Gondolatok tízesével idő szerint csökkenő sorrendben.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |

Napi gondolatok

A zárókő a selejtek között is értékes marad


A kő, melyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett, Úr tette azzá. (118,22 Zsolt – Mt 21,42)
A kő, amit a „szakértők” figyelemre se méltattak, mégis fontos lett az Úr miatt.
Eredetileg a zsidó népre gondolt a Zsoltáros, ő a megvetett kő, a pogányok ugyan megvetették, de Isten fölemelte.
Máté evangéliumában (mai szakaszban) Jézus magára vonatkoztatja, ő az eldobott kő, de Isten zárókővé tette. Zárókő, nem alapkő. Ez látványos helyet foglal el az épületen, szokták díszíteni is.
Milyen furcsák vagyunk mi emberek. Néha vakok, máskor gonoszok. A történelem során hányszor megtörtént, hogy a selejtet kikiáltották értékesnek, az értékest pedig a selejtek közé dobták.
Kérjük az Istentől a tisztánlátás kegyelmét, ebben a zavaros világban.
Fr. Arthur

2012-03-09


______________________________

Lehetek én is Lázár


A túlvilágon megfordulnak a sorsok ? Jézus hallgatói számára meglepő lehetett, hogy a szegény Lázár az örök boldogságra jutott, sőt első helyet foglalja el ott, Ábrahám kebelén pihen, míg a gazdag, aki addig Isten kegyeinek örvendett, a kárhozatra került. Ha tényleg Minden megfordulna odaát, akkor azt kellene keresnünk, hogy minél rosszabb sorsunk legyen itt, ebben az életben, hogy annál előkelőbb helyre jussunk majd odaát. Ám nem annyira egyszerű a dolog. Annyit tudunk, hogy nem mindegy hogyan bánunk azokkal a « Lázárokkal », akiket hozzánk küld az Isten. Néha engednem kell, hogy én legyek a Lázár szerepében, aki engedni, hogy vele jót tegyenek, annak tudatában, hogy ezzel én is jót teszek a jótevőmnek.

2012-03-08


______________________________

Egy kis elismerés azért jól jön


Szegény apostolok, szívükből örültek, amikor Jézus meghívta őket. Kiváltságosoknak érezték magukat. Keserű szájízzel kellett tudomásul venniük, hogy Jézus mások szolgálatára hívta meg őket, nem arra, hogy másokon uralkodjanak. Már harmadszor mondja nekik, hogy rá nem a győzelem, hanem a kereszt vár, ők azonban nem tudják befogadni a szavait, mert még mindig a maguk dicsősége jár az eszükben. Hozzájuk hasonló módon gondolkodom, érzek, amikor « rangomon alulinak » tartom testvéreim kisebb testvére lenni. Világos számomra, hogy nem kiválóságomért, nem érdemeimért hívott meg az Úr, és egyetlen nekem kijáró kiváltság, hogy Jézus társa lehetek az önmaga odaajándékozásban Meredek feladat. Jézus tőlem is megkérdi, hogy készen vagyok-e rá? Könnyű kimondani, hogy igen, de csak akkor leszek rá igazán képes, ha testvéreim nem sajnálják tőlem az elismerést, biztatást.

2012-03-07


______________________________

A látszat fölé emelkedni


Jézus azt tanácsolja nekünk is, hogy hallgassuk meg a nagy tanítokat, de a példájukat ne kövessuk. Jó volna, ha nem tartoznék azok közé, akik mondják, de nem teszik a jót. A látszat keresése engem is folyton megkísért. Pedig olyan jó igazi önmagam lenni és örömmel tapasztalni, hogy Isten szemében kedves vagyok, nem kér tőlem erőmet felülmúló erôfeszítéseket, jó vagyok így is neki.
Mások elvárásai borússá, ködössé teszik az utamat, mint felhők között haladó repülôét, de ha föléjük tudok emelkedni, ott mindig süt a nap, Isten rám ragyog.

2012-03-06


______________________________

A tökéletesség az irgalmas szeretet


„Legyetek irgalmasok, amint mennyei Atyátok is irgalmas.”
Máté evangéliumában ez így hangzik: legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok is tökéletes. A Leviták könyvében pedig: legyetek szentek, mert én az Úr szent vagyok. (21,8). Világos tehát, hogy a tökéletesség, a szentség Jézus szemében nem más, mint az irgalmas szeretet. Persze, csak az tud irgalmazni, aki maga is megtapasztalta, hogy neki irgalmaztak. A 7. századi Ninivei Izsák mondja: Aki úgy imádkozik, hogy szíve nem nyitott az irgalomra, olyan, mintha a tengeren akarna aratni.
Nem vagyok hibátlan, sokszor rászorulok Isten irgalmára, és arra is, hogy testvéreim szeressenek, akkor is, ha látják a hibáimat. Ma én is meg akarom ajándékozni testvéreimet az irgalmas szeretettel, hogy bizalommal kérhessem a magam részére is az irgalmat.

2012-03-05


______________________________

Közelebb és hasonlóbb Jézushoz


Hinni Jézusban nem csupán az értelmünk cselekedete, hanem az egész lényünk magatartása. Jézushoz hasonlóvá válni: úgy érezni, ahogy ő érez, úgy cselekedni, úgy viselkedni, úgy gondolkodni, azt akarni, amit ő akar. Ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha megosztjuk életünket Jézussal.
Jézus régi és új parancsokról beszél. Ezek a mi életünkben is jelen vannak. Bizonyos megszokott, bejáratott szabályok irányítják az életünket, de Jézus mindig valami újat hoz, egy-egy lépéssel közelebb kerülünk, hasonlóbbá leszünk hozzá.

2012-03-03


______________________________

A megbocsátás egy folyamat


Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy a testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat...
Az Istennek kedves liturgiánk abban áll, hogy törekszünk az emberi dolgaink rendbetartására. Hogy tudunk bocsánatot kérni. Istent a kenetteljességgel, a liturgikus sallangokkal, az egyházias viselkedéssel nem lehet megtéveszteni. Neki először kell az emberi színt rendbetétele, a kiengesztelődés, és csak utána az áldozat, a liturgia.
A kiengesztelődésről kell beszélnem, erre buzdít a mai evangélium. A közelmúltban velem történt események miatt nem érzem, hogy méltó lennék erre a feladatra, de hát nem magamtól vagyok itt, és ráadásul Isten az aki engem mégis méltóvá tesz.
Nagyon sok keresztény komoly áldozatot hoz a hitéért, de kiengesztelődésből megbukik, mert például évek óta nem képes valakinek megbocsátani. És így a hitelessége nem lesz teljes. Valószínűleg azért vannak ilyenek, mert vigyáztak sértettségükre, megbántottságukra, nem akarják, hogy a fájdalmuk alább hagyjon. Megszerették a haragtartást.
Azok figyelmébe ajánlom, akik nem akarnak így járni: az életet folyamatként kell szemlélnünk, ebben a folyamatban benne vagyunk mi is. A kiengesztelődés is egy folyamat és fokozatai vannak. Nem egy egyszeri akarati döntésnek az eredménye. Legyünk türelmesek magunkkal szemben a megbocsátás terén (is), hogy szívből kiengesztelődjünk az ellenünk vétőkkel.
Fr. Arthur

2012-03-02


______________________________

Kérjetek, de adjatok is


Kérjetek, keressetek, zörgessetek! Embertársunk kér tőlünk, mi kérünk Istentől, kapunk Istentől és adunk embertársunknak. A Szentírás tanúskodik erről az állandó körforgásról. A Sírák fia könyve azt mondja, hogy bocsáss meg annak, aki megsértett, és akkor neked is megbocsát az Isten. ( l Sir 28, 1-7). Ez a kérés törvénye. Azért kérünk, hogy adjunk. A kettő egybe tartozik. Ha ezt nem tartjuk be, Isten sem tudja meghallgatni kérésünket, mert csupán az irgalmasoknak irgalmaznak. Aki kegyetlen szívű, hiába fordul Istenhez kéréseivel. Ezt mondja Jézus is. Amit akartok, hogy veletek tegyenek, azt tegyétek ti is testvéreitekkel.
Az Assisi-béli provinciális jutott eszembe, akinek tudtára adták, hogy tüdőrákja van. Szépen készült a halálra. Nem elkeseredett, nem sajnáltatta magát, hanem tudatosan készült. Jó ember volt addig is, de ettől kezdve mindenkivel szemben jószívű, megértő, szelíd lett, mindenkin segített, akin csak tudott, volt türelme, ideje mindenkihez. Azt remélte, hogy Isten is így bánik majd vele. Aztán még sem halt meg, ma is él, de ha már elkezdte, továbbra is igyekezett jót tenni, irgalmas lenni.
Ha még nem is érezzük ennyire közel a halálunkat, végül mindnyájan oda jutunk, hogy a mi mértékünk szerinti értékelésben részesüljön életünk. Ha nem sikerül hibátlan életet élni, azért tudunk irgalmasabbak lenni testvéreink hibáit látva, és jobban figyelni testvéreink szükségleteire.

2012-03-01


______________________________

A jel az érdekmentes szeretet


Sába királynője megállapította, hogy Salamon sokkal bölcsebb, mint amilyennek a róla szóló hírek lefestették. Messze földről eljött, még drága ajándékokat is hozott, hogy egy bölcs emberrel találkozzon. Megérte neki, mert a bölcs emberrel való találkozás bölcsebbé tesz. Miből állapította meg, hogy Salamon valóban bölcs? Abból, ahogy beszélt, ahogy megfejtette a találós kérdéseit, de aztán megszemlélte a palotáját, azt, hogy hogyan étkezik, hogyan ülnek az asztalnál, hogyan öltözködtek, és hogyan tisztelték Istent. Élete volt a bölcsessége jele. Életmódunk, magatartásunk, a környezetünk jelzi, hogy mennyire vagyunk bölcsek, ezek adnak hitelt szavainknak.
Jónás esetében is ez a jel. Nem csupán azért volt jel Jónás, mert három napig volt a hal gyomrában, hanem azért, mert bár ellenséges nép fia volt, mégis eljött és figyelmeztette őket a jóra. Ha népük prófétái beszéltek volna hozzájuk, nem biztos, hogy hittek volna neki, de ha olyan szól hozzájuk, aki jogosan kívánná, hogy Isten megbüntesse őket, mégis a javukat szolgálja, hinniük kell neki.
Isten is joggal haragudna népére, mégis Fiát küldi, hogy megmentse őket. Az érdekmentes szeretet a jel, hogy Isten üzen számunkra, és ez az a jel, melyet nekünk is tovább kell adnunk.

2012-02-29


______________________________

Nagyböjt 1. hete, kedd


Ha meg akarjuk ismerni az Istent, nem a csillagos égtől, vihartól, tengertől kell színeket, mértéket kölcsönöznünk. Egészen új módon, Jézus egy jóságos atyához hasonlítja az Istent.
Jézus imádságának legjellemzőbb vonása az egyszerűség s az abból kiragyogó belső igazság. Isten előtt nem pompás szavakkal kell megjelennünk, még kevésbé lelkendezve, színlelt vagy gerjesztett elragadtatással. A Miatyánk egyszerű szavait vállalni tudja a gyászban merült ember éppúgy, mint az, aki öröme tetőpontján fordul Istenhez. De őszintén elmondhatja az is, akinek most sehogy sem melegszik fel a szíve: egyszerűen csak a mindennapos hűségét igyekszik kinyilvánítani, azzal, hogy íme elvégzi ma is, fáradtan is, törődötten is az imádságát.
Örököltük ezt az imát, és egy nagy közösség tagjaként imádkozzuk. Igyekezzünk felnőni hozzá.
Fr. Arthur

2012-02-28


______________________________