Gondolatok tízesével idő szerint csökkenő sorrendben.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |

Napi gondolatok

kedd


A Szentlélek, a Vigasztaló meggyőzi a világot. Az eredeti szónak ilyen jelentése van: felnyitja a szemét, megmozgatja a lelkiismeretét. S valóban ezt cselekszi a Szentlélek. Ez minden lelkigondozásnak az alapja. Valakinek felnyitni a szemét, megmozgatni a lelkiismeretét. Mert ha valaki már meglát, illetve belát valamit, annak megmozdul a lelkiismerete, ez már fél gyógyulás. Az a beteg aki eltudja már fogadni a diagnózist, azt lehet kezelni. Aki nem szorul vigasztalásra, azt nem lehet megvigasztalni. Tehát ez a Szentlélek paradox gyógyítása. Előbb meggyőz nyomorúságos életem felől, ráébreszt, megnyitja szememet, megmozdítja lelkiismeretemet, s mikor rádöbbenek, hogy miben vagyok és ki is vagyok én, akkor kezdődik a vigasztaló szolgálata.

2012-05-15


______________________________

Nem fordítunk hátat


A keresztény élet, ha következetesen éljük, szembeütközik a világ mentalitásával, és gyakran üldözést eredményez. Nem csak Néró császár idejében volt ez így. Valaki kiszámolta, hogy amióta keresztények léteznek, körülbelül 40 millió keresztényt öltek meg a hitükért, és ennek több mint a felét a XX században. Az Isten elleni lázadás benne van az emberben az ősbűntől kezdve.
Talán könnyebb lenne elviselni az üldözéseket, ha azok csupán külső ellenség részéről érkeznének. Ám nehezebb, amikor teljes jó szándékkal, Isten ügyét védve egymásnak okozunk szenvedést. Ez is elkerülhetetlen, akár az üldöztetések. Az üldözőinktől elmenekülünk, de ha nem lehet elmenekülni, tanúságot teszünk arról, hogy Krisztushoz tartozunk. Testvéreinktől azonban nincs hová menekülnünk. Azzal teszünk tanúságot Krisztusról, hogy nem fordítunk hátat nekik, továbbra is testvéreinknek tekintjük őket, és javukat akarjuk.

2012-05-14


______________________________

Húsvét 6. vasárnapja


Olyan témáról szól a mai evangélium, amely kapcsolatban áll a mi boldogságunkkal. Az Úr jól ismer minket, tudja milyenek vagyunk és mire van szükségünk ahhoz, hogy boldogok legyünk.
A szeretetről beszél. Maradjatok meg az én szeretetemben. Úgy lehet elképzelni ezt a szeretetben való megmaradást, mint ahogy a színpadon a reflektorok bevilágítják a színteret, és a színészeknek úgy kell mozogniuk, hogy ebben a fénysugárban benne maradjanak. Csak a feltámadt Krisztus fényében látjuk, hogy egy igazibb életre mutató vágyaink Tőle vannak, és Feléje visznek.
Jézus tehát arra biztat, hogy maradjunk nála nem menjünk sehova. Néha mi is, miként a tanítványok, nehezen hiszünk. Túl szép, amit Jézus ígér ahhoz, hogy igaz legyen, és könnyen eloldalgunk valamerre.
Szép dolog megmaradni Jézus szeretetében, vonzó is lenne, ám Jézus egy furcsának tűnő feltételt szab. Akkor maradunk meg az ő szeretetében, ha megtartjuk a parancsokat. Ez már nem annyira rokonszenves. A parancsok alatt mi törvényeket, szabályokat értünk, a meg nem tartásuk pedig büntetést von maga után. Ezért a parancsok ritkán szoktak lelkesíteni. A szeretet alatt ezzel szemben boldogságot, felszabadulást, valami jólesőt értünk. Ellentmondásnak tűnik tehát a szeretetben megmaradni a parancsok megtartása által. Pedig igaza van. A szeretet konkrét mindennapi tetteken keresztül mutatkozik meg. Hiába mondja valaki, hogy szeret, ha aztán fél évig nem jutsz eszébe. A parancs tehát a szeretetnek formát ad, rajta keresztül bizonyul hitelesnek.
Jézus meg is magarázza, hogy milyen parancsra gondol: a szeretet parancsára. Jézus parancsa tehát nem valamilyen előírások megtartását jelenti, hanem konkrét módon szeretni.
Isten tíz parancsolata Jézus korában már 613 paranccsá alakult, melyek nem mind Isten akaratát tükrözték, hanem emberi hagyományok is voltak. Az emberek számára gondot jelentett a sok parancs. Sokan fel sem tudták sorolni, nem hogy megtartani. Sokan keresték tehát, hogy melyek a legfontosabbak. Jézus korában egy híres rabbi Hillel ezt mondta a legfontosabbnak: ne tedd a másiknak, amit nem akarsz, hogy neked mások tegyenek. Jézus pozitív formában fogalmazza meg: szeresd Istent, és szeresd felebarátodat. Érdekes megfigyelni, hogy az evangéliumokban is van egy fejlődés ezen a téren. Márk és Máté két parancsolatról beszélnek, Lukácsnál egy parancsról hallunk, szeretni istent és embertársunkat. Jánosnál az utolsó vacsorán Jézus új parancsról beszél, itt pedig már azt mondja, hogy ez az ő parancsa.
Mit jelent e szeretetben maradni? Konkrét módon, Jézushoz hasonló módon kinyilvánítani a szeretetet. Jézus feltámadása után nem valamilyen előírásokhoz kell mérni az életünket, hanem az új parancsolathoz, ami nem más mint maga Jézus.
Ez pedig nagyon nemes, de nagyon nehéz feladat. Nem is lehet szolgai módon végezni, csak szeretetből az iránt, aki barátainak nevez minket.
Isten segítsen minket megérteni, hogy szeretve egyre inkább hasonlók leszünk Jézushoz.

2012-05-13


______________________________

Hűséges maradni


Mi valamit meg akarunk mindig valósítani, valahova eljutni. Jézus ma azt mondja ma nekünk, hogy maradni kell, mint ahogy ő is marad a szeretetben, Ez nem tétlenséget jelent, hanem dinamikus jelenlétet, hűséget, kitartást, hangulatomtól, pillanatnyi kívánságaimtól függetlenül.
Megmaradni Isten szeretetében. Olyan ez a szeretet, mint egy lakás, mint egy otthon. A méhkaptár jutott eszembe. Az anyának sajátos illata átjárja az egész kaptárt, és minden ott lakó méhet. Magukkal viszik amerre repülnek, és erről az illatról ismerik fel egymást.
Isten szeretetének illata jár át, erről lehet felismerni minket is, bármit teszünk, bárhol vagyunk. Szent Ágoston szavai illenek ide: szeress, és tégy, amit akarsz. Ha hallgatsz, szeretetből hallgatsz, ha intesz, szeretetből teszed, ha megbocsátasz, szeretetből bocsátasz meg. A szeretet verjen gyökeret a szívedben. Ebből a gyökérből csak jó dolgok nőhetnek ki.

2012-05-10


______________________________

Nélkülem semmit sem tehettek


A vessző lehet szép, délceg, de van egy érzékeny pontja, amin minden múlik. Ez a találkozópontja a szőlőtővel. A mi életünkben is van egy pont, ahol kapcsolódunk Jézushoz. Itt áramlik felénk az éltető nedű. Ez a pont a szívünk, persze, nem a hús szívünket értjük ez alatt, hanem személyiségünk központját. Ha nem tudatosítom ezt a hovatartozásomat, könnyen olyan döntéseket hozok, melyek gyengítik ezt a kapcsolatot, akár el is szakítanak tőle, még ha külsőleg ez nem is látszik. Nélkülem semmit sem tehettek – mondja Jézus. Amit nélküle próbálunk tenni, arról végül be fog bizonyosodni, hogy nem volt semmi értelme, fölöslegesen pazaroltuk az időnket és erőnket.
Mária példakép számunkra. Nem csak a kilenc hónap alatt, és nem csak érzelmileg volt Jézushoz kötve, utána is az volt számára a fontos, amit a kánai menyegzőn tanácsolt: tegyétek, amit mond nektek. Nem csak az életformánk köt Jézushoz, hanem minden nap, minden percben azt akarjuk tenni, amit Ő mond nekünk.

2012-05-09


______________________________

Kedd


Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, nem úgy adom nektek, amint a világ adja.
A világ is beszél a békességről, kínálja a maga békességét.
A görögöknek Plútó volt a békesség istene, de egyben a pénz istene is. Mert a görögök úgy vélték, akinek elég pénze van, annak elég békessége is van.
A rómaiaknak Pax volt a békesség istennőjük, de a győzelem istennője is. Tehát ahol a római Pax uralkodott, az a békesség, egyben a legyőzöttek jajkiáltása és a temetők síri csendje is volt.
Jézus békessége nem a pénzemberek békessége, de nem is az erős győztesek békessége. Jézus békessége a körülményektől független békesség. A bennünk lakó Szentléke békessége. Ami nem zavartalan és nem megzavarhatatlan.
Fr. Arthur

2012-05-08


______________________________

Nálam lakik


Miről is beszél Jézus? Arról, hogy Isten szeretet, és mi szeretjük Istent. Ez az alapja az Istennel való kapcsolatunknak. Ez azonban nem azt jelenti, hogy nekünk mindent szabad. Isten szeret, de nem kényeztet. Istent szeretni, nem valami érzelmi tapasztalatot jelent, hanem konkrét tetteket, konkrét életformát. A mindennapi életben derül ki, hogy mennyire szeretjük Istent. Jézus nem látogatóba akar jönni hozzánk. Nem ellenőrizni akarja az életvitelünket, és esetleg büntetéseket kiszabni, hanem hozzánk költözni, nálunk lakni. S ez nem egyszerű dolog, mert akkor beleszól minden apró dologba. Nem birtokolhatom Istent, de mindig megkérdezhetem, hogy az egyes helyzet helyzetekben mit kell tennem. Bizonyára egy-két dologban másként döntök, ha tudom, hogy az Úr vár rám, és várja, hogy elmeséljem, mi tettem a mai napon.

2012-05-07


______________________________

Jézus a hazavezető út


Jézus önmagát kapunak, pásztornak, fénynek mondta, Ma ő az út, az igazság, és az élet. Főként út, Nem tudjuk, hová mész, hogyan ismerhetnénk az utat? – kérdi Tamás, mire Jézus azt mondja, én vagyok az út. Ő tehát az út, de nem egy a sok út közül, hanem ő maga az út, az egyetlen, amely elvezet az Atyához.
Út, amely megnyílik a tékozló fiú előtt, hogy visszataláljon az atyai házba, az atyja karjai közé. Mi emberek ugyanis, nem csupán elveszítettük a hazavezető utat, hanem a rólunk szóló igazságot is. Csak az Atyánál találunk rá igazi önmagunkra, az istenfiúságunkra. Ez a mi igazi célunk, hazajutni a Szentháromság családi közösségébe, mint fiak. Ezt a helyet készíti el számunkra Jézus.
Nem akarom ezt a célt szemem elől téveszteni, amikor közelebbi céljaimért fáradozom.

2012-05-04


______________________________

Szent Fülöp és Szent Jakab


Fülöp azzal tűnt ki, hogy Egy érdekes kéréssel fordult Jézushoz: „mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk.” Ez a kérés minden ember szívében ott van, még ha nem is egészen értjük annak jelentését. A fiú atya nélkül árvának érzi magát. Ha nem tudja, ki az apja, az ember nem tudja azt sem, hogy ő kicsoda. Sok emberrel találkoztam, akik nem lelik nyugtukat, amíg nem találnak rá az apjukra. Annál inkább, az ember, Isten nélkül elveszettnek, árvának, irányvesztettnek érzi magát. Nem tudja, hogy kicsoda ő tulajdonképpen. Felemelő érzés rádöbbenni, hogy a földi atyánktól sok jót örökültünk, és ezek meghatároznak egy életen keresztül, de van nekünk egy mennyei Atyánk, akitől olyan képességeket örököltük, melyek sokakat el fognak vezetni az üdvösségre. Ez pedig olyan csodálatos dolog, hogy emellett hiányosságaink jelentékteleneknek bizonyulnak.
A másik apostol, akit ma ünneplünk, a fiatalabb Jakab apostol. Ő arra tanít meg, hogy nem kell rendkívüli dolgokat megvalósítanunk, ahhoz, hogy életünk értékes legyen. Feltűnés nélkül is tudunk Istennek tetsző életet élni, és ez a fontos.

2012-05-03


______________________________

szerda


...nem magamtól beszélek, hanem az Atya, aki küldött engem, hagyta meg nekem, hogy mit mondjak és mit hirdessek.
Jézus nem győzi hangsúlyozni, hogy nem önmagát hirdeti. Őt egészen betöltötte az Atya üzenete, ő maga volt az Atya Igéje. A Szentlélek is bennünket arra küld, hogy belőle élve hirdessük a világosság igéjét. Ha nem az Atya Igéjét hirdetjük, akkor Istenről veszélyes lesz beszélni.
Tatjána Goricseva írj a naplójában: Életemben először láttam vallásos adást a TV-ben. Egy önelégült prédikátor betanult gesztusokkal beszélt a szeretetről. Nem volt arca. Ez az ember a TV képernyőjén keresztül sokkal alkalmasabbnak látszott, hogy tömegeket távolítson el az egyháztól, mint a mi fizetett ateistáink ügyetlen fecsegése. Ekkor értettem meg, hogy minden egyes szónak hitelesnek kell lennie, különben jobb, ha hallgatunk.
Fr. Arthur

2012-05-03


______________________________