Gondolatok tízesével idő szerint csökkenő sorrendben.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 |

Napi gondolatok

A buta Galatáknak


A mai napaközi imaóránk olvasmánya Szent Pálról, és az oktalan Galatákról szól. Erről fogok beszélni. Szent Pál beszél test szerinti és lélek szerinti vetésről. A test szerinti vetés a romlást hozza, a lélek szerinti pedig az örök életet. Szent Pálról tudjuk, hogy ő igaz farizeus volt. Levelét a Galatáknak írta. Kik voltak a Galaták? Kelta eredetű népség, akik a mai Bajorország területéről a germán törzsek elől menekültek Kis-Ázsiába. Lelkes népség volt. Pál tanítását azonnal befogadták. Ám, miután Pál elment, ugyanilyen készséggel fogadták a tévtanítókat is. Ezek, Pállal ellentétben azt mondták, hogy meg kellene tartsák a zsidó törvényeket is. Épp ez a test szerinti vetés: a törvény betartása Isten Lelke nélkül.
Nekünk is vannak törvényeink: péntekem húst ne egyél, vasárnap ne dolgozz, vagy, hogy pénzt ne fogadjanak el a testvérek, semmit se mondjunk magunkénak... Kellenek nekünk ezek a törvények? persze, hogy kellenek, hisz törvények nélkül nem lehet élni. Ám, ha ezeket nem Isten lelke szerint tartjuk meg őket, akkor nem Istennek, hanem magának a törvénynek fogunk szolgálni. A lélek Isten ajándéka, amely magához emel, és az ő életében részesít.
Fr. Marián

2012-02-05


______________________________

Sok kicsi, sokra megy


Sokan hibáztak, de senki sem teljesen hibás. Heródes nem akarta János halálát, mert érezte, hogy igaza van. Börtönbe vetette, de szívesen hallgatta. Nem tudhatta, hogy a lány épp a János fejét fogja kérni. Mégsem tehette meg, hogy ne tartsa be a szavát. A lány sem akart semmi rosszat, csak táncolt. Nem lett volna ebből semmi baj, ha a király nem tesz könnyelmű ígéreteket. Heródiás persze, hogy neheztelt Jánosra, hisz veszélyeztette a királyi udvarban való helyét, a társadalmi helyzetét. Nem tett semmi rosszat, csak tanácsot adott a lányának. A sok kicsi rossz összefonódik, és visszafordíthatatlan rossz származik belőle. Mindnyájan jó szándékkal teli emberek vagyunk, de néha egy-egy keveset megalkuszunk a rosszal, azt gondolva, hogy nem súlyos, amit teszünk. pedig, ha nem vigyázunk, megölhetjük egymásban a hivatást, a lelkesedést, a derűt.

2012-02-03


______________________________

Származásom és hivatásom


A Názáret-beliek nem értik, hogy Jézus hogyan taníthat ilyen bölcsen, és hogyan tehet csodákat, amikor egyszerű munkás gyermeke, olyan mint ők, ismerik a hozzátartozóit, a származását. Egyszerű ember fia csak egyszerű ember lehet. A Názáret-beliek nem ismerik még Istent. nem értik, hogy Istennek nincs szüksége eszközökre ahhoz, hogy tervét megvalósítsa. A semmiből teremtette a világot, és a megváltás művéhez sem szorul az okos, képzett, hatalmas, gazdag emberek segítségére. Akit kiválaszt Isten az nemessé válik, de nem azért, mert az emberek annak tartják, hanem, mert Isten kegyelme megnemesítette.
Isten rám tekintett, rám bízott egy feladatot, amely messze felülmúlja a képességeimet, mégis, Isten kegyelme képessé tesz rá. Nem azért, mert jó családból származom, nem azért, mert szüleim okosak, képzettek lettek volna, vagy mert gazdagok voltak, hanem mert ő rajtam keresztül is csodás dolgokat tud tenni testvéreim javára, bármennyire gyengének, alkalmatlannak érezném is magam. Hiszem, hogy Isten áldása tudok lenni sok ember számára.

2012-02-01


______________________________

Ne félj, csak higgy!


Jézus nem csak testi betegségből gyógyít, és nem csak testi halálból kelt életre, hanem meggyógyítja, életre kelti a hitet is. Hogy mennyire nem magánügy a hit, láthatjuk a mai evangéliumban is. A hitnek az ellentéte nem a hitetlenség, hanem a félelem. A két esemény szereplői félnek hinni. Félve lépett a vérfolyásos asszony Jézus elé, de Jézus bátorítására tudott hinni, és a hite meggyógyította. Jairus félt, mikor látta a síró tömeget, de Jézus bátorítására mert hinni, és leánya ismét életre kelt.
Mindenki fél néha, mindenkinek szüksége van bátorításra, hogy hinni merjen. A hitet nem lehet egyedül életben tartani. Egymás hitének tüzénél tudjuk csak izzásban tartani.
Két magatartásforma következik ebből. Mikor félünk, forduljunk segítségért Jézushoz, és testvéreinkhez. Ne egyedül és titokban akarjuk megoldani bajainkat, mert az rosszul szokott végződni.
Másik, hogy legyünk készségesek testvéreinket támogatni gyengeségeikben, ne elítéljük egymást, hanem bátorítsuk egymást a jóban.

2012-01-31


______________________________

A disznó, vagy a testvérem?


Jézus megszabadít egy embert a gonosz hatalmától, és mégis, ahelyett, hogy örvendenének neki, elküldik ottan a gerazaiak. Miért, mert nagy kárt tett nekik azzal, hogy ennek az embernek a gyógyulásáért feláldozta a disznókat. Pogány vidéken történt mindez. A pogánynak fontosabb az, amije van, mint a mellette élő ember. A pogányság jelei ma is láthatók, amikor hatalmas áldozatokat hoznak a kóbor kutyák védelmére, de a kóbor-emberekért kevesen szállnak síkra. Jézus a mi testvéreinket is meg akarja gyógyítani. Megkérjük, hogy távozzon, vagy nem bánjuk ha elvesz néhány a disznóink közül? Nem a szép szavak mennyisége, nem a pasztorációs fogások teszik gyümölcsözővé az evangelizálásunkat, hanem az, hogy mennyi áldozatra vagyunk készek a testvérünkért.

2012-01-30


______________________________

A vihar lecsendesítése


- Életünkben sokszor vannak viharok, kudarcok, konfliktusok önmagunkkal, embertársainkkal. Tudjuk mi lenne a megoldás, de a félelem meggátol bennünket abban, hogy megvalósítsuk. Jézus itt van közöttünk, de körülötte csend van, olyan mintha nem is lenne itt. Mintha aludna. A bárkában is ott volt, de aludt. Amikor Jézus felébred, a hitük gyengeségét veti tanítványai szemére.
- A tanítványok nem a vihartól ijedtek meg, hisz meg már régi, edzett halászok voltak. A Jézus nyugodtsága lepte meg őket, hogy ilyen viharban is tud aludni. Amikor háborog bennem valami, szinte zavar a testvérem nyugodtsága, hogy neki miért könnyebb. Miért pont nekem kell ezeket átélnem, miért nem pihenhetek én is nyugodtan, mint a másik. Itt jön be a hit kérdése. Ha hiszünk, bármilyen vihar van, Jézus a segítségünkre jön, ha nem hiszünk, elveszünk.
- Én azt hiszem, hogy a vihartól ijedtek meg. Azt hitték, hogy mindent tudnak a halászatról, a tengerről, de ilyen vihart még nem láttak. A váratlan, ismeretlen helyzetek próbára teszik a hitünket. Hinni Istenben azt jelenti, hogy bízni benne, hogy amit mond, azt megteszi, még ha jelenleg alszik is.
- Jézus nem félt a tengertől, mert ő alkotta tengert is, és amit alkotott, attól nincs miért tartania. A víztől féltek a korabeli emberek, mert úgy vélték, hogy a gonosz erőknek a menedékhelye. A bűnnek én adok létet az életemben, Isten segítségével le is tudom győzni.
- Az apostolok félelmükben összetartottak. Együtt harcoltak a viharral szemben, és Jézust felköltötték, hogy ő is segítsen.

2012-01-28


______________________________

Magunkkal visszük Jézust


Jézust felköltötték a legédesebb álmából, és úgy tűnik, ilyenkor ő is durcásabb, mint máskor. Pedig igazuk van szegény tanítványoknak. A bárka telik meg vízzel, veszélyben az életük. Jöjjön, segítsen, most ne aludjon.
Néha mi is úgy érezzük, hogy süllyed el a bárkánk, hogy veszélyben vagyunk, és Jézus alszik, mintha nem törődne azzal, hogy elveszünk.
Mi lett volna, ha nem költötték volna fel Jézust? Elsüllyedt volna a bárka? Meghaltak volna Jézussal együtt? Vagy később felébredt volna magától és lecsendesítette volna a vihart? Nem tudjuk, mi történt volna, de az Úr pihentében is gondját viseli annak, akit szeret. Amikor szemrehányást teszünk Neki, amiért nem akkor, és nem úgy segített, ahogy mi elvártuk volna, a tanítványokhoz hasonlóan mi is gyenge hitünkről teszünk tanúságot. Bármi történjen velünk, rábízzuk magunkat. Ami tőlünk függ, csupán annyi, hogy vigyük magunkkal a bárkánkba, úgy ahogy van.

2012-01-28


______________________________

Két példabeszéd


Két példabeszédet hallottunk az Isten országáról. Az első azt mondja, hogy az Isten országa olyan, mint a magvetés. Nem a magvető ügyességén, törekvésén múlik az eredmény. Az Isten szava, a mag önmagában hordozza az erőt a növekedéshez. A mi dolgunk csupán az, hogy megismertessük azt testvéreinkkel, ő majd növekedni fog és termést hozni.
A mustármagról szól a második példabeszéd. Isten szava jelentékteleneknek tűnik a sok „fontos” dolog mellett, melyek foglalkoztatnak, de fontosabb lesz minden másnál, mert Istennél lel mindenki otthonra.
Jézus példabeszédekben tanított. A példabeszéd az emberek életéről szól. Ma sem elméleteket kell gyártani, hanem lefordítani az evangéliumot az emberek konkrét életére.
Sok minden érthetetlen számunkra abból, amit Jézus tanít, amit ma Jézus kér tőlünk, de ha mi is magunkra maradunk vele, mindent megmagyaráz.

2012-01-27


______________________________

Fejlődő kapcsolataink


Ma rokoni látogatásra jön Mária és Jézus hozzátartozói. Nem tűnik ki a szövegből, hogy miért akarták meglátogatni, de emlékszünk, a szombati evangéliumban a rokonok erővel haza akarták vinni Jézust, mert úgy gondolták, megbolondult, a tegnap azt állították, hogy ördög szállta meg, tehát beteg. Talán hazamentek s magukkal hozták Máriát is, ha már előbb nem sikerült magukkal vinniük, gondolták, talán Máriára hallgatni fog, és velük hazatér. Még Mária sem érti egészen Jézust. Még meg kell tanulnia, hogy Jézusnak társa legyen az Atya akaratának teljesítésében.
Sok mindenkit szeretünk, sok mindenkihez fűznek érzelmi szálak, de nekünk is tanulnunk kell jó kapcsolatokat építeni. Azok az igazi kapcsolataink, amelyekben egymást kölcsönösen segítjük Isten akaratának teljesítésében.

2012-01-24


______________________________

Szentlélek elleni bűn


Jézus az Isten országának evangéliumát hirdeti: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Jelen vannak olyan írástudók, a hallgatóság között, akik nem csupán elutasítják a meghívást, hanem azt, ami nyilvánvaló, az ellenkezőjével magyarázzák, a jót rossznak mondják. Jézus próbál érvelni, rávilágítani az álláspontjuk ésszerűtlenségére, azért, hogy nehogy valaki bedőljön állításaiknak. A sátán nem harcolhat önmaga ellen. Jézus az, aki az erősnek, a sátánnak a házába betör, megkötözi és kirabolja, kiszabadítja az embereket a hatalmából. Ugyanakkor világos Jézus számára, hogy ők akarva utasítják el az igazságot. Ez a Szentlélek elleni bűn.
Mi ilyent nem követünk el, de mégis, mintha hasonlítana ehhez, ha nem tudnék örülni annak a jónak, szépnek, amelyet Isten a testvérem életében megvalósít, hanem nagyítóval keresném a hibát, hogy rossznak mondhassam az egészet.
Mielőtt bárkiről rosszat mondanék, igyekszem felismerni a benne lévő jót, amiért szeretni lehet.

2012-01-23


______________________________