Gondolatok tízesével idő szerint csökkenő sorrendben.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |

Napi gondolatok

Nem vagyok egyedül


Esz 4-7 n. p-r. aa-bb. gg-hh
Eszter királynőrúl hallottunk az első olvasmányban, aki szorongatott helyzetben van. Veszélyben az élete, népével együtt. A legrettenetesebb számára, hogy a körülöttelévők közül senki sem segíthet neki. Telejesen egyedül érzi magát ebben a helyzetben.
A hite segít rajta. Megértette, hogy Isten egy személy, akihez felkiálthatunk, mert ő mindig meghallgat, és igazi javunkat akarva segítségünkre siet.
Vigasztaló, hogy ilyen a mi Istenünk.
Hozzáfordulok e nagyböjti utamon, tudva, hogy nélküle nincs jövőm, sem azoknak, akiket rám bízott.

2017-03-09


______________________________

Isten őket is szereti


Jón 3, 1-10
Jónást Isten Ninivébe küldte, egy pogány városba, melyet Jónás megvetett, gyűlölt. Feladata volt Isten ítéletét tudomásukra hozni. Jónás úgy gondolta, hogy ez a vesztüket fogja jelenteni, Isten azonban ezzel a megtérésüket akarta elősegíteni.
Lehet, hogy mi is azt reméljük, hogy egyeseket Isten megbüntet, mert rosszak. Nem olyanok, mint én: más nemzetiségűek, más vallásúak, más a meggyőződésük, más a vérmérsékletük, nincsenek olyan jó szokásaik, mint nekünk... Bármi lehet ok az elítélésükre.
Isten szemében azonban nincsenek kiváltságos gyermekei és mostohák. Mindenikünket teljes szívből szereti. Ha egyeseket kiválaszt, az azért van, mert feladatot akar rábízni testvérei javára.
Minket is küld, talán épp azok közé, akiket nem szeretünk, akik szerintünk rosszak. Nem a mi dolgunk az ítélet. Mi csak Isten üzenetét adjuk át nekik.

2017-03-08


______________________________

Istentől jövő eső


Iz 55, 10-11
Sokan vannak, akik szívesen bámulnak ki az ablakon, vagy sétálnak, amikor szép csendesen esik az eső. Számukra megnyugtató az eső csendes zaját hallgatni.
A föld örömmel fogadja be az esőt, mert enélkül nem tud teremni.
Izajás próféta a mai olvasmányban ezt az esőt Isten szavához hasonlítja, mely ugyanígy, szép csendesen hull az ember lelkébe, s termékennyé teszi azt.
Számunkra Isten szava nélkülözhetetlen. Miért? Hisz ha van táplálékunk, megvan minden körülmény, nyugodtan élhetünk Isten szava nélkül is. Igen, de a mi lelkünkben ott vannak az isteni élet csirái, és ezek csak Isten szava hatására tudnak fejlődni. Enélkül élhetünk egyik napról a másikra, de életünk sivataggá változik.
Figyeljünk hát az Isten szava esőjére. Tudatosítom, mielőtt elhangzanak az olvasmányok a szentmisében, mielőtt nekifognék zsolozsmázni, elmélkedni, hogy most Isten fog hozzám szólni, és igyekszem nyitott szívvel fogadni az ő szavát, örömmel fogadni üzenetét. Így fejlődik Jézus élete bennem, így lesz termékeny az életem.

2017-03-07


______________________________

Gyomlálni


Lev 19, 1-2. 11-18
Egy sorozat tiltó paranccsal találkoztunk a mai olvasmányban, aztán a végén az egészet megkoronázza a szeretet parancsa.
Ne lopj, ne vezesd félre embertársadat, ne csapd be, ne használd ki, ne élj vissza a gyengeségével, ne rágazlmazd, ne törj életére, ne gyűlöld, ne állj bosszút, és végül szered, mint önmagadat.
Miért nem lehet ezzel kezdeni és elhagyhni az előbbieket? Miért nem elég szeretni? Mert előbb el kell távolítani mindazt, ami akadályozza a szeretetet. Nem lehet valakitől lopni, és ugyanakkor szeretni is őt. Igen, lehet, látszatra szeretni, a szemébe mosolyogni, de ez nem lenne őszinte szeretet, és az előbb utóbb bizalatlanségot szűl.
Igen ám, de még ha nem is teszünk a másiknak rosszat, mégis előfordul, hogy nem tudjuk szeretni, mert gyűlöletet, haragot érzünk iránta.
Olyan a mi lelkünk, mint egy kert, melyben mindenféle nővény fejlődik, hasznos is, meg káros is. Gyomlálni kell itt is. Hogyan? Elhessegetem a másikról szóló fekete gondolatokat, nem engedem meg magamnak, hogy ezek felett időzzek, ezeket forgassam a fejemben, és ellenkezőleg, felidézem azt, ami tetszik, ami szép, ami jó véle kapcsolatban.
Megéri az erőfeszítést, mert így növekszik közöttünk a bizalom. Magammal is jót teszek, mert engem is szeretni fognak, ha én szeretek másokat.

2017-03-06


______________________________

Nagyböjt 1. vasárnapja


Mint minden évben, nagyböjt első vasárnapján, Jézus megkísértéséről szól az evangélium. Az ördög el akarja tántorítani Jézust az útjától. Az ördögöt utálatos teremtményként képzeljük el, de ha ilyen utálatos lenne, senkit nem tudna megkísérteni. Csak ami szép, ami jó ami kellemes az tud vonzani. A gonosz úgy mutatkozik, mint aki a javadat a boldogságodat akarja, azt sugallja ami segít, hogy sikeres életed legyen. A teremtés könyve a gonoszt kígyóként mutatja be. Mi pedig félünk a kígyóktól, csúnya és veszélyes a kígyó mert mérge van. Az ókorban a kígyó a halál jelképe volt, a mérge miatt mely meg ől, de ugyan akkor a vég nélküli életet is jelentette, mert azt hitték, amikor vedlik a kígyó akkor újra fiatalodik. A teremtés könyvében is arra bíztatja az embert a sátán, hogy ne elégedjen meg a jelen állapotával, hanem legyen olyan mint egy Isten, új életet akar ajánlani neki. Ma is azt sugallja, hogy te döntsd el mi jó neked, és ne hallgass Istenre mert Ő meg akar akadályozni abban, hogy nagy lehess, boldog lehess.
Az evangélium három példán keresztül bemutatja, mindazokat a kísértéseket melyekkel mi is szembe találjuk magunkat. Jézus ezeket le tudta győzni, és ezzel számunkra is lehetővé tette a győzelmet.
A lélek a pusztába vitte Jézust. A pusztában a vándorló nép, kísértésekkel küzdött. Ezért tölt el Jézus is 40 napot a pusztában. Ez a 40 év jelképe. A mi életünk is pusztai vándorlás, ahol a kísértésekkel kell szembe néznünk. Ki ez az ördög aki megkísérti Jézust. A diabolosz azt jelenti, aki keresztbe tesz, aki elakaszt. Isten és az ember közötti kapcsolat megrontója. Ezért nevezi Jézus Pétert sátánnak, mikor rá akarja beszélni Jézust, hogy ne az Atya akarata szerint járjon el. 40 napig böjtölt. Ez Mózesre emlékeztet, aki 40 napig az Úrral volt a Sínai hegyen anélkül, hogy evett volna. Jézus is az Atyával lévő együttlétre készült küldetése teljesítésére. Az első kísértésben azt mondja a sátán „ha Isten fia vagy, parancsolj ezeknek a köveknek, hogy váljanak kenyérré”, ha Isten fia vagy, hozzá hasonlítasz. Isten pedig az, aki bármit megtehet amit akar. Alakítsd át a világot olyanná, amilyen neked tetszik.
A mai embernek is kísértése, hogy csak anyagi gondokkal törődjön. Ettől várja a boldogságát. Egészség , ház, autó, pénz, az a fontos, hogy mindened meglegyen amit szeretnél. Egyébbel ne törődj. Csak az érdekeljen ami a hasznodra lehet.
Jézus mit válaszol? Ételre szükségünk van, de nem elég csak a földi dolgokat keresni, szükségünk van Isten szavának a táplálékára, mert nem csak biológiai életünk van. Isten örök életet adott nekünk, s ezt nem kenyérrel kell táplálni.
A második kísértés az Istennel való kapcsolatunkat érinti. A gonosz a szent városba, a templom legmagasabb pontjára viszi Jézust. ”Te Isten fia vagy, ha lehet bízni benne, meg fog védeni, hogy baj ne érjen, vesd hát le magadat!” Az emberben ott bujkál a kétely, tényleg van egy másik élet a biológiai életen kívül? Ha nincs akkor ez az élet a fontos, erre kell hangsúlyt fektetni. Sokszor mondják a keresztények is „ a fontos, hogy egészségesek legyünk, aztán hogy van-e élet a halál után meglátjuk”. Ezt mondja Jézusnak is a gonosz: tényleg érdekli Istent, hogy mi van veled? Tedd próbára! Megígérte, hogy megvéd? Hadd lám, megteszi-e? Aki hisz, annak nincs szüksége arra, hogy Istent próbára tegye. Ha próbára akarja tenni, azt jelenti, hogy nem hisz benne.
Ez a mi kísértésünk is. Istentől csodát kérni. Így a vallás babonasággá alacsonyodik. Ha állandóan csodákat várunk tőle, azt jelenti, hogy nem bízunk benne. Sokan csalódnak, mert Isten nem tett csodát a kérésükre, és azt mondják, hogy így nem érdemes hinni benne.
„Ne kísértsd Uradat Istenedet" - válaszolja Jézus. Jézus mindig teljesen bízott Isten szeretetében.
A harmadik kísértés az embertársainkkal való kapcsolatainkról szól. A világ minden királyságát bemutatja Jézusnak, mondván, hogy ez mind az övé, és Jézusnak felkínálja az egész világ feletti uralmát. Jézust a sátán meg akarja tanítani arra, hogy hogyan válhat Úrrá mindenki felett. „Ha leborulva imádja őt, és ez azt jelenti, hogy a sátán utasításait követi.
Milyen utasításokat ad? Ne hatódj meg látva a másik ember szükséghelyzetét, taposd el, csak a magad előnyét tartsd szem előtt, kihasználhatsz bárkit.
A másokkal való kapcsolatunk lehet mások szolgálata, mások boldogságának a keresése, vagy másokon való uralkodás keresése. Ahol az egyik ember eltiporja, megalázza, kihasználja a másikat ott a sátán imádása folyik.
Jézus válaszol „egyedül Uradat Istenedet imád, és csak neki szolgálj”. Isten nem uralkodik az emberen, hanem az igazi boldogságát keresi. Ennek az Istennek vagyunk a fiai mi is és ellent mondunk annak a kísértésnek, hogy magunkat helyezzük a helyébe.

2017-03-05


______________________________

Nem a böjtölés az első lépés


Iz 58, 1-9a
Jézus nyilvános működése kezdetén a maihoz hasonló Izajás részt olvasott fel a názáreti zsinagógában, mondván, hogy benne beteljesedtek a próféta szavai. Lehullanak az igazságtalan bilincsek, felszabadulnak az elnyomottak.
Isten Országának jelei nem abban mutatkoznak meg, hogy többen járnak templomba, hanem, hogy nem nyomják el, nem használják ki a maguk javát keresve egymást az emberek, nem gyűlölködnek.
Nem a sok böjtölés jelzi Krisztus közelségét, hanem az embertársunkkal szembeni helyes magatartás.
Nem az önmegtagadások vezetnek közel Istenhez, hanem a szívből eredő jócselekedetek.
Csak ezek után válaszol az Úr, ha keressük.
Miért? Mert csak így tudjuk elhinni, hogy mi is rászorulunk arra, hogy Isten felemeljen lelki nyomorunkból, felszabadítson bűneink rabságából, s megbocsásson nekünk, szeressen, jót tegyen velünk.
Utána következhet a böjtölésünk, önmegtagadásunk, mint az Istenre való figyelésünk kiváló eszköze.

2017-03-03


______________________________

Válaszd az életet


MTörv 30, 15-20
Mózes választás elé állítja a választott nép fiait. Választhatja az életet, vagy a halált. Nem olyan választás ez, amelyben, ha szerencséje van és eltalálja a jó választ, akkor jól jár, ha nem, hát veszít. Mózes azt is megmondja előre, hogy melyik a jó válasz. Sugallja, hogy válassza az életet, és el is magyarázza, hogy ez miben áll: az élet útja a Törvény megtartása.
Nem szabályokról van szó csupán, amikor Törvényről beszél, hanem az Istennel való kapcsolattartás eszközeiről.
Isten olyan számunkra, mint a fának a gyökér, mint a méhnek a kaptár, mint a csecsemőnek az édesanyja. Nélküle nem élhetünk. Ha nem Őt választjuk, elszakítjuk magunkat az életünk forrásától, táplálójától.
Nekünk is választanunk kell? Nem érzem úgy, hogy pillanatnyilag olyan döntés előtt állnék, melytől az életem függ. Legfennebb azt dönthetem el, hogy mennyire akarom komolyan venni ezt a nagyböjtöt. Ez a döntésem azonban lassan, de biztosan az élet, vagy a halál felé viszi az életemet.
Nem nekem kell tervet készítenem erre a 40 napra, hanem engedni, hogy Isten elém tárja az élet útját, megmutassa, melyek azok a konkrét eszközök,. melyek az Istennel való kapcsolatomat táplálni fogják.

2017-03-02


______________________________

Ráhangolódás


Sir 35, 1-15
A mai szentlecke szerzője arra akarja buzdítani a választott nép fiait, hogy szívből mutassanak be Istennek áldozatokat. Abban az időben a termésük, és minden jövedelmük 10%-át, tizedet kellett, hogy fizessenek a templomnak, ebből éltek a papok, a leviták.
Nem a külső cselekedet, hanem a szív szeretete ad értéket mindannak, amit teszünk.
Minden adakozásnál vidám legyen az arcotok - buzdít minket is. Az adakozás lemondást jelent. Az pedig nem mindig okoz örömet. Ám, ha tudjuk mi az értelme, mi jó származik abból, hogy most valamiről lemondunk, akkor a pillanatnyi kellemetlen érzés nem tudja tönkretenni az örömünket.
Ezzel a lelkülettel akarunk az előttünk álló nagyböjtre ráhangolódni. Isten tőlünk is kéri, hogy lemondásokat gyakoroljunk valami nagyobb jó érdekében, aminek már most örülni tudunk.

2017-02-28


______________________________

Hagyd el bűneidet!


Sir 17, 20-28
Hagyd el a bűneidet! - Mi is a bűn? Hogy megszegjük valamelyiket a parancsolatok közül? Mint egy gyermeknek, meg kell mondja valaki nekünk, hogy mi jó, és mi rossz? Ott van bennünk, lelkünk mélyén megszólal mindig a hang, és minden esetben tudtunkra adja, hogy jó az, amit tettünk, vagy rossz, bűn, vagy erény.
Az bűn, a mi részünkről, ami nem igazságos Istennel szemben, embertársunkkal szemben, Isten teremtményeivel szemben.
Nem igazságos, amikor nem szánok megfelelő időt az imára. Nem igazságos, amikor rosszat beszélek a testvremről a háta mögött. Nem igazságos, amikor elhanyagolom a feladataimat. Nem igazságos, amikor nem vigyázok a környezetemre.
Igazságtalan vagyok, ha Istennek odaígértem az életemet, de csak ritkán kap belőlem valamit, a többit megtartom magamnak s kényelmesen éldegélek egyik napról a másikra.
Hagyd el a bűneidet! Isten segíteni akar, hogy ezen változtatni tudjak, csak engedjem meg neki.

2017-02-27


______________________________

Küldetésben


Sir 17, 1-13
Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, és felruházta csodálatos képességekkel. Azt mondja a szent író, hogy adott neki szemeket, füleket, nyelvet, de nem csupán olyanokat, mint az állatoké, hanem ezek képesek Isten jelenlétét felismerni, hangját meghallani és tanúságot tenni róla.
Megteremtette az embert, és arra rendelte, hogy újból visszatérjen hozzá.
Küldetésünk van ebben a világban. Nem gazdátlan kutyákként kóborolunk, hanem Isten nevében végezzük a munkánkat, őt képviseljük, és az ő üzenetét hozzuk testvéreink számára, utána pedig Istenhez térünk vissza.

2017-02-25


______________________________