Gondolatok tízesével idő szerint csökkenő sorrendben.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |

Napi gondolatok

Tényleg akarom tudni Isten akaratát?


Jézus tanításával és tetteivel szemben az írástudóknak látszólag az volt a gondjuk, hogy ki adott neki engedélyt. Nincs felkészültsége, diplomája, nem tanulmányozta az iskolában a Tórát, nem tanítványa egy híres mesternek, hanem egy közönséges kézműves fia. Nem lehet hagyni, hogy minden dilettáns értelmezze Isten akaratát. Látszólag jogos kérdésük mögött azonban az van, hogy nem akarják megtudni, mit kér tőlük Isten.
Jézus azonban nem hagyja magát igazoltatni, mert ő egyedül az Atyának engedelmeskedik. Nyilvánvalóvá teszi a rozsszándékot, amely a kérdésük mögött rejtőzik. Nem hittek Jánosnak, bár tudták, hogy Isten küldte, tehát nem fognak hinni Jézusnak sem, ezért nem is érdemes válaszolni nekik.
Ha világos számomra, hogy Isten mit vár el tőlem, de úgy teszek, mintha nem tudnám, mintha nem értettem volna meg, akkor nem várjam, hogy válaszoljon a további kérdéseimre.

2011-12-12


______________________________

Harmadik gyertya


Ha nincs meg bennünk az öröm, a derű, akkor nem felszabadult, feszülten él, az arcán, a mozdulatain látszik a feszültség. El lehet rontani is egymás örömét. Ne csak mi akarjunk tehát örülni, hanem nyissuk ki a kapuinkat, adjunk lehetőséget másoknak is az örömre.
Fr. Mátyás

2011-12-11


______________________________

Felismerni Illést


Malakiás próféta jövendölésére hivatkoznak, amikor megkérdik, hogy mikor jön el Illés, mert azt mondja a jövendölés, hogy Illés eljön és elkészíti a Messiás számára az utat. Gábor főangyal Zakariásnak tudtára adja, hogy a fiában Illés szelleme fog működni. Eljött Illés, nem ugyanaz az ember, de az, aki elkészíti az utat a Messiás számára, az Illés. Ám nem ismerik fel, úgy bánnak vele, mint ahogy a Messiással fognak bánni. Őt sem ismerik fel, őt sem fogadják el. Jézusnak a hozzánk való ellátogatását is valamiképp Illés készíti elő.
- Van valami ezekben a jövendölésekben, ami megragadja az embert. Vágyunk arra, hogy valaki ígérjen valamit, és az beteljesedjék. Az emberek magukban őrzik ezeket a jövendöléseket, ígéreteket, mint a reményt. A hit nem születik csak úgy magától, vannak, akik azt előkészítik. Ezért értelmetlen azt hinni, hogy valakit semlegesen lehet nevelni és ő majd 20 éves korában eldönti, hogy hisz, vagy nem. Illések mutatnak nekünk utat példájukkal, azzal, ahogy ők hisznek.
- Nem tudom, hol tartanék, ha nem lettek volna a szüleim, azok, akik hitükkel előkészítették az én hitemet.
- Zakariás akkor némult el, amikor nem tudta elfogadni, hogy az ő fia az Illés szerepét tölti be, és Illés volt az, aki megnyitotta az ajkát, hogy dicsőítse az Istent.
- A társaimtól, másoktól érkező jelzésekre lehet, hogy néha nem megfelelőn reagálok, mert nem ismerem fel bennük a segítőszándékot.

2011-12-10


______________________________

János, vagy Jézus?


Eljött János, aki lemondott az élet örömeiről, hogy emlékeztesse az embereket a megtérés sürgősségére. Az emberek megcsodálták, de nem hallgattak szavára. Jézus ezzel szemben, részt vett lakodalmakon, ünnepi lakomákon, evett és ivott másokkal együtt. Együtt ünnepelt az emberekkel, meghívva őket a nagy ünneplésre Isten országában. Őt borissza és falánk embernek mondták, aki a bűnösökkel barátkozik.
Mi melyik fajta üzenetet közvetítjük mások felé? Úgy tűnik, mintha egy szomorú, merev Istent akarunk megismertetni, aki ragaszkodik a szabályokhoz, és ellen van a boldogságunknak.
Talán elérkezett az ideje annak, hogy megtanuljunk együtt örülni, együtt ünnepelni, tudva, hogy az örök élet egy nagy ünneplés lesz, ahol egymásnak, barátainknak az élet szépségének fogunk örülni.

2011-12-09


______________________________

Szeplőtelen Szűz


Isten már több ízben meglátogatott idősebb házastársakat, és csodás módon fiúval ajándékozta meg őket, jövőt biztosított számukra. Ilyen volt Ábrahám és Sára, majd Zakariás és Erzsébet.
Most, az idők teljességében egy szűzhöz jön el, és fiút ajándékoz neki is, de itt önmagát ajándékozza, ő maga lesz a gyermek, az emberiségnek adva igaz jövőt. Meghaladja az ember minden elvárását. Ezért is utasítja el az ember, mert nem tudja elhinni, milyen nagy ajándékot kapott.
Mária szeplőtelen fogantatása, és szüzessége jelzi, hogy az ajándék Isten legtisztább ajándéka, rendkívüli, egyedi kegyelem. Mária szüzessége ugyanakkor jelzi az ember nyitottságát, kiüresedését, hitét, amellyel befogadja a végtelen Istent.
A mi nyitott lelkünk, bizalom-teli hitünk által tud ma is Isten belépni a mindennapi életünkbe.

2011-12-08


______________________________

Könnyű teher


Isten lehajol a fáradtakhoz, a görnyedezőkhöz. Maga Jézus Isten leereszkedése a fáradt emberhez. Aki nagynak, erősnek akar látszani, az nem tudja Őt befogadni. Merni kell kicsinek lenni, mert a kicsinyeken keresztül akarja Isten eljuttatni mindenkihez a megváltást. Jézusnak sikerült a legkisebbnek lennie, ő szelíd és alázatos. Mit is jelent kicsinek lenni? Nem azt , hogy magamat lebecsülöm. Aki magát állandóan becsmérli, és mindenre alkalmatlannak mondja, az nem csak hazudik, játssza a kicsit, de magatartása mögött gőg rejtőzik. Az igazi kicsi az, aki a saját személyét háttérbe tudja tartani, azért, hogy megnyilvánulhasson Isten nagysága.
Ez az a teher, amiről azt mondja Jézus, hogy könnyű, és édes. Nem azt mondja, hogy nem teher, nem iga, hanem csupa kellemes időtöltés. Azért könnyű, és édes, mert látjuk az értelmét. Az ember sok mindent szívesen elvisel, ha tudja, miért. Jézus ad értelmet, célt az életünknek, de csak ha elég kicsik vagyunk, akkor fedezzük fel, ha nem, önmagunkban fogjuk azt keresni.

2011-12-07


______________________________

Ne bújócskázzunk!


Mit gondol Isten? Mit szeretne Isten? Jézus azért jött, hogy megmutassa, milyen az Isten igazából. Aki Jézust látja, az Istent látja, ő maga mondja ezt a legnagyobb határozottsággal.
így tudtuk meg, Hogy Isten olyan hozzánk, mint a jó pásztor a juhaihoz. Elmegy és megkeresi az elveszettet. Ezzel szemben sokszor egyes emberek számomra véglegesen elveszetteknek számítanak.
Amikor megkerül az elveszett bárány, nem veri meg, nem is szidja, hanem felemeli és visszaviszi a nyájhoz. Örül neki, nem haragszik rá. Én sokszor kegyesen megbocsátok, próbálom esetleg megérteni a testvéremet, aki hibázik, megbánt, de hogy még örülni is tudjak neki?...
Jó ezt hallani, hogy ilyen a mi Istenünk, mert olyan könnyen gondoljuk Istent kegyetlen zsarnoknak, aki szinte kárörömmel kap rajta a hibán, hogy megbüntethessen. Pedig Isten örül a mi örömünknek, velünk együtt szenved és sajnálja, ha rosszul használjuk szabadságunkat, a tőle kapott lehetőségeket, mert magunknak teszünk rosszat, magunknak okozunk szenvedést.
Ám nem elég tudni, hogy Isten ennyire jóságos hozzánk, és hogy nem akar elítélni, hanem jó, ha felismerjük elveszettségünket is, és nem játszunk Véle bújócskát, hanem engedjük, hogy megtaláljon.

2011-12-06


______________________________

Törődjünk egymással


Látva az ő hitüket... máskor a személyes hitét akarta látni Jézus annak, akit meggyógyított, itt elég volt a barátainak a hite. Miből látta a hitüket? abból, nem torpantak meg, amikor azt látták, hogy nem is olyan könnyű Jézushoz eljutni. Felmásztak a tetőre, felcipelték a hordágyon a barátjukat, felszedték a ház tetejét. Akármilyen egyszerű tető volt is, kárt tettek benne. Ha nem gyógyult volna meg a barátjuk, rajtuk röhögött volna a falú népe.
Az önzés, amikor csak a magam dolgaival törődöm, csak az foglalkoztat, ami nekem jó, vagy rossz, olyan, mint a bénulás, meggátol a jóban, meggátol az üdvösségemben. Szükségem van testvéreim segítségére, hitére, hogy Jézushoz jussak, és meggyógyuljak. Az ő önzetlenségük emel fel engem is hordágyammal együtt. Törődjünk egymással, hogy Jézusnak alkalma lehessen testünket, lelkünket meggyógyítani.

2011-12-05


______________________________

Hivatásgondozás


Jézus küldetése nem korlátozódik az ő személyére. A választott nép nagyjai is feladatot kaptak Istentől, de halálukkal az ő feladatuk véget ért, legfeljebb átruházták másra. Voltak utódaik, akik továbbvitték az elkezdett feladatot, mint Ábrahámnak Izsák, Izsáknak Jákob. Mózesnek feladatát Józsué folytatta. illés prófétának Elizeus volt az utóda. Áronnal elkezdődött a papi feladat utódlása, Dáviddal pedig a királyság utódlása.
Jézusnak azonban nincs utóda. Jézus most is folytatja feladatát, nem ér véget, és nem adja át senkinek. De számos embert, köztük minket is meghív, hogy részt vegyünk az küldetésében, vele együtt. Ez a feladat, elvezetni mindenkit az üdvösségre, amelyet nem tudunk elképzelni sem, de amelyre vágyunk. Ezt a szunnyadozó vágyat akarja Jézus felébreszteni bennünk, mindenkiben. Amikor azért imádkozunk, hogy legyenek minél többen Jézusnak munkatársai, ez az ima elsősorban minket fog jobb munkatársakká tenni, és ez fog másokat is Jézushoz vonzani. Ebben áll legfőként a hivatásgondozás.

2011-12-03


______________________________

Ha vaknak érzem magam, Jézushoz sietek


Visszaadni a vakoknak a látást, a Messiás egyik fő feladta. Már Izajás arról beszélt, hogy amikor eljön a Messiás, megnyílnak a vakok szemei és a süketek fülei kidugulnak, a sánta ugrál, és a néma örömmel kiabál.
Jézus nem egy csodatevő varázsló. Nem azért tesz csodákat, hogy csodálkozzanak, hanem, hogy a csodák által felismerjék, hogy kicsoda ő. A Szt. János evangéliumában Jézus meggyógyítja a vakon születettet, az a vallatóinak azt válaszolja: amióta a világ világ, sosem lehetett hallani, hogy valaki egy vakon születettnek meggyógyította volna a szemét.. Ha nem Istentől jött volna, nem tudott volna semmit tenni.
A visszakapott látás jelképezi a lelki szemek gyógyulását is, amellyel felismerjük Jézust.
A két vakhoz hasonlóan, amikor vaknak érezzük magunkat, Jézus nyomába eredünk: Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtunk. Mi is hisszük, hogy tud rajtunk segíteni, hogy ismét látni tudjuk az utat az örök fény felé.

2011-12-02


______________________________