Gondolatok tízesével idő szerint csökkenő sorrendben.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |

Napi gondolatok

Megtérni, kicsi lenni


Megtérni nem azt jelenti, hogy sikerül kiküszöbölni minden bűnt az életünkből, hanem, hogy úgy állunk Isten elé, mint a gyermek az édesapja elé: bizalommal, csodálattal, ráhagyatkozással. Megtérni azt jelenti, hogy elismerjük a valóságot: Isten előtt szegények vagyunk, semmink sincs, kicsik vagyunk és tehetetlenek, de ha vele vagyunk, minden lehetségessé válik számunkra.
Kicsivé lenni Isten előtt, nem félénkség, nem önmagunk leértékelése, hanem aktív alázat. Isten általunk csodálatos dolgokat visz végbe, ha engedjük működni, ha rá merjük bízni magunkat, és nem feledjük el, hogy nem mi vagyunk a „főszereplők”.
Bár jelentéktelenek, kicsik vagyunk, Isten szemében fontosak vagyunk, keresésünkre indul, de minket is küld, hogy a nevében keressük meg az eltévedteket. Csak akkor jutunk el az üdvösségre, ha mások üdvösségét mi is elősegítjük.

2012-08-14


______________________________

Hal - halál


Mi ragadta meg a figyelmeteket a mai evangéliumból? Gondolom, az, hogy a hal szájából kivett pénzzel fizetett Péter. Mintha meséből vett részlet lenne. Ha ilyen halat lehetne tenyészteni, mindenkinek akváriuma lenne. Pedig az evangéliumi részlet azzal kezdődik, hogy Jézus a saját haláláról és feltámadásáról beszél. Az emberek nem látják, hogy honnan van a pénz, amivel Péter kifizeti az adót. De Péter tudja, hogy Jézus nem lenne köteles azt kifizetni. Jézus kifizeti az adót azzal, hogy életét adja, de az emberek nem látják, hogy ő erre nem lenne kötelezve, és csak azok tudnak a feltámadásáról, akik hisznek benne. Szeretnénk, ha ma az eseményekben nem csak az emberi tényezőket látnánk meg, hanem Isten tervét is, mely a halálon keresztül minket is elvezet a feltámadásra.

2012-08-13


______________________________

Szombat


Az evangélium türelemre int minket. Legyen türelmünk, látva a közösségünk hiányosságait, a testvéreink bűneit, de főleg magunkkal szemben legyen türelmünk. Az igazi ellenségünk mi magunk vagyunk. Ha magunkba nézünk, látjuk a jó magot, amit az Úr ültetett belénk, de látjuk a konkolyt is. Sok ellentmondás fér el bennünk. Nem mindig sikerül következeteseknek lennünk. Annyi szép dolgot szeretnénk, de aztán egész banális dolgokban megbotlunk. Türelem! Veszélyes lenne kitépni mindazt, ami nem hibátlan, ami gyenge. Veszélyes lenne arra fektetni a hangsúlyt, hogy kiküszöböljünk minden bűnt, minden hibát az életünkből. A hibátlanságom termés nélkül semmit nem ér. Inkább arra törekedjünk, hogy termést hozzon az életünk, sokak táplálására, javára legyünk.
Néha felmerül a kérdés, hogy honnan van a rossz a világban, bennem? A mai evangéliumból megtudtuk, hogy az ellenség műve ez. Isten a világot jónak teremtette, de az ember azzal viszi bele a rosszat, hogy szabad akaratát, szabadságát Isten ellenében használja, Isten ellenségévé válik. Mindent, ami bennem van Isten elé akarom tárni és Vele együtt dönteni. Ő tudja, mikor érkezett el az aratás napja.
Láttam egy olyan gépet, amely szétválasztotta a borsószemeket a burján magvaitól. Ezt teszi az Úr is velünk, megtisztít.
Ha bennünk megvan a vágyakozás az Úr után, akkor a bennünk levő jó túléli a rosszat. Ha valaki vét ellenünk, hajlamosak vagyunk a tőle kapott sérelmet úgy felnagyítani, hogy már nem látjuk meg a benne lévő jót. Magunkban hordozzuk a sértődést, és mindig ez jut eszünkbe, amikor erről a személyről van szó. Ha van, aki példakép számomra és az rámutat a jóra, ez segít felfedezni a jót a másikban. E nélkül vagy teljesen elvetjük a másikat, vagy önmagunkat állítjuk példának.

2012-07-28


______________________________

Mai példabeszédek kellenek


A magvető kimegy vetni. Elindul a testvér Isten igéjét hirdetni. Nem tudja megválogatni, hogy csak a jó talajba vesse a magot. Mind szét kell szórnia és senki nem szabad kizárnia, mert az emberi szívet nem lehet kiismerni,. Nem lehet tudni előre, hogy melyik fog majd termést hozni.
Példabeszédekkel kell megmagyarázni az Isten üzenetét. A példabeszéd nem mese, hanem olyan történet, amelyet értenek a hallgatók, hisz az életükben jelen levő eseményekhez hasonlót hallanak, amelyben azonban jelen van Isten üzenete.
A többi már nem tőle függ. Nem az ő dolga a gyümölcs begyűjtése. Őt csak a mag elvetésére hívták. Egyszerű a folyamat. Az Úr elé helyezkedem, megnyitom az átalvetőmet, az értelmemet, érzelmeimet és az akaratomat, hogy átadja nekem az Úr az elvetendő magvakat, aztán elindulok. Nem kell spórolni vele, mert bőven ad nekem az Úr.

2012-07-27


______________________________

Bármit mondhat nekem az Úr


Isten titkait csak az Istentől érkező megvilágosító kegyelem révén lehet megérteni. Ám az ember részéről szükséges hozzá egy nyitottság. Hallgatva a politikusok vitáit, az a benyomásom, hogy nem figyelnek oda egymás szavaira, hanem mindenik a maga igaza szerint értelmezi a másik szavait. Ilyenek voltak azok is, akik hallgatták Jézus példabeszédeit, de nem hallották, nézték Jézus tetteit, de nem látták, és nem értettek semmit az egészből. Jézus minket is félre akar hívni, mint a tanítványait, hogy megmagyarázza a példabeszédeit, hogy megmagyarázza azokat a tanulságokat, melyek a mindennapi események példabeszédeiben vannak elrejtve. Ha azt mondjuk, hogy nincs időnk vele félrevonulni, sok minden továbbra is homályos érthetetlen marad számunkra.

2012-07-26


______________________________

Szent Jakab


Ittak az Úr kelyhéből, és Isten barátai lettek. Ez az apostol dicsősége. Persze, nem erre a dicsőségre számítottak az apostolok. Aki Jézussal barátkozik, a Jézus dicsőségére számíthat, és ebben jelen van a kereszt, a másokért vállalt nehézségek, szenvedés, halál is.
Ez nem ment egyből Jakab apostolnak, a mennydörgés fiának, de Jézus fokozatosan tisztította meg őt és a többi apostolt, hogy készek legyenek önmaguk odaajándékozására, és így eljussanak az igazi dicsőségre. Velünk is ez a szándéka.

2012-07-25


______________________________

Hozzátartozói vagyunk


Jöttek Jézus rokonai, hogy hazavigyék, hogy megmondják neki, hogy mit kell tennie, és mit nem kell tennie. Jézus azonban az Atya akaratát akarja teljesíteni, akárcsak a tanítványai.
Isten szava lehetőséget nyújt mindenikünknek ahhoz, hogy Jézus hozzátartozói legyünk. Nem munkaadónk, nem főnökünk, hanem közeli hozzátartozónk, testvérei, nővérei, szülei lehetünk.
Nem tűnik valami pozitív dolognak valaki másnak az akaratát teljesíteni. Ám Jézus nem hiába nevezi tanítványait hozzátartozóinak. Nem azt mondja, hogy majd, ha teljesítik az Atya akaratát, akkor válnak hozzátartozóimmé, ha majd megérdemlik, hanem már azok? Miért ennyire biztos bennük? Nem valaki idegennek kell teljesíteniük az akaratát, a szeszélyeit, hanem amit az Atya kér, annak teljesítése által válnak igaz önmagukká, az Atya gyermekeivé, Jézus hozzátartozóivá.
Ne azért menjünk tehát Jézushoz, hogy megmondjuk neki, mit tegyen, vagy mit ne tegyen, hanem azért, hogy megkérdezzük, mi a Mennyei Atya akarata.

2012-07-24


______________________________

Szent Brigitta


A szőlő nem olyan mint a többi fa. Külsőleg is más, és a termése is összehasonlíthatatlanul nemesebb minden más gyümölcsnél. A bor pedig olyan folyadék, ami nélkül jól meg lehet lenni, nem olyan szükséges, mint a víz, de a bor az ünneplés, a bőség jelképe. Ahol bor van, nem csak él az ember, hanem vidám is, örül, jól érzi magát.
Ám mielőtt létrejönne a bor, előbb meg kell művelni a szőlőt. Jézus azt mondja, hogy ő a szőlőtő. Nem egy a sok szőlőtő között, hanem ő az igazi, az egyetlen szőlőtő. Nem egy a sok lehetőség között, hanem Ő az egyetlen igazi lehetőség a szőlővesszők számára ahhoz, hogy megmaradjanak, és gyümölcsöt hozzanak. Benne maradni pedig azt jelenti, hogy átvenni tőle az éltető nedűt, az ő gondolatait, az ő érzéseit, az ő szándékát. Ez a mi életünk.
Érdekes kérdés, hogy mit akar mondani Jézus azzal, hogy az Atya egye ágakat , amelyek nem hoznak termést lemetsz, és amelyek teremnek megtisztít. Gyakran úgy értelmezték ezeket a szavakat, mintha Isten egyeseket a kárhozatra dobna, mert nem viselkedtek jól. Isten a saját fiait nem dobja kárhozatra, még akkor sem ha ellene fordulnak. Ha az édesanya szereti azt a gyermekét is, aki rosszul viselkedik, Isten még inkább. A száraz ágak, a nem termő ágak a mi bűneink, a rossz szokásaink, melyeket valóban el kell távolítani, hogy több fény jusson a többi vesszőnek. De ha nincsenek is ilyen száraz ágak rajtunk, mégis akad mindig megtisztítani való. Szent Brigitta életében is láthatjuk, hogy volt elég száraz ág, és volt sok lemetszeni való, de az Úr segítségével tudott bő termést hozni. Megengedjük az Atyának, hogy beleavatkozzon az életünkbe?

2012-07-23


______________________________

16. évk. vasárnap


Kissé banálisnak tűnő eseményt közöl a mai evangélium. A tanítványok visszatértek Jézushoz, és Jézus pihenni hívja őket. Érdekes, hogy miután elmesélték, hogy mit tettek és mit tanítottak, Jézus nem dicséri meg őket. Elfelejtette? Ennyire figyelmetlen lenne Jézus? Talán azért hívta őket egy csendesebb helyre, hogy tisztázza velük, hogy mi is volt a feladatuk, és hogyan jártak el. Szokása volt ez Jézusnak. Emlékezzünk, a példabeszédeket is külön megmagyarázta nekik. Most mit is szeretett volna megmagyarázni nekik? Talán azt, hogy nekik hirdetniük kellett volna azt, amit Ő üzent általuk, az örömhírt, az evangéliumot, de ők tanítani kezdtek. Már nem Jézus volt a fontos, hanem ők maguk.
Ma is jelen van ez a kísértés azokban, akik Jézus küldetésében járnak az emberek között, hogy önmagukat, a maguk sikereit, eredményeit tartsák szem előtt, nem azt, hogy hitelesen átadják Jézus üzenetét. Milyen nehéz félretenni azt, hogy mit mondanak, mit gondolnak azok, akik hallgatnak. Hogy ezt meg tudjuk tenni, szükséges, hogy Jézussal elvonuljunk és megbeszéljük azt, amit tettünk, ahogyan viselkedtünk. Vigyáznunk kell, hogy a sokféle tennivalónk mellett el ne veszítsük a kapcsolatot azzal, akik küld minket. Ha nem vonulunk vissza időnként vele megbeszélni a tevékenységünket, egyre inkább mi leszünk a fontosak és nem az üzenet, melyet hordozunk.
Jézus példáján tanulhatják meg a tanítványok, hogy hogyan kell hirdetniük az evangéliumot. Jézusnak megesett a szíve ezeket az embereken, akik ide siettek, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ez nem csupán sajnálat, hanem együttérzés, ahhoz hasonló, amit az édesanya érez a gyermeke iránt. Mi nem lehetünk közömbösök az embertársaink szenvedései, bűnei láttán. Nem elítélni kell őket, hanem együtt érezni velük, és minden tőlünk telhetőt megtenni értük, a megmentésükért, akkor is, ha gyengéknek. fáradtaknak érezzük magunkat.

2012-07-22


______________________________

Jóvá szeretni


Egyesek lelkesednek Jézusért, mások elutasítják. Egyesek követni akarják, mások el akarják tenni láb alól. Jézusra ezek nincsenek hatással. Nem keresi a népszerűséget, kéri, hogy ne mondják el másoknak azok, akik a gyógyításoknak voltak tanúi, és kerüli azokat, aki életére törnek, de a küldetésétől senki és semmi nem tudja eltántorítani. Egyedül az Atya tetszését keresi. Ugyanazzal a szeretettel néz ránk is az Atya, mint Jézusra. Nekünk sem fog sikerülni mindenki tetszésére lenni. Nem szeretnénk a népszerűség csapdájába kerülni, de a félelemnek sem engedjük, hogy haraggá váljon szívünkben másokkal szemben. Csak a szelíd jóság tudja az embereket jobbakká tenni. Nem lehet jóvá szidni, vagy jóvá verni valakit, csak jóvá szeretni.

2012-07-21


______________________________