Gondolatok tízesével idő szerint csökkenő sorrendben.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |

Napi gondolatok

Emlékezni és bízni


Zakariás nem lát mást, mint önmagát, a maga öregségét, tehetetlenségét, és feleségének magtalanságát. Ezekre alapozva nem hisz az angyal szavának. Nem emlékszik, vagy nem tudja elhinni, amit az üdvtörténet során Isten tett az ő népéért: Ábrahám még idősebb volt mint ő, amikor Izsák megszületett, hogyan vezette ki népét a fogságból Mózes által, egy egyszerű bot segítségével. A pap, ha nem hiszi, hogy Isten számára minden lehetséges, hanem csak emberi eszközökben hisz, jobb ha elnémul, mert szavai kárt okozhatnak másokban.
Mi szerzetesek is csak akkor tudjuk közvetíteni Isten szavát, ha a hit emberei vagyunk, ha emlékezünk azokra a csodás dolgokra, amelyeket Isten a mi életünkben, mások életében cselekedett, és bízunk abban, hogy ezután is gondját viseli népének.

2011-12-19


______________________________

Advent negyedik vasárnapján


Talán az advent elején hoztam elhatározásokat, hogy jobb leszek, nem fogyasztok annyi édességet, jobban viszonyulok a testvérekhez, figyelmesebb leszek, odaadóbb az imáimban. Visszatekintve lehet, hogy elszomorodom, hogy nem sikerült teljesítenem, amit elhatároztam. Talán elhatározok bizonyos dolgokat, de nem mindig kérdem meg, hogy az Úr is ezt akarja? Honnan fakadnak elhatározásaim? Istennel való kapcsolatomból, vagy a saját elképzeléseimből? Máriának is voltak tervei a saját életével kapcsolatban, de azokat Isten áthúzta. Néha én is eltervezek dolgokat, de aztán nem úgy történnek, ahogy elképzeltem volna. Isten személyek által is üzen. Máriától megtanuljuk elfogadni Isten üzenetét. Ebből jön a változás, amelyet Isten végbevisz bennem, mert maga Isten változott értem, hogy megváltoztasson, hogy be tudjam fogadni Őt.
Fr. Lóránd

2011-12-18


______________________________

Negyedik gyertya


Az advent folyamán kaptam egy SMS-t, amelyben a négy adventi gyertyáról is szó volt. Azt mondta, hogy az első gyertya a béke jele, a második a hitet jelképezi, a harmadik a szeretet, a negyedik pedig a remény jelképe, amely nem hal meg sohasem, és amelyről, ha szükséges, meg lehet az előző hármat újra gyújtani. Ha van bennünk remény, akkor van hit, remény ás szeretet is, melyek segítenek abban, hogy a mi szívünkben is megszülessen a kisded Jézus.
Fr. Daniel

2011-12-18


______________________________

Családfám


- Máté fontosnak tartja, hogy Jézust elhelyezze a nép történetében. Ő a történelem beteljesedése. Ő az, akire vártak, a nép reményeinek beteljesítője, mindannak, amit Isten Ábrahámnak, és Dávidnak ígért. Nem hirtelen, váratlanul jelent meg, hanem kezdettől rá várt minden nemzetség.
A sok név nem a szentek litániája. Számos bűnös ember szerepel benne, közöttük nők is. Jézus mindenkihez jött, akár gazdag, akár szegény, akár igaz, akár bűnös, akár férfi, akár nő. Mind rokonai Jézusnak, lehet, hogy hasonlítottak is hozzá.
Bár utána születtem, mégis része vagyok én is a családfájának, mert rajtam, az én történetemen keresztül is be akar lépni Jézus az emberek életébe. Ma engedni akarom, hogy a Jézussal közös vonásaim megmutatkozzanak.
- Én is hozzam világra Jézust, és vigyem az emberek közé, hogy lássák, hogy embereken keresztül mennyire tud működni a Jóisten kegyelme.

2011-12-17


______________________________

Nem elég gyönyörkodni


János fénysugár volt, mondja Jézus, de csak ideig-óráig akartatok gyönyörködni benne. Jánoshoz nagyon sok ember ment ki a pusztába, hogy hallgassa a szavait. Hátborzongatón igazak voltak szavai, és szívesen hallgatták. Olyan érzés ilyen igaz ember igaz szavait hallgatni, mint amikor veszélyes sebességgel siklik le egy síző, vagy hajt egy gépkocsivezető. Fél is, meg élvezi is. A hiteles ember szavait mindig szívesen hallgatják. Ugyanazokat a szavakat hiába mondaná valaki más, akinek az élete nem igazolja szavait. Ezért nem érdemes más prédikációjával emberek elé lépni. Mástól tanulhatunk, elsajátíthatjuk a gondolatait, de ahogy elmondjuk, az rólunk árulkodik. Ha csak jól akarunk szerepelni, akkor a mi beszédünkben is gyönyörködhetnek ideig-óráig a hallgatóink,
Heródesről is megjegyzi az evangélium, hogy szívesen hallgatta Jánost. Élvezte hallgatni, de nem engedte, hogy a szavak változást hozzanak az életében.
Jézusról még inkább elmondhatjuk, hogy szavai nagy hatással voltak hallgatóira. Úgy beszélt, mint akinek hatalma van, és nem úgy mint az írástudók. Szavai mögött ott állnak tanúságként, amint a mai evangéliumi szakaszban hallottuk, a tettei, melyekkel teljesítette az Atya akaratát. Az ő szavaiban is lehet gyönyörködni, ideig-óráig, de kár elpazarolni. Azzal a tudattal akarok figyelni Jézus szavaira, hogy azok nekem, és rólam szólnak.

2011-12-16


______________________________

Kicsi lenni mint Jézus


Keresztelő János rendkívüli ember volt. Nem volt széltől lengetett nád, akit a többség, vagy kisebbség eszméi magukkal ragadnak. Nagyon kemény önmegtagadó életet élt, nem voltak kényelmes ruhái, nincsenek szenvedélyei, még a legkisebb gyengeséget sem engedi meg magának. Ő a puszta embere. Jézus felismeri benne azt az embert, akit az önátadásban senki nem múlott felül.
Mégis, az Isten országában a legkisebb nagyobb, mint ő. Egy újabb üdvrend vette kezdetét Jézussal. nem az ember erőfeszítése fogja őt Istenhez vezetni, hanem Isten jön és új életet ad, isteni életében részesíti az embert.
Mégsem mondja Jézus, hogy János tévedett, hogy nincs szükség a János keresztségére. Sőt kifejezetten mondja az evangélista, hogy akik nem keresztelkedtek meg János keresztségével, nevezetesen a farizeusok és az írástudók, meghiusították magukban Isten terveit. Számunkra sem elavult tehát János keresztsége, vagyis a bűnbánattartás. Ez az első lépés az Isten országába való belépéshez. Azt hiszem a bűnbánattartás legfőbb eszköze a kicsivé levés. Ezért keresztelkedhetett meg Jézus is János keresztségével. Jézusnak sikerül leginkább kicsivé lenni. Kicsi vagyok, ha akkor is végzem az Istentől rám bízott feladatomat, ha azt nem értékelik, nem dicsérnek meg érte.

2011-12-15


______________________________

Jézus az, akire várunk


Keresztelő János az evangéliumok tanúsága szerint különleges kegyelmet kapott arra, hogy felismerje a Messiást. Rá is mutatott: íme az Isten báránya! Róla mondtam, hogy utánam jön az, aki előbb volt mint én. Láttam, amint leereszkedett rá a Lélek. Tanúsítom, hogy Ő az Isten Fia.
Most mégis kérdi Jézustól tanítványain keresztül, hogy valóban ő a Messiás, vagy másra kell még várni?
Azt mondják, hogy a tanítványait Jézushoz akarta küldeni, hogy őt kövessék, de előbb meg kell győződniük, hogy valóban ő az, akit követni akarnak.
Fontos, hogy a Jézussal való személyes találkozásra tudjunk építeni, ne csak arra, amit mások mondtak nekünk Róla. Aki igazán javunkat akarja, az Jézushoz próbál elsegíteni minket.
Hasonlóképp, akkor tudunk leginkább javára lenni testvéreinknek, ha segítünk nekik Jézussal találkozni. Szeretném, ha meg tudnám nekik mutatni Jézust, aki jelen van az én életemben: én vagyok a vak, aki lát, a süket, aki hall, a sánta, aki jár, a leprás, aki meggyógyult, a szegény, aki részesült az örömhírben anélkül, hogy erre érdemes lett volna.
Ám sokszor börtönben érzem magam, elvesztem a bizalmamat önmagamban, Jézusban. Nem engedem magam teljesen gúzsba kötni. Üzenek Jézusnak, kérem hogy erősítsen meg a belé vetett hitemben.

2011-12-14


______________________________

A beismert nem, igazi igenné lesz


Nem értek azonnal egyet ennek a példabeszédnek a következtetésével. Jézus azt mondja, hogy inkább kedvesek Isten szemében azok, akik nyíltan igaztalan emberek, mint azok, akik igaznak látszanak. Az volna a jobbik válasz Jézus kérdésére, hogy természetesen az teljesíti apja akaratát, aki igent is mond, és ki is megy a szőlőbe. Azért is gondolom így, mert én is azok közé tartozom, aki igent mondtak, és jó lenne, ha el tudnám, mondani, hogy mindig engedelmesen ráhallgattam. Ám sajnos nem így van. Sokszor megszégyenülök olyan emberek hitén, hitből fakadó tettein, akik nem mondtak olyan határozott igent, mint én, mégis tetteikben több az őszinte jóra való törekvés, mint bennem, aki olyan nagy jelentőséget tulajdonítok a látszatnak.
Jézus csak akkor tud rajtam segíteni, ha beismerem, felismerem az Istennek mondott nemeimet. Csak a bűnösök találkoznak Jézussal, és ez a találkozás teszi képessé őket, az igazi igenekre.

2011-12-13


______________________________

Tényleg akarom tudni Isten akaratát?


Jézus tanításával és tetteivel szemben az írástudóknak látszólag az volt a gondjuk, hogy ki adott neki engedélyt. Nincs felkészültsége, diplomája, nem tanulmányozta az iskolában a Tórát, nem tanítványa egy híres mesternek, hanem egy közönséges kézműves fia. Nem lehet hagyni, hogy minden dilettáns értelmezze Isten akaratát. Látszólag jogos kérdésük mögött azonban az van, hogy nem akarják megtudni, mit kér tőlük Isten.
Jézus azonban nem hagyja magát igazoltatni, mert ő egyedül az Atyának engedelmeskedik. Nyilvánvalóvá teszi a rozsszándékot, amely a kérdésük mögött rejtőzik. Nem hittek Jánosnak, bár tudták, hogy Isten küldte, tehát nem fognak hinni Jézusnak sem, ezért nem is érdemes válaszolni nekik.
Ha világos számomra, hogy Isten mit vár el tőlem, de úgy teszek, mintha nem tudnám, mintha nem értettem volna meg, akkor nem várjam, hogy válaszoljon a további kérdéseimre.

2011-12-12


______________________________

Harmadik gyertya


Ha nincs meg bennünk az öröm, a derű, akkor nem felszabadult, feszülten él, az arcán, a mozdulatain látszik a feszültség. El lehet rontani is egymás örömét. Ne csak mi akarjunk tehát örülni, hanem nyissuk ki a kapuinkat, adjunk lehetőséget másoknak is az örömre.
Fr. Mátyás

2011-12-11


______________________________