Gondolatok tízesével idő szerint csökkenő sorrendben.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |

Napi gondolatok

A befejezetlen az örökre mutat


A mai evangéliumban Jézus arra emlékeztet, hogy a világ Istennel kezdődik és Vele ér véget. Minden időben vannak hamis próféták, háborúk, forradalmak, földrengések, éhínség, járványok, de ez még nem jelenti, hogy itt a vég. Az evangéliumi szakaszt befejezetlennek érezzük. így érthetetlen marad.
Egy csomó érthetetlen dolog van az életben, köztük Jézus szenvedése halála, a vértanúk szenvedése, halála, a mi életünkben is annyi minden van, melyek szenvedést okoznak, és aminek nem látjuk az értelmét. A mi életünk nem érhető, ha nem beszél az örök életről, és ha nem afelé tartunk, befejezetlen marad.

2011-11-22


______________________________

Szűz Mária bemutatása a templomban


A templom perselyébe illett tenni, nem csak azért, hogy ezzel a templomi szertartások kiadásait állják, vagy, hogy az összegyűlt pénzből segítsék a szegényeket, az árvákat és az özvegyeket, hanem ezzel kifejezték, hogy mindent Istentől kaptak, mindenük Istené. A gazdagok adománya, bár jelentős összeg lehetett, mégis csak jelkép maradt, míg az özvegy igazából kifejezte, hogy mindene az Istené. Az Úrnak nem kell sokat, vagy keveset adni, hanem önmagunkat, hisz az övéi vagyunk.
Nem tesz mást ez az özvegy, mint azt, amire mindenkit meghív Isten: hogy viszonozza az ő szeretetét.
Ma Máriára emlékezünk, aki teljesen Isten szolgálatába akart állni. Mi is sorba álltunk, hogy odaadjuk az Úrnak az életünket. A ruhánk, a nevünk, az életformánk ezt fejezi ki. Kérjük a kegyelmet, hogy ne csak jelkép maradjon mindez, hanem egyre inkább a valóságot fejezze ki, hogy viszonozni tudjuk a kapott szeretetet.
Nem az a fontos, hogy mennyit érek, hanem, hogy mennyire adom oda magam.

2011-11-21


______________________________

Krisztus Király, akivel egységben vagyunk


Minden embernek vannak életelvei, melyekben meghatározza, hogy hogyan szeretne élni. Ám az, ami értelmet tud adni az én életemnek nem lehet egy tárgy, mert az nem rendelkezik dinamizmussal, nem él. Csupán két személy között jöhet létre az a kapcsolat, ami aztán a közöttük való közösséget eredményezi.
A mai evangéliumban is láthatjuk, hogy Jézus nem minden emberrel bánik egyformán. Akik nincsenek egységben Krisztussal, azokhoz nem viszonyulhat ugyanúgy, mint azokhoz, akik egységben vannak Vele.
Dicsérjük az Urat, mi, akik keressük a Véle való egységet, mert ő felemel, amikor elesünk, és életet ad nekünk, akkor, amikor haldoklunk.
Fr. Iustinus

2011-11-20


______________________________

33. vasárnap


A liturgikus év vége arra emlékeztet bennünket, hogy amiként eltelt ez az év, úgy fog az életünk is véget érni. A mai evangéliumban Jézus azt üzeni nekünk, hogy dolgoznunk kell az örök boldogságunk eléréséért, mert el fog jönni az Úr, és számon kéri az Istentől kapott képességeim használatát. Próbáljuk legyőzni az Istentől való félelmünket, mert a félelem elássa a talentumokat és akadályozza a szeretet útját.
Fr. Daniel

2011-11-13


______________________________

Talál-e hitet?


- Hittel kérni azt jelenti, hogy már mielőtt megkaptam volna, már hiszem, hogy meg fogom kapni, amit kérek. Mégis, mint a gyermek, aki az édesanyjától kér, bár azt is tudja, hogy kérés nélkül is meg fogja kapni, amire szüksége van, mi is szüntelenül kérünk Istentől. Mit szoktam kérni? Néha azt veszem észre, hogy nem kérek semmit, mert Isten jobban tudja, hogy mire van szükségem, mint én magam. Tudatosítanom kellene mégis, hogy mire van szükségem, mire van szüksége a környezetemnek, és kérve ismerem ezeket fel.
- Itt Jézus nem azt mondja, hogy Jézus a mi szeszélyes kéréseinket fogja teljesíteni, hanem, hogy igazságot szolgáltat.
- Az igazság az ember alapvető igénye. A keresztény nem foggal-körömmel harcolja ki a maga igazságát, hanem Istentől kéri. Mikor eljön, akkor is fogunk még bízni ebben?
- Volt, hogy kértem ezt-azt Istentől, és ő meg is adta nekem. Szégyellek is kérni, mert jóságában mindig megadja, amit kérek. Ritkábban jut eszembe hálát adni.
- Örülök, amikor valaki arra kér, hogy érette imádkozzam. De még inkább annak örvendek, ha együtt imádkozhatunk. Így növekszik mindkettőnk hite.
- Ha csak akkor imádkozunk, amikor szükségünk van segítségre, az ima a gyengék eszköze marad, akik nem tudják maguk megoldani a problémáikat. A szüntelen, éjjel-nappal imádkozás, amelyről Jézus beszél, a véle való elszakíthatatlan kapcsolatot jelenti. Ő az én életemnek a központja. Ha ez nincs meg, akkor az imánk csak üzletelés Istennel. Ez az a hit, amelyet találni szeretne Jézus, amikor eljön. Ezt jelenti az igazság is, amelyet Isten megad azoknak, akik kérik. Azt, hogy rendben, a maga helyén van az életem. Nem egy igazságtalan helyrehozatala az igazság, hanem hogy ott vagyok, ahol a helyem. Az én helyem pedig Istennél van.
- A hit és a bizalom ugyanazt jelenti. Hinni Istenben azt jelenti, hogy benne bízva élem az életem, akkor is, ha nem mindig fogalmazok meg kéréseket.
- Szeretettel szemlélni a valóságot. Ez állandó odafigyelést jelent, ez számomra az állandó ima.
- Azt tapasztalom, hogy ha a döntéseimből kizárom az Urat, akkor követem el a legnagyobb hibákat. Hinni benne, azt jelenti, hogy vele együtt tenni a dolgokat. Ő szívesen segít, de rám is szükség van.

2011-11-12


______________________________

Hol?


Váratlanul érkezett a pusztulás az emberekre Noé idején. Élték az életüket, mintha örökké élnének. Hasonlóképp Szodoma és Gomora lakói. Felkészületlenül érte őket a pusztulás. Ezek régi események, de Jézus azt mondja, hogy hasonlóképp fogunk mi is járni az ő eljövetelekor.
Hogyan lehet kellőképp felkészülni? Jézus azt ajánlja, hogy ha már hibátlanok nem lehetünk. Adjuk oda az életünket, és ez megment minket.
Aztán egy furcsa kérdést tesznek fel: hol Uram? Mikor az ember azt sem tudja, mit nem ért, furcsa kérdést tesz fel. Jézus azonban így is érti. Hol kell odaadni az életünket? Mit kell tennünk, hova mennünk, hogy nem érjen felkészületlenül a pusztulás, hogy azok közé tartozzunk, akiket felvesznek, akik megmenekülnek? Jézus maga a hulla, aki maga köré gyűjti a sasokat, a dögkeselyűket, amelyek belőle táplálkoznak. Csak a véle való kapcsolat tud megmenteni, mint ahogy Noét, vagy Lótot az Úrral való kapcsolat mentette meg. Ne engedjük, hogy a mindennapi megszokott dolgok megakadályozzanak az Úr keresésében.

0000-00-00


______________________________

Isten országa közöttünk van


Egy ünnepélyes eseményre számítottak a farizeusok, amelynek keretében kikiáltják Jézust királynak. Összegyűlnek majd a nép vezetői és ünnepélyesen elismerik, hogy Jézus a Messiás, miként annak idején elismerték, hogy Dávid a királyuk, felkenték és szövetséget kötöttek vele.
Jézus azonban másfajta országról beszél, amely közöttünk van, anélkül, hogy feltűnést keltene. Ez pedig maga Jézus Sajnálni fogja a választott nép, hogy nem ismerte fel, és máshol kereste, mert nem lesz több eljövetele csak a végső, amikor már nem ennyire rejtett formában fog eljönni, hanem, miként a villámlást mindenki látja, mindenki fel fogja ismerni Jézusban a világ Urát.
Számunkra is rejtett az Isten országa. Nem bennem, vagy benned van. Nem az Istennel való bensőséges találkozása kulcsa az Isten országának, bár az is nélkülözhetetlen, hanem a közöttünk lévő kapcsolat. Hálát adok Istennek azért, hogy bár nem életünk legnagyobb vágya volt, hogy ezekkel az emberekkel éljünk egy közösségben, mégis szeretetben tudunk együtt lenni. Jó látni, hogy akik közénk jönnek, megéreznek valamit a közöttünk jelenlévő Isten országáról.

0000-00-00


______________________________

A Lateráni bazilika


Az ember mindig láthatóvá, érezhetővé akarta tenni Istent, még ha tudta is, hogy Isten láthatatlan. A választott nép is templomot épített, hogy ott lakjon közöttük az Isten.
Számunkra a templomnak mélyebb jelentése van. Az a hely, ahol találkozunk egymással, azok, akik Krisztushoz tartozunk. Itt ünnepeljük együtt Isten szent titkait. Számunkra is jelkép a templom. A Krisztusban hívők közösségét jelképezi. Csak köveket látunk, de a világon elterjedt egyház élő templomára emlékeztet minket.
Ma a romai Lateráni bazilika felszentelésére emlékezünk. Minden keresztény templom anyjának nevezzük. Szeretjük Egyházunkat, bár látjuk a gyengeségeit is, mert Jézus is szereti, és mert tagjait elvezeti az üdvösségre.

0000-00-00


______________________________

Boldog Duns Scotus János


Ma Jézus az Isten iránti teljes engedelmességre tanít. Persze, nem olyan engedelmességről van szó, ahogy mi engedelmesen teljesítjük a napi programot. Ezzel az engedelmességgel könnyű visszaélni. Teljesítem, amit előírtak, aki kötelező, aztán pedig visszatérek ahhoz, a magam dolgaihoz, és azt teszem, amihez kedvem van. A Jézus-féle engedelmességben nincs előre leszögezett program, hanem néha olyan spontánul változnak a dolgok, a tennivalók, hogy nem győzzük követni. Semmit sem lehet előre tudni, ezért állandóan figyelni kell az újabb utasításokra. Csak egy biztos, hogy az Úr vezet, és úgy a legjobb, ahogy ő akarja. Nem az a fontos az Úr szemében, amit megvalósítunk, hanem ahogy válaszolunk az Ő felszólítására. Az a fontos, hogy az ő akarata vezessen. Ő nélkülünk mindent megtehet, de mi nélküle semmit sem tudunk tenni, ezért vagyunk haszontalan szolgák. Az engedelmességünk azonban értéket kölcsönöz nekünk, mert összekapcsol Istennel, és részünk lesz az Ő istenségében.
Ide kapcsolható Boldog Duns Scotus tanítása: a filozófia nem képes meghatározni az ember létének értelmét, mert az ember létének csak Isten ad értelmet.

0000-00-00


______________________________

Nem a testvérünkkel kell hadakoznunk


Néha az evangélium jóságos, irgalmas Istent állít elénk, aki a bűnösöket keresi, ünnepel ha megtér egy közülük, máskor meg hajthatatlanul szigorú, azt is elveszi amije van annak, aki nem törekedett eléggé, kizárja a méltatlannak bizonyulókat. Itt azonban egymás mellett találjuk a két egymásnak ellentmondó viszonyulást. Aki megbotránkoztat másokat, az nem érdemel irgalmat. Durva képet használ Jézus: követ kötni a nyakára és a vízbe dobni, kíméletesebb lenne vele, mint amilyen büntetés vár rá. Ugyanakkor mi bocsássunk meg újra és újra annak, aki ellenünk vét. Persze, a megbocsátás feltétele az, hogy megbánja a tettét az, aki vétkezett. Isten is szívesen megbocsát annak, aki vétkezett, de aki botránkoztat, nem egyszer hibázott, hanem folyamatosan ezt teszi. Ugyanaz, mint a Szentlélek elleni bűn, amire nincs bocsánat. A botránkoztató vétke azért is nagyobb, mert nem csak önmagát tartja távol Istentől, hanem másokat, a kicsiket, a gyengébbeket is.
A legnagyobb botrány, amivel másoknak árthatunk, ha közöttünk nincs békesség, ha ellenségesen viszonylunk egymáshoz. A kiengesztelődés, a megbocsátás a legjobb gyógyír erre. Makariosz mondása jusson eszünkbe: ha a testvéred megbántott őrizd a nyelvedet, hogy ne szóljon hozzá haraggal. Emlékezz, hogy testvéred ő neked, és hozzád hasonlón Isten képmása, akit a közös ellenség fenyeget.

0000-00-00


______________________________