összeszedettségre, figyelésre, és erőfeszítésre, hogy imádkozni tudjon. Nem is azon csodálkozom, hogy Jézusnak miért volt szüksége minderre, hanem inkább azon, hogy miért nem tekintem eléggé mindezt önmagam számára is szükségesnek, nélkülözhetetlennek, hogy ne üresedjek ki teljesen, hogy ne váljak gépemberek gépszolgájává. Csak akkor kérhetem én is az Urat, hogy tanítson meg engem is imádkozni, ha Vele együtt keresem a külső és belső csendben az Atyát.

0000-00-00


______________________________

Szent Ferenc


Szent Ferencre emlékezünk, de nem úgy, hogy egyszer volt egy Szent Ferenc. Az ő lelkiségének mondanivalója van ma is. Olyan társadalomban élünk, amely képesnek érzi magát a megvalósításra, de nem tudja, mit valósítson meg. Hiányzik a reménye. Szent Ferenc azt üzeni, hogy az igazi fejlődés nem a technika fejlődését jelenti, hanem a nemes érzéseket. Szent Ferenc azt üzeni, hogy a teremtett világot ne meggazdagodás forrásának tekintsük. Minden teremtmény testvérünk, nővérünk, ezért szeretettel, együttérzéssel, elfogadással forduljunk feléjük. Nem a gazdasági intézkedések fogják megmenteni a társadalmat, hanem a lélek, a lelkiség. De mielőtt másokkal akarnánk megismertetni Szt. Ferenc lelkiségét, magunk között engedjük élni a ferences lelkiséget: nem az a fontos, hogy ki a nagyobb, vagy jobb. Jellemezzen a közösbe tétel, a kommunikáció, az együtt ünneplés, az együtt alkotás. Ezzel teszünk a legnagyobb szolgálatot a mai társadalomnak is.

0000-00-00


______________________________

Szt. Ferenc tranzitusa


Szent Ferenc halálára emlékezünk, mégsem a gyász üli meg a lelkünket, hanem az ünnepi hangulat, egy fajta méltóságteljes öröm. Miből származik ez? Abból, ahogy Szent Ferenc meghalt. Nem úgy, mint a sztoikusok, akik próbálták a halált közönnyel fogadni. Nem a csalódottság, az elkeseredés vitte a sírba. Szerette az életet és félt a haláltól. A Naphimnuszában olyan elemeket szólít meg, amelyektől az emberek féltek. Ferenc őket akarja megszelidíteni, testvéreinek, nővéreinek tekinteni. Így került utolsóként a halál is a sorba, aki elől élő ember el nem futhat, akitől valóban rettegnie kell annak, aki a bűnt, a saját akaratát választotta, de boldogok azok, akik megadták magukat Isten szent akaratának. A második halál nem fog fájni azoknak. Ebben foglalja össze Ferenc azt, ahogy ő meghalt. Ez teszi ünneppé az ő halálát. Nem akkor halt meg valójában, hanem már jóval előbb. Az első halála akkor volt, amikor sikerült átadnia magát Istennek, hogy általa csodálatos dolgokat valósítson meg, ha akar, és aztán félre tudott álni, nem tekinteni sajátjának azt, amit Isten általa megvalósított. Amikor befejezte a feladatát, félre tudott állni a rend vezetésétől, le tudott mondani saját ideális elképzeléseiről. Ne olyan legyen a kisebb testvérek élete, amilyennek ő megálmodta, hanem, amilyennek Isten akarja. Ezért akarta, hogy a legszegényebb körülmények között haljon meg, meztelenül a földre fektessék, mint akinek senkije és semmije nincs. Ma ezt akarjuk megtanulni tőle. Megszelidíteni a halálunkat, mely hamarosan eljön azzal, hogy lehetővé teszek Istennek, hogy általam cselekedjen, nem gátolom meg őt kényelmességemmel, önmagam féltésével, és amikor már nem vagyok elég alkalmas a feladataim végzésére, félre tudjak állni, visszadva Istennek mindazt a szépet és jót, amit általam cselekedett, hogy mások által folytatni tudja munkáját.

0000-00-00


______________________________