Napi gondolatok

A remény hirdetői


Kol 1, 21-23
Szent Pál mintha egy szép kapcsolat történetét mesélné el: valamikor idegenek voltatok Isten számára, nem szerettétek, de megismertétek Jézus Krisztust, aki megtisztított titeket, hogy szentek és szeplőtelenek, vagyis kedvesek legyetek Isten előtt.
Tartsatok ki ebben a kapcsolatban, - biztatja őket az apostol, - mégpedig a szilárd hit és a remény által.
Az Istenbe vetett hit azt jelenti, hogy kapcsolatban vagyunk Vele, és erre a kapcsolatra építjük az életünket.
A remény abban, hogy életünk be fog teljesedni Istennél. Mert ez az élet tökéletlen, igazságtalan, értelmetlen lenne, ha nem vezetne beteljesedéshez.
Ezt a reményt hirdették minden teremtménynek az ég alatt - mondja Szent Pál. Minden teremtmény sóvárog a megváltás beteljesülésére, amint a római levélben is olvashatjuk.
Pál feladatának érzi ennek a reménynek a hirdetését. Nekünk is ez a feladatunk. Nem csak szóval, hanem életünkkel, döntéseinkkel tanúskodunk arról, hogy nem elégszünk meg azzal, amit ez a földi élet nyújtani tud nekünk, hanem a beteljesedett életre készülünk.

2017-09-09


______________________________

Régi gondolatok