Gondolatok tízesével idő szerint csökkenő sorrendben.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 |

Napi gondolatok

Hűséges maradni


Mi valamit meg akarunk mindig valósítani, valahova eljutni. Jézus ma azt mondja ma nekünk, hogy maradni kell, mint ahogy ő is marad a szeretetben, Ez nem tétlenséget jelent, hanem dinamikus jelenlétet, hűséget, kitartást, hangulatomtól, pillanatnyi kívánságaimtól függetlenül.
Megmaradni Isten szeretetében. Olyan ez a szeretet, mint egy lakás, mint egy otthon. A méhkaptár jutott eszembe. Az anyának sajátos illata átjárja az egész kaptárt, és minden ott lakó méhet. Magukkal viszik amerre repülnek, és erről az illatról ismerik fel egymást.
Isten szeretetének illata jár át, erről lehet felismerni minket is, bármit teszünk, bárhol vagyunk. Szent Ágoston szavai illenek ide: szeress, és tégy, amit akarsz. Ha hallgatsz, szeretetből hallgatsz, ha intesz, szeretetből teszed, ha megbocsátasz, szeretetből bocsátasz meg. A szeretet verjen gyökeret a szívedben. Ebből a gyökérből csak jó dolgok nőhetnek ki.

2012-05-10


______________________________

Nélkülem semmit sem tehettek


A vessző lehet szép, délceg, de van egy érzékeny pontja, amin minden múlik. Ez a találkozópontja a szőlőtővel. A mi életünkben is van egy pont, ahol kapcsolódunk Jézushoz. Itt áramlik felénk az éltető nedű. Ez a pont a szívünk, persze, nem a hús szívünket értjük ez alatt, hanem személyiségünk központját. Ha nem tudatosítom ezt a hovatartozásomat, könnyen olyan döntéseket hozok, melyek gyengítik ezt a kapcsolatot, akár el is szakítanak tőle, még ha külsőleg ez nem is látszik. Nélkülem semmit sem tehettek – mondja Jézus. Amit nélküle próbálunk tenni, arról végül be fog bizonyosodni, hogy nem volt semmi értelme, fölöslegesen pazaroltuk az időnket és erőnket.
Mária példakép számunkra. Nem csak a kilenc hónap alatt, és nem csak érzelmileg volt Jézushoz kötve, utána is az volt számára a fontos, amit a kánai menyegzőn tanácsolt: tegyétek, amit mond nektek. Nem csak az életformánk köt Jézushoz, hanem minden nap, minden percben azt akarjuk tenni, amit Ő mond nekünk.

2012-05-09


______________________________

Kedd


Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, nem úgy adom nektek, amint a világ adja.
A világ is beszél a békességről, kínálja a maga békességét.
A görögöknek Plútó volt a békesség istene, de egyben a pénz istene is. Mert a görögök úgy vélték, akinek elég pénze van, annak elég békessége is van.
A rómaiaknak Pax volt a békesség istennőjük, de a győzelem istennője is. Tehát ahol a római Pax uralkodott, az a békesség, egyben a legyőzöttek jajkiáltása és a temetők síri csendje is volt.
Jézus békessége nem a pénzemberek békessége, de nem is az erős győztesek békessége. Jézus békessége a körülményektől független békesség. A bennünk lakó Szentléke békessége. Ami nem zavartalan és nem megzavarhatatlan.
Fr. Arthur

2012-05-08


______________________________

Nálam lakik


Miről is beszél Jézus? Arról, hogy Isten szeretet, és mi szeretjük Istent. Ez az alapja az Istennel való kapcsolatunknak. Ez azonban nem azt jelenti, hogy nekünk mindent szabad. Isten szeret, de nem kényeztet. Istent szeretni, nem valami érzelmi tapasztalatot jelent, hanem konkrét tetteket, konkrét életformát. A mindennapi életben derül ki, hogy mennyire szeretjük Istent. Jézus nem látogatóba akar jönni hozzánk. Nem ellenőrizni akarja az életvitelünket, és esetleg büntetéseket kiszabni, hanem hozzánk költözni, nálunk lakni. S ez nem egyszerű dolog, mert akkor beleszól minden apró dologba. Nem birtokolhatom Istent, de mindig megkérdezhetem, hogy az egyes helyzet helyzetekben mit kell tennem. Bizonyára egy-két dologban másként döntök, ha tudom, hogy az Úr vár rám, és várja, hogy elmeséljem, mi tettem a mai napon.

2012-05-07


______________________________

Jézus a hazavezető út


Jézus önmagát kapunak, pásztornak, fénynek mondta, Ma ő az út, az igazság, és az élet. Főként út, Nem tudjuk, hová mész, hogyan ismerhetnénk az utat? – kérdi Tamás, mire Jézus azt mondja, én vagyok az út. Ő tehát az út, de nem egy a sok út közül, hanem ő maga az út, az egyetlen, amely elvezet az Atyához.
Út, amely megnyílik a tékozló fiú előtt, hogy visszataláljon az atyai házba, az atyja karjai közé. Mi emberek ugyanis, nem csupán elveszítettük a hazavezető utat, hanem a rólunk szóló igazságot is. Csak az Atyánál találunk rá igazi önmagunkra, az istenfiúságunkra. Ez a mi igazi célunk, hazajutni a Szentháromság családi közösségébe, mint fiak. Ezt a helyet készíti el számunkra Jézus.
Nem akarom ezt a célt szemem elől téveszteni, amikor közelebbi céljaimért fáradozom.

2012-05-04


______________________________

Szent Fülöp és Szent Jakab


Fülöp azzal tűnt ki, hogy Egy érdekes kéréssel fordult Jézushoz: „mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk.” Ez a kérés minden ember szívében ott van, még ha nem is egészen értjük annak jelentését. A fiú atya nélkül árvának érzi magát. Ha nem tudja, ki az apja, az ember nem tudja azt sem, hogy ő kicsoda. Sok emberrel találkoztam, akik nem lelik nyugtukat, amíg nem találnak rá az apjukra. Annál inkább, az ember, Isten nélkül elveszettnek, árvának, irányvesztettnek érzi magát. Nem tudja, hogy kicsoda ő tulajdonképpen. Felemelő érzés rádöbbenni, hogy a földi atyánktól sok jót örökültünk, és ezek meghatároznak egy életen keresztül, de van nekünk egy mennyei Atyánk, akitől olyan képességeket örököltük, melyek sokakat el fognak vezetni az üdvösségre. Ez pedig olyan csodálatos dolog, hogy emellett hiányosságaink jelentékteleneknek bizonyulnak.
A másik apostol, akit ma ünneplünk, a fiatalabb Jakab apostol. Ő arra tanít meg, hogy nem kell rendkívüli dolgokat megvalósítanunk, ahhoz, hogy életünk értékes legyen. Feltűnés nélkül is tudunk Istennek tetsző életet élni, és ez a fontos.

2012-05-03


______________________________

szerda


...nem magamtól beszélek, hanem az Atya, aki küldött engem, hagyta meg nekem, hogy mit mondjak és mit hirdessek.
Jézus nem győzi hangsúlyozni, hogy nem önmagát hirdeti. Őt egészen betöltötte az Atya üzenete, ő maga volt az Atya Igéje. A Szentlélek is bennünket arra küld, hogy belőle élve hirdessük a világosság igéjét. Ha nem az Atya Igéjét hirdetjük, akkor Istenről veszélyes lesz beszélni.
Tatjána Goricseva írj a naplójában: Életemben először láttam vallásos adást a TV-ben. Egy önelégült prédikátor betanult gesztusokkal beszélt a szeretetről. Nem volt arca. Ez az ember a TV képernyőjén keresztül sokkal alkalmasabbnak látszott, hogy tömegeket távolítson el az egyháztól, mint a mi fizetett ateistáink ügyetlen fecsegése. Ekkor értettem meg, hogy minden egyes szónak hitelesnek kell lennie, különben jobb, ha hallgatunk.
Fr. Arthur

2012-05-03


______________________________

Jézusra hallgatok


Az én juhaim hallgatnak szavamra. Nem jelent valami rendkívülit, amikor azt halljuk, hogy valakit hallgatni. Ti számos előadást hallgattok a teológián, de az agyatok kiszűri abból, ami elhangzik azt, ami érdekel, a többi fölöslegesen hangzott el. Hasonló a helyet, amikor prédikációt hallgatunk. Csak arra figyelünk oda, ami tetszik, vagy érdekel. Valójában mi szabjuk meg, hogy mit akarunk meghallani. A Szentírásban a meghallgatás nem csak a fül tevékenysége, hanem az egész személyemmel a másik felé való fordulás. Nem válogatom meg, hogy mit akarok meghallani, hanem feltétel nélkül, mindenre nyitott vagyok, ami tőle érkezik, mert az ő személy fontos számomra. A hangját hallva a lelkemben érzem hogy megérint, megrezegteti a szívemet, mint amikor megpendítenek egy húrt.
Így akarunk ma mi is Jézusra figyelni, így akarjuk őt hallgatni. Nem elégszünk meg azzal, hogy valamit megértettünk mondanivalójából, hanem Véle személyes kapcsolatba lépünk.

2012-05-01


______________________________

A javamat akarja


Jézus azért jött, hogy életünk legyen, mégpedig bőségben. Néha könnyen elsiklok e kijelentés mellett, és inkább arra összpontosítok, amit nekem tennem kell: hogy felismerjem a pásztornak a hangját, kövessem, másrészt, hogy én magam ne legyek rabló és tolvaj, hogy eltaláljam az igazi kaput, melye egyedül vezet el az üdvösségre. Jézus nem életszabályokat akar nekünk megtanítani, melyeket, ha nem tartunk be, akkor pórul járunk. Nem a mennyországban akar minket megvigasztalni, hogy itt ennek fejében mindenféle kínt és próbát végig kelljen szenvednünk. Nekünk életet ad, bőséges életet, már most. Az örök élet csak beteljesedése lesz annak, ami elkezdődött. Ehhez nem kell nekünk valamit tennünk, hanem elsősorban befogadnunk. Nagyon szép a hasonlat a juhokkal. Az igazi pásztor, aki nem tolvaj és rabló, azért vezeti ki a juhokat, hogy jóllakjanak. A juhok érdekében teszi, nem úgy, mint amikor a katonaságnál kiparancsoltak a mezőre, hogy ott ugrassanak és szidjanak, ha nem jól ugráltunk. Ha nem is tudjuk, merre van a jó legelő, tudja a mi pásztorunk. Véle szemben nem érdemes önállóskodni, okoskodni, csak engedni, hogy vezessen, tudva, hogy javunkat akarja, azt, hogy minél igazibb életet éljek.

2012-04-30


______________________________

Húsvét 4. vasárnapja


Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hívatások vasárnapja van, és Károly testvér arra kért meg hogy osszak meg egy pár gondolatot erről az témáról veletek , amit szívesen meg is teszek!
Hogy én ki vagyok.... egy pár szóval elmondtam, de hadd kérdezem meg tőletek: Ti kik vagytok? Ki vagy te valójában? Amikor tőled ezt megkérdezik mit szoktál felelni? Ugyan úgy mondod mind én: X,Y vagyok, itt vagy ott születtem, s ennek vagy annak a közösségnek a tagja vagyok? Vagy te másképp mutatkozol be? Fontos elgondolkodni egy kicsit ezen, mivel az, hogy mit mondunk magunkról mutatja hogy mi is igazán fontos életünkben!
Hogy mit mondasz magadról fontos mert tükrözi értékeidet, de vajon ha megkérdezem a szomszédodat, a munkatársadat, az feleségedet, rokonaidat azt: hogy te valójában ki vagy, ők mit fognak mondanak? Ugyanazt amit te? Hogyan látnak téged hogyan látnak minket kívülről azok az emberek akik körülvesznek?
Erre a kérdésre próbál felelni Szent János apostol a mai Szentleckébe. Csak hogy Ő más szemszögből nézi a dolgokat! Nemcsak én, és nemcsak a körülöttem élő emberek léteznek számára, hanem ott van Isten is!
Ezt mondja: „Nézzétek, mekkora szeretetet tanúsított irántunk az Atya, hogy Isten fiainak neveznek, és azok is vagyunk! Azért nem ismer minket a világ, mert őt sem ismeri. „
Kérlek nézz körbe egy kicsit körülötted, igen tedd meg bátran.... ne szégyelld magad mivel a templomban vagy.... nézz körbe egy kicsit s mond el kit látsz magad mellet, kit látsz magad körül?
Egy idegent, egy ismerőst akivel néha összefutsz a templomban, vagy a városba? Vagy ott látod magad mellett Isten fiát, Isten szeretett gyermekét? Érzed-e szívedben Isten szeretetét, tudsz-e látni az Ő szemeivel? Tudsz-e Vele együtt szenvedni amikor egyik szeretett gyermeke beteg, vagy eltévelyeg és eltékozolja erejét, egészséget? Érzed-e irgalmas szeretetét amikor mindenkit haza vár, tudsz-e Vele örülni amikor tékozló testvéred haza tér?
Hívatások vasárnapja van és azt kérdeztem tőled hogy te ki is vagy valójában, azt kérdeztem hogy ki is az aki melletted ül, egy idegen van Isten szeretett fia, aki a te testvéred is...
És végül az apostol így folytatja: „Szeretteim, most Isten fiai vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Tudjuk azonban, hogy amikor meg fog jelenni, hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt, amint van. „
Isten mindnyájunkat meghívott: legfontosabb meghívása az, hogy életre hívott (igaz minket nem kérdezett meg erről hogy akarjuk-e) és beléptünk ebbe a szép és veszélyes kalandba amit életnek nevezünk. Az Ő ingyenes szeretete által lettünk gyermekei, a mi hívatásunk az, hogy ezt a szeretett befogadjuk, hogy növekedjünk benne és felismerve a mellettük élő emberekben Isten szeretett fiait együtt haladjunk azon az úton mely az Atyai házba vezet!
Fr. Marián

2012-04-29


______________________________