Gondolatok tízesével idő szerint csökkenő sorrendben.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |

Napi gondolatok

Én, a megszállott...


Jézus nem úgy beszél, mint az írástudók. Ők a Szentírásra, a híres rabbik tanítására, hagyományaik tekintélyére alapozva tanítottak. Jézus azonban nem mások tekintélyével igazolja szavait, hanem önmagával. Az ő szava nem magyarázat, hanem kinyilatkoztatás. Még amikor a törvényről beszél is, meri azt mondani, hogy: a régiek azt mondták, én pedig azt mondom... Isteni mivoltát nyilatkoztatja ki, hisz a gonosz lelkek is kénytelenek engedelmeskedni neki.
Istenről sok mindent tanulunk, nagy tekintélyi tanárok, híres könyvek állnak rendelkezésünkre. Ám egyik sem helyettesíti azt a tanítást, amelyet Jézus közvetlenül nekem nyújt, kinyilatkoztatva nekem önmagát. Nem tudom, miért könnyebb minden mással foglalkozni, mint Jézusra figyelni, mintha ehhez a megszállotthoz lennék hasonló, aki távol akarja tartani Jézust magától: mi közünk egymáshoz názáreti Jézus? Kérem, engem is szabadítson meg, hogy be tudjam fogadni szavait.

2012-01-10


______________________________

Jézus a biztos "A"


Betelt az idő. A görög mitológia szerint az idő szüli és elnyeli az isteneket és az embereket. A Szentírás szerint ellenben Isten az ura az időnek is. Ő adja az embernek az időt, hogy az Isten tervét megvalósítsa. Most Isten legnagyobb terve valósult meg, az idő beteljesedett, elérkezett a megváltás. A mi feladatunk a megtérés. Ezzel tudjuk befogadni a megváltást a magunk életébe.
Úgy képzelem el a megtérést, mint amikor egy húros hangszert hangolunk. Keresünk egy biztos hangot, egyik húrt hozzá hangoljuk, aztán pedig a többit a már behangolt húrtól való hangtávolságának megfelelően hangoljuk. A megtérésben próbáljuk lelkünk valamelyik húrját Jézushoz hangolni. Ehhez fognak igazodni a mindennapi életünk dolgai is és csak azt vesszük észre, hogy felismerhető lesz Jézus dallamából egy-két részlet, még ha nem is olyan csengőn, olyan tisztán.

2012-01-09


______________________________

Jézus megkeresztelkedése


„Ha szeretet nincs bennem, semmi sem vagyok”.
Izajás próféta felhívja a figyelmünket, ne költsünk túl sokat arra, ami nem tudja kielégíteni a szomjóságunkat, ami nem tud jóllakatni, hanem azt a vizet, és azt a kenyeret keressük, ami életet ad. Ez a szeretet. Ha átadom életemet egészen az Úrnak, akkor csak szeretni tudok.
Amikor Jézus megkeresztelkedett, ezzel jelezte, hogy nem akar elkülönülni a bűnös emberektől. Azt választja, hogy társunk legyen, magára vegye a világ bűneit. Döntését az Atya jóváhagyja, amikor azt mondja neki: te vagy az én szeretett fiam, bennem kedvem telik. A Szentlélek leereszkedése annak jele, hogy az emberiség süllyedése véget ért, és Jézus megkeresztelkedésével új tavasz kezdődik. Ahogy Szent Hippolitusz mondja: amikor Jézus megkeresztelkedett, megnyíltak az egek, és meggyógyultak a föld betegségei. ű
Minket is megkereszteltek, minket is a Szentlélek vezet, hogy Jézus nyomában tudjunk járni. Ha legyőzöm a jóval a rosszat, ajtót nyitok az égen.
Fr. Daniel

2012-01-08


______________________________

Elközelgett az Isten országa


- A megtérés a keresztény élet kezdete. Bár Jézus nyilvános működése kezdetén ugyancsak megtérésre szólítja fel hallgatóit, akárcsak Keresztelő János, a tartalma különbözik. Nem az önmegtagadás, a kemény erőfeszítés a lényege a megtérésnek, hanem a Jézus követése.
Jézus igehirdetése arról szól, hogy mit tett Isten népe megváltása érdekében.
Látható az evangéliumban, hogy Jézus osztogatja a megváltásnak, Isten országának a jeleit, a gyógyulást. Minden ember nyomorúsága jelen van itt, én is oda helyezhetem a magam bajait.
- Elközelget az Isten országa. Azt Isten országát helyettesíthetjük azzal, hogy Mennyország. Ez valamiképp visszatérés az édenkertbe, ami az ártatlanságnak a helye, ahol úgy tudunk élni, ahogy Isten elképzelt minket. A karácsonyi időben megcsodáltuk Isten ártatlanságát. Nem gondolva a veszélyekre, melyek egy kisgyermeket érhetnek, kisgyermekként testesül meg. Bármi lesz is, bízni akar az emberekben. Az Isten országa ilyen ártatlanságot hoz közénk. Aki befogadja, Jézust követi, megtanul újra ártatlannak, jónak lenni.

2012-01-07


______________________________

Istent keresők ünnepe


Istent keresed? Ma a te ünneped van. Isten meg akar mutatkozni azoknak, akik őt keresik.
A napkeleti bölcsek elindultak a bennük lévő vágy nyomán, nem tudják előre, hova fognak elérkezni, semmi más biztos pont nincs számukra, csak a csillag. A földi útjukat megrajzolva találják az égen.
Nagyon szépen szembe állítja Máté ezeknek a bölcseknek a mozgalmas utazását a helyhez-ragadt Heródessel, a papokkal és írástudókkal, akikhez közel történik a világ legfontosabb eseménye, Isten megjelenése, de ők nem vesznek észre semmit. Túlságosan ragaszkodtak a maguk kényelmes életéhez. Menyire hasonlítok hozzájuk, amikor belátom, hogy el kellene indulnom, lépnem kellene, de halogatom.
A bölcsek ezzel szemben nagy utat tesznek meg, mernek reszkírozni. Ők minden hívő jelképe. Miként Ábrahám elindult Isten szavára, anélkül, hogy tudta volna, hová vezeti őt az Úr, ezek a bölcsek is elindultak a csillag nyomán, a lelkükben ragyogó igazi vágy után. Ezek igazán élnek, az előbbiek csak vegetálnak.
A mai ünnep minket is felszólít, hogy merjünk bátrabban élni. Lelkünk egén ott ragyog a csillag, el akar vezetni valahová. Bízzunk benne.

2012-01-06


______________________________

Jöhet valami jó Szászsebesről?


Jöhet valami jó Názáretből? Natanael ismeri a Szentírást. A Messiásnak Betlehemből kell jönnie. Amit Fülöp mond neki az nem talál az ő ismereteivel, meggyőződéseivel. Annál kevésbé, hisz Galilea nem volt a legjobb hírben a választott nép körében. Natanael úgy tudta, hogy Isten azokat kedveli, akik a törvény szerint élnek és azokat tünteti ki kegyelmével, akik azt megérdemlik.
Fülöp nem érveket hoz, nem próbálja meggyőzni, hanem meghívja: jöjj és nézd meg. A tegnapi evangéliumi szakaszban, amikor a két tanítvány azt kérdezték, hogy hol lakik, Jézus ugyanezt mondja: jöjjetek és nézzétek meg. Most már Fülöpön keresztül hív magához Jézus.
És Natanaelnek minden kételye eltűnik, amint Jézussal találkozik. Nem kap magyarázatokat kételyeire, de többet mond ki, mint amit Fülöptől megtudhatott. Nem csak a szemei látták meg Jézust, hanem lelkileg is találkozik vele.
Jézus ma is embereken keresztül érint meg másokat. Rajtunk keresztül is. Ne a magunk ügyességére, ötleteire, érveire építsünk, amikor szóba állunk valakivel, hanem annak érdekében tegyünk meg mindent, hogy Jézussal találkozhasson.

2012-01-05


______________________________

Mit keresel?


Kit kerestek? Vagy inkább, mit kerestek? Ezek Jézus első szavai a Szt. János evangéliumában. E kérdés számunkra is időszerű. Mit keresünk ebben a pillanatban, mit keresünk életünkben?
Furcsa a két tanítvány válasza. Nem azt mondják, hogy meg szeretnék ismerni a Jézus tanításának a lényegét, vagy meg szeretnék tudni melyek a feltételek a Jézus tanítványa számára, hogy milyen előnye származik annak, aki Jézus tanítványa lesz. Ehelyett azt kérdik: mester, hol laksz? Mit kerestek tehát? Nem volt ahol lakniuk? Nem erről van szó. Valójában azt fejezik, ki, hogy Jézussal akarnak lakni, mindenféle feltétel nélkül, anélkül, hogy tudnák előre, hogy mi vár rájuk. Rábízzák magukat Jézusra.
Ezt jelenti a megtérés. Nem egy személyes erőfeszítést, nem a magatartás megjavítását, lemondásokat, megvalósításokat, hanem Jézusnál otthonra találni.

2012-01-04


______________________________

Még nem késő


Először itt jelenik meg Jézus a János evangéliumában. Jézus jön János felé. A hitet nem lehet megszerezni erősfeszítéssel, törekvéssel. Maga Isten jön felénk, ő keres minket, a mi feladatunk, hogy felismerjük. Karácsony épp ezt jelenti, hogy Isten eljön, mindent megtesz, hogy közel kerüljön az emberhez, és az ember nem akarja befogadni. Ezért mondja Szt. János az evangéliuma elején: övéi közé jött, de övéi nem fogadták be. Ez annyira rettenetes esemény, hogy nem lehet jóformán megérteni sem, ezért inkább érzelgős dolgokkal töltöttük meg a karácsonyt. Jánostól meg akarjuk tanulni felismerni Jézust, aki közeledik felénk, még akkor is, ha nem olyan, mint amilyennek mi szerettük volna. Ez a találkozás az alapja a hitünknek. Nem valamilyen tanítást fogadunk el, nem megtanulunk bizonyos erkölcsi normákat, hanem találkozunk. Ez a találkozás táplál minden mást. Nem attól sikeres a mi karácsonyunk, hogy adventi jó feltételeinket megvalósítottuk, hanem attól, hogy találkoztunk Jézussal. Ha nem, még ma sem késő. Ő ma is keres minket. Amikor egymással találkozunk, szólunk egymáshoz, együtt vagyunk, akkor is figyeljünk, meg Jézus is ott van valahol.

2012-01-03


______________________________

Ki vagy?


Mit mondasz magadról, ki vagy te? A Jánosnak szegezett kérdés nekünk is szól. Hogyan határozod meg önmagad, ki vagy? Nem is olyan könnyű erre válaszolni, mert a válasz attól függ, hogy mi alapján határozzuk meg magunkat. Sokat elmond a személyről az, ahogy magáról beszél: én egy okos ember vagyok, én szép vagyok, én fontos vagyok, engem sokan szeretnek, vagy én épp csak létezem, de bocsánat, ha zavarok, én sok mindenhez nem értek, engem sokan elutasítanak... Az, ahogy bemutatkozunk, sok esetben egy szerep, egy maszk, és azt szeretnénk, hogy mások olyannak lássanak, de mi magunkat nem mindig látjuk egészen olyanoknak.
János mondhatta volna a kérdésekre, hogy igen, én vagyok a próféta, én vagyok Illés és nem hazudott volna. De ő önmagát hangnak nevezi, vagyis a feladata alapján határozza meg magát: hang, amely a Messiásnak utat készít. Nem akarja, hogy ő legyen a fontos, hogy őt csodálják, dicsérjék. Minket, szerzeteseket is megkísért az, hogy fontosak akarunk lenni és kétségbe esünk, akár hivatásunkban is megingunk, amikor nem értékelnek eléggé. Sok szomorú testvért láttam, amikor nem választották meg valamilyen funkcióra.
Kérjük a kegyelmet, hogy felismerjük, mi a feladatunk Isten országának az építésében, és ne szomorítson el, ha nem mi vagyunk a főszereplők. Legyünk hang, amely Isten dicséretét zengi a mai napon.

2012-01-02


______________________________

Isten anyja szívébe zárta szavaikat


A pásztorok nem csupán kíváncsiságból mennek, hanem valamiképp megértik, hogy róluk van szó. Megérkezett az ő megváltójuk. Mikor ők maguk megbizonyosodtak, hogy igazat mondott nekik az angyal, elbeszélték azt, amit a gyermekről előbb megtudtak. Az ő szavuk teszi érthetővé az eseményt. Aki őket hallgatja, az megtudja, hogy nem egy akármilyen gyermek születésének a tanúi, hanem a Messiás, mindenki megváltója érkezett közénk. Szavaikon csodálkoztak az emberek, Mária pedig szívébe zárta szavaikat, és magában újra és újra felidézte. Ezt tesszük mi is, mikor szembesülünk nehézségekkel, melyek megingathatnának utunkon. Visszaemlékezünk arra, amit Isten tudtunkra adott, hogy nem feledkezik el rólunk, hogy meg akar váltani minket, és ő megtartja ígéretét.
A pásztorok szavai nélkül az emberek csak egy istállót láttak volna, szalmát a jászolban, és egy gyermeket, semmi többet.
Ezekhez a pásztorokhoz vagyunk mi is hasonlók, minket is küld az Úr, hogy adjuk tovább azt, amit az Úr általunk akar üzenni. A mi szavaink nélkül az emberek csak a hétköznapi élet közönséges dolgait, eseményeit észlelnék. Talán nekünk keresztényeknek is köszönhető, hogy ennyire az anyagiak, a közönséges dolgok váltak fontosakká a mai ember számára. Meg kell mutatnunk nekik a remény jeleit, a megváltás jeleit.
Mária, az Isten anyja, akit Isten maga látogatott meg, és akit Isten angyala értesített Isten tervéről, most még sem mondja a pásztoroknak, hogy ne fárasszátok magatokat a sok szöveggel, mert én ezekről többet tudok, mint ti, hanem szavaikat szívébe zárta: Azzal a tudattal lépünk mi is az emberek elé, hogy bármilyen ócska pásztorok vagyunk, az embereknek szükségük van arra az üzenetre, amelyet mi közvetítünk.

2012-01-01


______________________________