Gondolatok tízesével idő szerint csökkenő sorrendben.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 |

Napi gondolatok

Mai példabeszédek kellenek


A magvető kimegy vetni. Elindul a testvér Isten igéjét hirdetni. Nem tudja megválogatni, hogy csak a jó talajba vesse a magot. Mind szét kell szórnia és senki nem szabad kizárnia, mert az emberi szívet nem lehet kiismerni,. Nem lehet tudni előre, hogy melyik fog majd termést hozni.
Példabeszédekkel kell megmagyarázni az Isten üzenetét. A példabeszéd nem mese, hanem olyan történet, amelyet értenek a hallgatók, hisz az életükben jelen levő eseményekhez hasonlót hallanak, amelyben azonban jelen van Isten üzenete.
A többi már nem tőle függ. Nem az ő dolga a gyümölcs begyűjtése. Őt csak a mag elvetésére hívták. Egyszerű a folyamat. Az Úr elé helyezkedem, megnyitom az átalvetőmet, az értelmemet, érzelmeimet és az akaratomat, hogy átadja nekem az Úr az elvetendő magvakat, aztán elindulok. Nem kell spórolni vele, mert bőven ad nekem az Úr.

2012-07-27


______________________________

Bármit mondhat nekem az Úr


Isten titkait csak az Istentől érkező megvilágosító kegyelem révén lehet megérteni. Ám az ember részéről szükséges hozzá egy nyitottság. Hallgatva a politikusok vitáit, az a benyomásom, hogy nem figyelnek oda egymás szavaira, hanem mindenik a maga igaza szerint értelmezi a másik szavait. Ilyenek voltak azok is, akik hallgatták Jézus példabeszédeit, de nem hallották, nézték Jézus tetteit, de nem látták, és nem értettek semmit az egészből. Jézus minket is félre akar hívni, mint a tanítványait, hogy megmagyarázza a példabeszédeit, hogy megmagyarázza azokat a tanulságokat, melyek a mindennapi események példabeszédeiben vannak elrejtve. Ha azt mondjuk, hogy nincs időnk vele félrevonulni, sok minden továbbra is homályos érthetetlen marad számunkra.

2012-07-26


______________________________

Szent Jakab


Ittak az Úr kelyhéből, és Isten barátai lettek. Ez az apostol dicsősége. Persze, nem erre a dicsőségre számítottak az apostolok. Aki Jézussal barátkozik, a Jézus dicsőségére számíthat, és ebben jelen van a kereszt, a másokért vállalt nehézségek, szenvedés, halál is.
Ez nem ment egyből Jakab apostolnak, a mennydörgés fiának, de Jézus fokozatosan tisztította meg őt és a többi apostolt, hogy készek legyenek önmaguk odaajándékozására, és így eljussanak az igazi dicsőségre. Velünk is ez a szándéka.

2012-07-25


______________________________

Hozzátartozói vagyunk


Jöttek Jézus rokonai, hogy hazavigyék, hogy megmondják neki, hogy mit kell tennie, és mit nem kell tennie. Jézus azonban az Atya akaratát akarja teljesíteni, akárcsak a tanítványai.
Isten szava lehetőséget nyújt mindenikünknek ahhoz, hogy Jézus hozzátartozói legyünk. Nem munkaadónk, nem főnökünk, hanem közeli hozzátartozónk, testvérei, nővérei, szülei lehetünk.
Nem tűnik valami pozitív dolognak valaki másnak az akaratát teljesíteni. Ám Jézus nem hiába nevezi tanítványait hozzátartozóinak. Nem azt mondja, hogy majd, ha teljesítik az Atya akaratát, akkor válnak hozzátartozóimmé, ha majd megérdemlik, hanem már azok? Miért ennyire biztos bennük? Nem valaki idegennek kell teljesíteniük az akaratát, a szeszélyeit, hanem amit az Atya kér, annak teljesítése által válnak igaz önmagukká, az Atya gyermekeivé, Jézus hozzátartozóivá.
Ne azért menjünk tehát Jézushoz, hogy megmondjuk neki, mit tegyen, vagy mit ne tegyen, hanem azért, hogy megkérdezzük, mi a Mennyei Atya akarata.

2012-07-24


______________________________

Szent Brigitta


A szőlő nem olyan mint a többi fa. Külsőleg is más, és a termése is összehasonlíthatatlanul nemesebb minden más gyümölcsnél. A bor pedig olyan folyadék, ami nélkül jól meg lehet lenni, nem olyan szükséges, mint a víz, de a bor az ünneplés, a bőség jelképe. Ahol bor van, nem csak él az ember, hanem vidám is, örül, jól érzi magát.
Ám mielőtt létrejönne a bor, előbb meg kell művelni a szőlőt. Jézus azt mondja, hogy ő a szőlőtő. Nem egy a sok szőlőtő között, hanem ő az igazi, az egyetlen szőlőtő. Nem egy a sok lehetőség között, hanem Ő az egyetlen igazi lehetőség a szőlővesszők számára ahhoz, hogy megmaradjanak, és gyümölcsöt hozzanak. Benne maradni pedig azt jelenti, hogy átvenni tőle az éltető nedűt, az ő gondolatait, az ő érzéseit, az ő szándékát. Ez a mi életünk.
Érdekes kérdés, hogy mit akar mondani Jézus azzal, hogy az Atya egye ágakat , amelyek nem hoznak termést lemetsz, és amelyek teremnek megtisztít. Gyakran úgy értelmezték ezeket a szavakat, mintha Isten egyeseket a kárhozatra dobna, mert nem viselkedtek jól. Isten a saját fiait nem dobja kárhozatra, még akkor sem ha ellene fordulnak. Ha az édesanya szereti azt a gyermekét is, aki rosszul viselkedik, Isten még inkább. A száraz ágak, a nem termő ágak a mi bűneink, a rossz szokásaink, melyeket valóban el kell távolítani, hogy több fény jusson a többi vesszőnek. De ha nincsenek is ilyen száraz ágak rajtunk, mégis akad mindig megtisztítani való. Szent Brigitta életében is láthatjuk, hogy volt elég száraz ág, és volt sok lemetszeni való, de az Úr segítségével tudott bő termést hozni. Megengedjük az Atyának, hogy beleavatkozzon az életünkbe?

2012-07-23


______________________________

16. évk. vasárnap


Kissé banálisnak tűnő eseményt közöl a mai evangélium. A tanítványok visszatértek Jézushoz, és Jézus pihenni hívja őket. Érdekes, hogy miután elmesélték, hogy mit tettek és mit tanítottak, Jézus nem dicséri meg őket. Elfelejtette? Ennyire figyelmetlen lenne Jézus? Talán azért hívta őket egy csendesebb helyre, hogy tisztázza velük, hogy mi is volt a feladatuk, és hogyan jártak el. Szokása volt ez Jézusnak. Emlékezzünk, a példabeszédeket is külön megmagyarázta nekik. Most mit is szeretett volna megmagyarázni nekik? Talán azt, hogy nekik hirdetniük kellett volna azt, amit Ő üzent általuk, az örömhírt, az evangéliumot, de ők tanítani kezdtek. Már nem Jézus volt a fontos, hanem ők maguk.
Ma is jelen van ez a kísértés azokban, akik Jézus küldetésében járnak az emberek között, hogy önmagukat, a maguk sikereit, eredményeit tartsák szem előtt, nem azt, hogy hitelesen átadják Jézus üzenetét. Milyen nehéz félretenni azt, hogy mit mondanak, mit gondolnak azok, akik hallgatnak. Hogy ezt meg tudjuk tenni, szükséges, hogy Jézussal elvonuljunk és megbeszéljük azt, amit tettünk, ahogyan viselkedtünk. Vigyáznunk kell, hogy a sokféle tennivalónk mellett el ne veszítsük a kapcsolatot azzal, akik küld minket. Ha nem vonulunk vissza időnként vele megbeszélni a tevékenységünket, egyre inkább mi leszünk a fontosak és nem az üzenet, melyet hordozunk.
Jézus példáján tanulhatják meg a tanítványok, hogy hogyan kell hirdetniük az evangéliumot. Jézusnak megesett a szíve ezeket az embereken, akik ide siettek, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ez nem csupán sajnálat, hanem együttérzés, ahhoz hasonló, amit az édesanya érez a gyermeke iránt. Mi nem lehetünk közömbösök az embertársaink szenvedései, bűnei láttán. Nem elítélni kell őket, hanem együtt érezni velük, és minden tőlünk telhetőt megtenni értük, a megmentésükért, akkor is, ha gyengéknek. fáradtaknak érezzük magunkat.

2012-07-22


______________________________

Jóvá szeretni


Egyesek lelkesednek Jézusért, mások elutasítják. Egyesek követni akarják, mások el akarják tenni láb alól. Jézusra ezek nincsenek hatással. Nem keresi a népszerűséget, kéri, hogy ne mondják el másoknak azok, akik a gyógyításoknak voltak tanúi, és kerüli azokat, aki életére törnek, de a küldetésétől senki és semmi nem tudja eltántorítani. Egyedül az Atya tetszését keresi. Ugyanazzal a szeretettel néz ránk is az Atya, mint Jézusra. Nekünk sem fog sikerülni mindenki tetszésére lenni. Nem szeretnénk a népszerűség csapdájába kerülni, de a félelemnek sem engedjük, hogy haraggá váljon szívünkben másokkal szemben. Csak a szelíd jóság tudja az embereket jobbakká tenni. Nem lehet jóvá szidni, vagy jóvá verni valakit, csak jóvá szeretni.

2012-07-21


______________________________

Ártatlan törvényszegők


Irgalmasságot akarok, nem áldozatokat. Jézus nem mentséget keres a tanítványainak, nem azt mondja, hogy szegényeket meg kell érteni, mert éhesek voltak, hanem egyenesen ártatlanoknak tekinti őket. Ha megértenék a próféta szavait: irgalmasságot akarok, nem áldozatot – nem ítélnék el az ártatlanokat. Lehet ártatlan, aki nem tartja be az előírásokat, és szombaton kalászt morzsolgat? Csak akkor, ha az előírás érvényét veszítette. Márpedig, az az előírás, amely nem az életet szolgálja, nem érvényes.
Jézus nem azt mondja, hogy nem kell megtartani a szabályokat, előírásokat, hanem, hogy ha azokból hiányzik a szeretet, nem érnek semmit. Nem lehet szabályok nélkül élni, de a testvéreimhez való viszonyom milyensége mutatja meg, hogy mennyit ér az én obszervanciám.

2012-07-20


______________________________

Édes iga


Ismét ellentmondásnak tűnő, amit Jézus mond. Az igába az állatok nyakát szokták befogni, és ha tetszik neki, ha nem, dolgoznia kell, hordozni a terhet. Ugyanakkor azt is mondja Jézus, hogy menjünk hozzá, ha fáradtak vagyunk, és terheket hordozunk, ő felüdít minket. Bizony, néha jól esik, ha egy kicsit pihenhetünk, amikor keményen dolgozunk.
Ám figyelem, Jézus nem azt mondja, hogy ki-ki a maga igáját, a maga terhét hordozza, hanem a Jézusét. Tanuljatok tőlem ezt az igát hordozni. Ha szeretek valakit, érette szívesen, könnyen vállalom azt is, ami rendesen nehéz lenne. Könnyűvé válik a szeretet által. Ha Jézus szívéhez hangoljuk a mi szívünket, az ő szeretetével tudunk egymáshoz viszonyulni.

2012-07-19


______________________________

Kicsi vagyok de értékes


A mindennapi életben, ahhoz, hogy sikered legyen, fel kell verekedned magad, ki kell harcolnod magadnak egy helyet, meg kell szerezned mások elismerését. Jézus ma azt mondja nekünk, hogy az Isten dolgaiban nem így áll a dolog. Az okosak, a nagyok nem értik meg a lényeget, csupán a kicsinyek, és alázatosak. Mit is jelent kicsinynek és alázatosnak lenni? Először is mit nem jelent? Nem jelenti tudatlanságot, nem jelent infantilizmust, nem jelent szellemi lustaságot, hanem gyermeki bizalmat, ráhagyatkozást. Isten nagy dolgokat művelt az én életemben, és szeretetének nagyságát látva felismerem, hogy én mennyire kicsi és jelentéktelen vagyok, és Ő mégis nagyra értékel engem.

2012-07-18


______________________________